Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45

Jatkuvat toiminnot huhti-kesäkuu 2011 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2010

·           Liikevaihto 423,7 miljoonaa euroa (424,9 milj. euroa).

·           Liikevoitto 22,1 miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 20,4 miljoonaa euroa (27,4 milj. euroa).

·           Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 4,8 (6,4).

·           Tulos ennen veroja 14,3 miljoonaa euroa (21,0 milj. euroa).

·           Osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,26 euroa).

Tapahtumat huhti-kesäkuussa 2011

·           Ahlstrom ilmoitti 30 miljoonan euron investoinnista tapettimateriaalien tuotantoon Kiinassa.

·           Yhtiö sopi viisivuotisesta 250 miljoonan euron valmiusluottojärjestelystä.

Jatkuvat toiminnot tammi-kesäkuu 2011 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2010

·           Liikevaihto 846,2 miljoonaa euroa (806,6 milj. euroa).

·           Liikevoitto 41,6 miljoonaa euroa (41,3 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 40,0 miljoonaa euroa (40,2 milj. euroa).

·           Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 4,7 (5,0).

·           Tulos ennen veroja 28,5 miljoonaa euroa (27,5 milj. euroa).

·           Osakekohtainen tulos 0,30 euroa (0,33).

 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: Home and Personal -liiketoiminnan myynti

·           Ahlstrom allekirjoitti sopimuksen pyyhkimistuotteiden Home and Personal liiketoimintansa myymisestä Suominen Yhtymä Oyj:lle. Kaupan kokonaisarvo on noin 170 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2011

  • Ahlstrom päivitti 4.8.2011 vuoden 2011 tulevaisuuden näkymänsä johtuen sopimuksesta myydä Home and Personal -liiketoiminta. Näkymät ovat samat kuin 18.7.2011 ilmoitetut, mutta ne eivät sisällä lopetettuja toimintoja. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 1 580-1 740 miljoonaa euroa ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä 67-87 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jan Lång

- Strategiamme toteuttaminen vauhdittui. Home and Personal -liiketoiminnan myynnin myötä voimme hakea kannattavaa kasvua liiketoiminnoissamme, jotka kuuluvat strategisiin prioriteetteihimme. Myös liiketoiminnan kehitysohjelmamme etenivät vakaasti. Mitä tulee kasvuun, otimme edistysaskelia jälleen Aasiassa, kun ilmoitimme investoinneista korkealaatuisten tapettimateriaalien ja tuulivoimateollisuudessa käytettävien erikoislujitteiden tuotannon aloittamiseen Kiinassa.

- Tiimimme ovat työskennelleet intensiivisesti ja hyvällä menestyksellä viimeisen vuoden aikana kannattavuuden turvaamiseksi aktiivisen hinnoittelun avulla. Haasteellisen markkinaympäristön vuoksi emme kuitenkaan pystyneet täysin kattamaan kustannusten, erityisesti synteettisten kuitujen ja kemikaalien, nousua toisella neljänneksellä. Oletamme, että haastava liiketoimintaympäristö jatkuu johtuen maailmantalouden epävakaudesta. Viimeaikainen turbulenssi globaaleilla markkinoilla on vähentänyt näkyvyyttä tulevasta.

- Olemme kiinnittäneet huomiota kustannusrakenteeseemme kehitysohjelmiemme avulla tavoitteena tuotantotehokkuuden parantaminen, varsinkin vähentämällä tuotantohukkaa ja hankinnan kuluja. Jatkossa jatkamme tätä entistäkin tarmokkaammin ja virtaviivaistamme kustannuksiamme toimitusketjussa.

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q2/2011 Q2/2010 Muutos, % Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Muutos, %
Liikevaihto 423,7 424,9 -0,3 846,2 806,6 4,9
Liikevoitto 22,1 28,2 -21,5 41,6 41,3 0,7
% liikevaihdosta 5,2 6,6   4,9 5,1  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 20,4 27,4 -25,6 40,0 40,2 -0,4
% liikevaihdosta 4,8 6,4   4,7 5,0  
Voitto ennen veroja 14,3 21,0 -32,0 28,5 27,5 3,6
Kauden voitto 8,5 13,6 -37,3 16,8 18,2 -7,5
Tulos/osake 0,16 0,26   0,30 0,33  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,2 12,4   9,4 9,0  
Investoinnit 12,5 4,7 164,1 17,3 11,2 54,6
Henkilöstö kauden lopussa 5 217 5 237 -0,4 5 217 5 237 -0,4

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Toimintaympäristö

Kysyntä kokonaisuudessaan pysyi vakaana vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Markkinat kuitenkin hidastuivat jonkin verran katsauskauden loppua kohden. Tapetti- ja lattiamateriaalien kysynnän kasvu jatkui katsauskaudella, mutta joustavien pakkausmateriaalien ja irrokepohjapaperin kysyntä heikkeni.

Ahlstromin pääraaka-aineiden kustannusinflaatio jatkui katsauskaudella edelleen. Kemikaalien sekä polyesterin ja polypropyleenin kaltaisten synteettisten kuitujen hinnat nousivat huippuunsa ja pysyivät korkeina vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Sellun hinta pysyi kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen korkealla tasolla.

Euroopan komissio alensi maaliskuussa polkumyyntitullien tasoa tiettyjen Kiinan Kansantasavallasta peräisin olevien lasikuitutuotteiden tuonnissa Euroopan Unionin alueelle. Tällä oli negatiivinen vaikutus Euroopan lasikuitumarkkinoihin.


 

Liikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissa

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Q2/2011 Q2/2010 Muutos, % Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Muutos, %
Building and Energy 77,0 68,3 12,8 155,6 130,3 19,4
Filtration 83,8 88,5 -5,4 166,1 167,5 -0,8
Food and Medical 90,9 91,7 -0,9 184,3 173,8 6,1
Label and Processing 183,2 188,1 -2,6 364,8 360,1 1,3
Muut toiminnot* ja eliminoinnit -11,2 -11,7   -24,7 -25,2  
Liikevaihto yhteensä 423,7 424,9 -0,3 846,2 806,6 4,9

*Muut toiminnot sisältävät rahoituksen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja. Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Huhti-kesäkuu 2011 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2010

Ahlstromin vuoden 2011 toisen neljänneksen liikevaihto oli 423,7 miljoonaa euroa (424,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 0,3 prosenttia vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna.

Hinnankorotukset ja tuotevalikoima nostivat vertailukelpoista liikevaihtoa noin 4,8 prosenttia. Valuuttakurssit laskivat liikevaihtoa noin 3,7 prosenttia kun taas kasvaneet myyntimäärät nostivat liikevaihtoa noin 1,7 prosenttia. Pölysuodatinmateriaalien tuotannon sekä Altenkirchenin tehtaan myynnit, joista ilmoitettiin vuoden 2010 lopussa, laskivat liikevaihtoa noin 3,1 prosenttia.

Myyntimäärät kokonaisuudessaan laskivat 1,5 %. Vertailukelpoiset myyntimäärät nousivat 0,4 %. Pölynsuodatinmateriaalien tuotannon, osa Filtration-segmenttiä, ja Altenkirchenin tehtaan, osa Label and Processing -segmenttiä, divestoinnit laskivat myyntimääriä noin 1,9 %. Liiketoiminta-alueista myyntimääriään kasvattivat Building and Energy (+8,8 %) ja Food and Medical (+3,3 %). Myyntimäärät laskivat liiketoiminta-alueilla Filtration (-1.5 %) ja Label and Processing (-4,6 %).

Tammi-kesäkuu 2011 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2010

Ahlstromin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 846,2 miljoonaa euroa (806,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna.

Hinnankorotukset ja tuotevalikoima nostivat vertailukelpoista liikevaihtoa noin 6,6 prosenttia. Valuuttakurssit laskivat liikevaihtoa noin 1,2 prosenttia kun taas kasvaneet myyntimäärät nostivat liikevaihtoa noin 2,8 prosenttia. Pölysuodatinmateriaalien tuotannon sekä Altenkirchenin tehtaan myynnit, joista ilmoitettiin vuoden 2010 lopussa, laskivat liikevaihtoa noin 3,3 prosenttia.


Tulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissa

Taloudellinen tulos liiketoiminta-alueittain Q2/2011 Q2/2010 Muutos, % Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Muutos, %
Building and Energy            
Liikevoitto -0,5 1,4 -139,3 1,8 -0,4 579,3
% liikevaihdosta -0,7 2,0   1,2 -0,3  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,5 1,4 -139,3 1,8 -0,4 579,3
% liikevaihdosta -0,7 2,0   1,2 -0,3  
Filtration            
Liikevoitto 6,6 9,4 -29,3 13,7 16,8 -18,6
% liikevaihdosta 7,9 10,6   8,2 10,0  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 9,4 -35,0 14,3 16,8 -15,0
% liikevaihdosta 7,3 10,6   8,6 10,0  
Food and Medical            
Liikevoitto 2,9 5,3 -46,4 5,8 9,3 -37,6
% liikevaihdosta 3,1 5,8   3,2 5,4  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,9 4,5 -37,1 5,8 8,5 -31,8
% liikevaihdosta 3,1 5,0   3,2 4,9  
Label and Processing            
Liikevoitto 10,5 14,2 -25,7 16,7 19,5 -14,1
% liikevaihdosta 5,8 7,5   4,6 5,4  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,8 14,2 -38,0 15,0 19,5 -22,9
% liikevaihdosta 4,8 7,5   4,1 5,4  
Muut toiminnot* ja eliminoinnit            
Liikevoitto 2,7 -2,1   3,6 -3,9  
Ahlstrom-konserni            
Liikevoitto 22,1 28,2 -21,5 41,6 41,3 0,7
% liikevaihdosta 5,2 6,6   4,9 5,1  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 20,4 27,4 -25,6 40,0 40,2 -0,4
% liikevaihdosta 4,8 6,4   4,7 5,0  *Muut toiminnot sisältävät rahoituksen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja. Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Huhti-kesäkuu 2011 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2010

Ahlstromin liikevoitto vuoden 2011 toisella neljänneksellä oli 22,1 miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa). Luku sisältää 1,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (0,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20,4 miljoonaa euroa (29,0 milj. euroa). Vuoden 2010 lukuun vaikutti positiivisesti noin 4,2 miljoonaa euron tulo hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnistä. Huhti-kesäkuussa 2011 luku oli 0,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2011 toisen neljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat seuraavat:

·         Label and Processing -segmentti kirjasi noin 1,9 miljoonan euron tulon Ascolin tehtaan käyttöomaisuuden myynnistä Italiassa. Tehdas suljettiin vuonna 2008.

Vuoden 2010 toisella neljänneksellä ei ollut merkittäviä kertaluonteisia eriä.

Kasvaneet raaka-ainekustannukset pystyttiin kattamaan vain osittain hinnankorotuksilla, ja tämä heikensi liikevoittoa.  Chirnsiden teepussimateriaalilinjan, La Geren tehtaan, Torinon hybriditapettilinjan ja Mundran tehtaan, jotka kuuluivat vuosien 2007 ja 2008 investointiohjelmaan, käynnistämiset ja kaupallistamiset jatkuivat. Haasteet liittyen Chirnsiden ja Torinon uusiin linjoihin vaikuttivat edelleen negatiivisesti kannattavuuteen vertailukauteen nähden. Mundran sairaalakuitukankaita valmistava tehdas sekä La Geren tehdas, joka on osa Label and Processing -segmenttiä, paransivat kannattavuuttaan, mutta ovat edelleen jäljessä tavoitteistaan. Parantunut tehokkuus, etenkin tuotannossa ja hankintatoimessa, puolestaan paransi kannattavuutta.

Markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus Ahlstromin tuotannosta oli 5,3 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Vertailukaudella vastaava osuus oli 8,5 prosenttia.

Tulos ennen veroja oli 14,3 miljoonaa euroa (21,0 milj. euroa).

Tuloverot olivat 5,8 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa).

Katsauskauden tulos oli 8,5 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,26 euroa).

Tammi-kesäkuu 2011 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2010

Ahlstromin liikevoitto tammi-kesäkuussa 2011 oli 41,6 miljoonaa euroa (41,3 milj. euroa). Luku sisältää 1,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (1,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 40,0 miljoonaa euroa (40,2 milj. euroa Vuoden 2010 lukuun vaikutti positiivisesti noin 4,2 miljoonaa euron tulo hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnistä. Tammi-kesäkuussa 2011 luku oli 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat aiemmin mainitun lisäksi seuraavat:

·         Filtration-segmentti kirjasi 1,1 miljoonan euron tappion Louveiran tehtaan tulvavahingoista. Tappio johtui kuluista, joita alustava vakuutuskorvaus ei kattanut sekä ylimääräisestä lentorahdista. Kulusta purettiin noin 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2011 toisella neljänneksellä korvaushakemuksen käsittelyn jälkeen.

·         Muissa toiminnoissa Ahlstrom kirjasi 1,0 miljoonan euron tulon Wuxin tehtaan myynnistä Kiinassa.

Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla ei ollut merkittäviä kertaluonteisia eriä.

Markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus Ahlstromin tuotannosta oli 5,6 prosenttia tammi-kesäkuussa 2011. Vertailukaudella vastaava osuus oli 8,7 prosenttia.

Tulos ennen veroja oli 28,5 miljoonaa euroa (27,5 milj. euroa).

Tuloverot olivat 11,7 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa).

Katsauskauden tulos oli 16,8 miljoonaa euroa (18,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,33 euroa).

Lopetetut toiminnot

Johtuen solmitusta sopimuksesta Suomisen kanssa, Home and Personal - liiketoiminta luokitellaan myytävänä omaisuuseränä ja sen tulos raportoidaan osiossa lopetetut toiminnot tämän seurauksena.

Huhti-kesäkuussa 2011 lopetettujen toimintojen katsauskauden tappio oli 17,1 miljoonaa euroa verrattuna 1,5 miljoonan euro voittoon vertailukaudella. Vuoden 2011 luku sisältää 18,4 miljoonan euron arvonalennuksen ja myyntikulut verojen jälkeen liittyen myyntiin.

Tammi-kesäkuussa 2011 lopetettujen toimintojen katsauskauden tappio oli 15,8 miljoonaa euroa (2,4 milj. euron voitto).

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Huhti-kesäkuussa 2011, katsauskauden tappio mukaan sisältäen lopetetut toiminnot oli 8,6 miljoonaa euroa (15,1 milj. euron voitto). Osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (0,29 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -5,3 prosenttia (8,6).

Tammi-kesäkuussa 2011, katsauskauden voitto sisältäen lopetetut toiminnot oli 1,0 miljoonaa euroa (20,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,38 euroa).     

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 0,3 prosenttia (5,8).

Liiketoiminta-aluekatsaus

Building and Energy

Milj. euroa Q2/2011 Q2/2010 Muutos, % Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Muutos, %
Liikevaihto 77,0 68,3 12,8 155,6 130,3 19,4
Liikevoitto -0,5 1,4 -139,3 1,8 -0,4 579,3
% liikevaihdosta -0,7 2,0   1,2 -0,3  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,5 1,4 -139,3 1,8 -0,4 579,3
% liikevaihdosta -0,7 2,0   1,2 -0,3  
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % -1,5 3,5   2,4 -0,5  
Myyntimäärät (tuhatta tonnia) 33,9 31,2 8,8 67,7 60,5 11,9

 

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia ja oli 77,0 miljoonaa euroa (68,3 milj. euroa vuotta aiemmin). Kasvu johtui myyntimäärien kasvun jatkumisesta tapetti- ja lattiamateriaalimarkkinoilla sekä myyntihintojen noususta. Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 0,5 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa voittoa). Tulosta rasittivat hybriditapettituotantolinjan käynnistyskulut Torinossa Italiassa, korkeammat kuitukustannukset sekä myyntimäärien lasku tuulivoimateollisuudelle Pohjois-Amerikassa. Alentuneet polkumyyntitullit joidenkin Kiinan Kansantasavallasta peräisin olevien lasikuitutuotteiden tuonnissa Euroopan Unionin alueelle vaikuttivat negatiivisesti Euroopan markkinoilla ja myös Building and Energy -segmentin kannattavuuteen. Katsauskaudella ei kirjattu kertaluonteisia eriä.

Tammi-kesäkuussa 2011 liikevaihto oli 155,6 miljoonaa euroa (130,3 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 1,8 miljoonaa euroa (0,4 milj. euron tappio).


Filtration

Milj. euroa Q2/2011 Q2/2010 Muutos, % Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Muutos, %
Liikevaihto 83,8 88,5 -5,4 166,1 167,5 -0,8
Liikevoitto 6,6 9,4 -29,3 13,7 16,8 -18,6
% liikevaihdosta 7,9 10,6   8,2 10,0  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 9,4 -35,0 14,3 16,8 -15,0
% liikevaihdosta 7,3 10,6   8,6 10,0  
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 16,3 20,1   16,7 18,6  
Myyntimäärät (tuhatta tonnia) 29,2 29,7 -1,5 57,7 57,7 0,0

 

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä liikevaihto laski 5,4 prosenttia ja oli 83,8 miljoonaa euroa (88,5 milj. euroa vuotta aiemmin). Epäedulliset valuuttakurssit ja liiketoimintojen myynnit vähensivät myyntihintojen korotusten vaikutusta liikevaihtoon. Liikevaihtoa tuki kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien myynti Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 6,1 miljoonaan euroon (9,4 milj. euroa). Raaka-ainekustannusten nousu, myyntirakenteen muutokset ja epäedulliset valuuttakurssit vähensivät tehokkuuden parantumisen ja myyntihintojen korotusten vaikutusta liikevoittoon. Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa 2011 liikevaihto oli 166,1 miljoonaa euroa (167,5 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 14,3 miljoonaa euroa (16,8 milj. euron tappio).

Food and Medical

Milj. euroa Q2/2011 Q2/2010 Muutos, % Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Muutos, %
Liikevaihto 90,9 91,7 -0,9 184,3 173,8 6,1
Liikevoitto 2,9 5,3 -46,4 5,8 9,3 -37,6
% liikevaihdosta 3,1 5,8   3,2 5,4  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,9 4,5 -37,1 5,8 8,5 -31,8
% liikevaihdosta 3,1 5,0   3,2 4,9  
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 5,7 9,7   5,7 8,6  
Myyntimäärät (tuhatta tonnia) 33,3 32,3 3,3 67,0 63,2 6,1

 

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä liikevaihto laski 0,9 prosenttia ja oli 90,9 miljoonaa euroa (91,7 milj. euroa vuotta aiemmin). Lasku johtui epäedullisista valuuttakursseista. Terveydenhuollon kuitukankaiden korkeammat myyntimäärät vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 2,9 miljoonaan euroon (4,5 milj. euroa). Raaka-ainekustannusten nousun lisäksi tulosta rasittivat epäsuotuisa tuotevalikoima joissain segmenteissä. Mundran tehdas Intiassa paransi suorituskykyään, mutta ei yltänyt vielä positiiviseen liikevoittoon. Chirnsiden teepussimateriaalilinja Isossa-Britanniassa rasitti myös edelleen kannattavuutta. Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa 2011 liikevaihto oli 184,3 miljoonaa euroa (173,8 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,8 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa).


Label and Processing

Milj. euroa Q2/2011 Q2/2010 Muutos, % Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Muutos, %
Liikevaihto 183,2 188,1 -2,6 364,8 360,1 1,3
Liikevoitto 10,5 14,2 -25,7 16,7 19,5 -14,1
%  liikevaihdosta 5,8 7,5   4,6 5,4  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,8 14,2 -38,0 15,0 19,5 -22,9
%  liikevaihdosta 4,8 7,5   4,1 5,4  
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 15,3 18,8   12,1 12,7  
Myyntimäärät (tuhatta tonnia) 149,7 156,9 -4,6 297,8 313,1 -4,9

 

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä liikevaihto laski 2,6 prosenttia ja oli 183,2 miljoonaa euroa (188,1 milj. euroa vuotta aiemmin). Lasku johtui joustavien pakkauspaperien myyntimäärien laskusta sekä Altenkirchenin tehtaan myynnistä vuonna 2010. Graafisten & teollisten paperien sekä metalloitujen etikettipaperien kasvaneet myyntimäärät vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 8,8 miljoonaan euroon (14,2 milj. euroa), koska myyntimäärät laskivat ja myyntihintojen korotukset eivät täysin kattaneet raaka-ainekustannusten nousua. Myynnin maantieteellinen jakautuma vaikutti myös kannattavuuteen. La Geren tehdas paransi toimintaansa ja raportoi positiivisen tuloksen vuosineljänneksellä. Liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (14,2 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa 2011 liikevaihto oli 364,8 miljoonaa euroa (360,1 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 15,0 miljoonaa euroa (19,5 milj. euroa).

Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa 2011 oli 46,2 miljoonaa euroa (77,2 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 30,0 miljoonaa euroa (64,1 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta huhti-kesäkuussa 2011 oli 27,6 miljoonaa euroa (45,1 milj. euroa).

Operatiivinen käyttöpääoma nousi vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla 222,8 miljoonaan euroon, mikä on 28,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Summa oli kuitenkin selvästi alempi kuin vuotta aiemmin. Kiertonopeus kasvoi neljällä päivällä ja oli 41 päivää katsauskauden lopussa. Operatiivinen käyttöpääoma oli 241,0 miljoonaa euroa vuoden 2010 toisen neljänneksen lopussa ja kiertonopeus 45 päivää.

Yhtiön korolliset nettovelat kasvoivat 8,3 miljoonaa euroa vuoden 2010 lopusta ja olivat 338,4 miljoonaa euroa (31.12.2010: 330,1 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 365,0 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 22 kuukautta, ja pääomilla painotettu keskikorko oli 4,17 prosenttia. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 34 kuukautta.

Tammi-kesäkuussa 2011 nettorahoituskulut olivat 12,0 miljoonaa euroa (13,5 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 8,0 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 1,2 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa voittoja) ja muita rahoituskuluja 2,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa).

Huhti-kesäkuussa 2011 nettorahoituskulut olivat 6,7 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 4,3 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 0,8 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa voittoja) ja muita rahoituskuluja 1,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).

Yhtiön maksuvalmius on jatkunut hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa, käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja konsernitililimiitit oli noin 402 miljoonaa euroa. Ei-sitovat luottolimiitit olivat noin 98 miljoonaa euroa.

Ahlstrom sopi kesäkuussa viisivuotisesta 250 miljoonan euron valmiusluottojärjestelystä, joka käytetään yleistarkoituksiin. Luotolla jälleenrahoitetaan aiempi 200 miljoonan euron valmiusluottojärjestely, josta Ahlstrom sopi vuonna 2009.

Velkaantumisaste nousi 52,6 prosenttiin (31.12.2010: 46,9 %). Omavaraisuusaste oli 42,2 prosenttia (31.12.2010: 45,6 %).

Investoinnit (sisältäen lopetetut toiminnot)

Yhtiön investoinnit ilman yritysostoja olivat 20,0 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2011 (11,8 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa 2011 investoinnit olivat yhteensä 14,0 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa).

Kesäkuussa Ahlstrom ilmoitti 7 miljoonan euron investoinnista Stenayn tehtaaseensa Ranskassa. Investointi mahdollistaa nykyistä kevyemmät neliöpainot, mikä parantaa metalloiduissa etiketeissä ja joustopakkauksissa käytettävien toispuolisesti päällystettyjen paperien laatua.

Ahlstrom ilmoitti kesäkuussa 30 miljoonan euron investoinnista Kiinassa sijaitsevalla Binzhoun tehtaalla uuteen korkealaatuista tapettimateriaalien tuotantolinjaan. Ahlstrom valmistaa jo Binzhoussa suodatinmateriaaleja. Toimitusten uudelta tuotantolinjalta odotetaan alkavan vuoden 2013 alussa.

Toukokuussa yhtiö ilmoitti investoinnista Brasiliassa sijaitsevan Louveiran tehtaansa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien tuotantokapasiteetin lisäykseen. Investointi tehdään vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Muutokset yhtiön johtoryhmässä

Label and Processing -liiketoiminta-alueen johtaja Patrick Jeambar jättää tehtävänsä ja johtoryhmän 1.9.2011. Hänen seuraajakseen on nimitetty irroke- ja etikettipapereista ja toimitusketjusta vastaava johtaja Daniele Borlatto 1.9.2011 alkaen. Borlatosta tulee samalla yhtiön johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Jan Långille.

Tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Luc Rousselet ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Paul H. Stenson aloittivat johtoryhmän jäseninä aiemmin ilmoitetun mukaisesti kesäkuussa.

Uuden toimintamallin toteuttaminen

Ahlstrom aloitti uuden toimintamallinsa soveltamisen viime vuonna toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä. Yhtiön tavoitteena on lisätä asiakaskeskeisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa vahvistamalla ja yhdenmukaistamalla globaaleja prosesseja. Prosessien suunnittelun ja yhdenmukaistamisen tehostamiseen tähtäävät kehitysohjelmat jatkuivat vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla.

Tuotannon materiaalihukka-ohjelma

Vuonna 2010 käynnistetty tuotannon materiaalihukan vähentämishanke on edennyt suunnitellusti. Ahlstromin tavoitteena on vähentää tuotantohukan määrää 15 prosenttia. Tämä tuo noin 20 miljoonan euron vuosisäästöt vuodesta 2012 alkaen. Kesäkuun 2011 loppuun mennessä hanke oli käynnistetty 27 tuotantolaitoksessa. Tarkoituksena on laajentaa hanke kattamaan kaikki tuotantolaitokset vuoden 2011 loppuun mennessä. Yhtiöllä on 37 tuotantolaitosta.


Henkilöstö

Ahlstromin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa 2011 keskimäärin 5 743 työntekijää[*] (5 789). Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 5 795 työntekijää (5 799). Henkilöstömäärää kasvattivat Kiinassa tehty yritysosto ja uusien työntekijöiden palkkaaminen Intiassa. Aiemmin mainittujen yksiköiden myynti on laskenut henkilöstömäärää. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa eniten työntekijöitä Yhdysvalloissa (22,5 %), Ranskassa (21,1 %), Italiassa (12,4 %), Suomessa (11,8 %), Brasiliassa (6,9 %) ja Saksassa (6,8 %).

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 30.3.2011 hallituksen hankkimaan, luovuttamaan ja ottamaan pantiksi yhtiön omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallussa on yhteensä 25 005 omaa osakkeita, mikä vastaa noin 0,05 % kaikista osakkeista ja äänistä. Ne hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Osakkeet ja osakepääoma

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-kesäkuussa 2011 vaihdettiin yhteensä 4,14 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 70,0 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 14,75 euroa ja ylin 18,23 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 30.6.2011 hintaan 16,07 euroa. Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 744,8 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita. Ahlcorp on johdon omistusyhtiö.

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 12,12 euroa katsauskauden lopussa (31.12.2010: 13,48 euroa).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ahlstrom päivitti 18.7.2011 tämän vuoden tulevaisuuden näkymiään liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan aiemmin ilmoitettua alhaisempi johtuen edelleen jatkuvasta kustannusinflaatiosta raaka-aineiden hinnoissa. Liikevaihdon osalta ennuste pidettiin ennallaan.

Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja sekä johtoryhmän jäsen Claudio Ermondi erosi Ahlstromin palveluksesta 26.7.2011 alkaen. Hänen tehtävänsä ja vastuualueensa siirrettiin Paul Stensonille.

Home and Personal -liiketoiminnan myynti

Ahlstrom allekirjoitti 4.8.2011 sopimuksen pyyhkimistuotteiden Home and Personal -liiketoimintansa myymisestä Suominen Yhtymä Oyj:lle. Kaupan kokonaissumma on noin 170 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaan Ahlstrom myy Home and Personal -­liiketoimintansa Suomiselle 170 miljoonalla eurolla, josta Ahlstrom käyttää 30 miljoonaa euroa Suomisen osakkeiden ostamiseen suunnatussa osakeannissa. Home and Personal -liiketoiminta raportoidaan erikseen lopetettuna toimintona ja samalla päivitettiin tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen osalta.

Ahlstromista tulee Suomisen suurin omistaja vähintään 20 %:n ja enintään 28,2 %:n omistusosuudella. Kaupan käteisellä maksettava osuus tarkentuu osakeannin lopputuloksen perusteella. Ahlstrom on sitoutunut säilyttämään vähintään 20 prosentin omistusosuuden kahden vuoden ajan.

Näkymät vuodelle 2011

Valtaosan Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana. Yhtiö pyrkii aktiivisesti korottamaan myyntihintojaan kattaakseen viimeaikaiset ja mahdolliset tulevat raaka-ainekustannusten nousut. Toisaalta, johtuen markkinoiden hidastumisesta vuoden 2011 toisen neljänneksen loppua kohden, hinnankorotusten toteuttaminen onnistuneesti on ollut haasteellisempaa.

Ahlstrom arvioi liikevaihtonsa jatkuvista toiminnoista olevan 1 580-1 740 miljoonaa euroa vuonna 2011. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 67-87 miljoonaa euroa. Näkymät ovat samat kuin 18.7.2011 ilmoitetut, mutta ne eivät sisällä lopetettuja toimintoja.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 100 miljoonaa euroa vuonna 2011 (51,1 milj. euroa vuonna 2010). Luku sisältää jo vuonna 2010 ja 2011 ilmoitetut investoinnit, kuten suodatinmateriaalin tuotantokapasiteetin lisäyksen Torinossa, terveydenhuollon papereita ja maalarinteippejä valmistavan yhteisyrityksen perustamisen Kiinaan sekä tapettimateriaalien valmistuksesta Kiinassa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden vahva talouskasvu on jatkunut. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kasvu näyttää hidastuneen jonkin verran alkuvuodesta. Tilanne kuitenkin vaihtelee alueittain. Euroopan velkakriisin mahdollinen laajeneminen lisää talouskasvuun ja Ahlstromin myynnin kehitykseen kohdistuvaa riskiä.

Maailmanlaajuinen inflaatio on ollut ennakoitua nopeampaa öljyn ja hyödykkeiden hintojen nousun vuoksi. Tämä voi pienentää käytettävissä olevia tuloja, hidastaa talouskasvua ja vaikuttaa Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntään.

Maailmantalouden kasvuun ja kustannusinflaatioon liittyvän epävarmuuden lisääntyminen vaikeuttaa kehityksen ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Öljyn hinnasta riippuvaisten raaka-ainekustannusten ennustaminen on vaikeaa geopoliittisista syistä.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, suunnitellut hinnankorotukset eivät välttämättä toteudu. Sen sijaan myyntihintojen alennusten riski voi kasvaa. Nykyisen kannattavuustason ylläpitäminen voi vaarantua, jos raaka-aineiden hinnat pysyvät korkeina tai nousevat edelleen eikä kohonneita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com ja hallituksen toimintakertomuksessa, joka sisältyy vuoden 2010 vuosikertomukseen. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

*   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 10.8.2011

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät yhtiön tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 10.8.2011 klo 13.30. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20, 2. krs). Kokoustila ilmoitetaan sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille puhelinkonferenssin englanniksi tänään 10.8.2011 klo 17.00. Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2319 4250 Suomessa tai +44 (0)20 7136 6283 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 6345530.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin kalvoihin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 10.8.2011 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2011. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2011.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2011

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2011 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Maanantai 24.10. 1-24.10.

 

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, kosteuspyyhkeissä, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita 26 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Liite
Konsernitilinpäätös


Liite

 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

TULOSLASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
             
Jatkuvat toiminnot          
             
Liikevaihto 423,7 424,9 846,2 806,6 1 636,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -366,2 -358,3 -731,1 -688,7 -1 414,0
Bruttokate 57,5 66,6 115,1 117,9 222,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -11,7 -13,0 -25,0 -25,4 -49,2
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,0 -4,6 -8,9 -8,8 -18,6
Hallinnon kulut -23,8 -25,9 -44,5 -48,5 -96,8
Liiketoiminnan muut tuotot 5,0 5,8 6,8 7,7 16,8
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -0,6 -1,8 -1,5 -28,0
Liikevoitto / -tappio 22,1 28,2 41,6 41,3 46,5
Rahoitustuotot ja -kulut -6,6 -6,7 -11,8 -13,3 -26,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,3 -0,4 -1,3 -0,4 -1,4
Voitto / tappio ennen veroja 14,3 21,0 28,5 27,5 18,8
Tuloverot -5,8 -7,4 -11,7 -9,3 -7,8
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista
toiminnoista
8,5 13,6 16,8 18,2 10,9
             
Lopetetut toiminnot          
             
Tilikauden voitto/tappio 1,3 1,5 2,6 2,4 7,0
Varojen käypään arvoon arvostamisesta
kirjattu arvonalennus ja myyntikulut
-18,4 - -18,4 - -
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista
toiminnoista
-17,1 1,5 -15,8 2,4 7,0
             
Tilikauden voitto / tappio -8,6 15,1 1,0 20,6 17,9
             
Jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille -8,6 15,1 0,8 20,6 17,9
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,0 - 0,2 - 0,0
             
Jatkuvat toiminnot          
Osakekohtainen tulos, euroa          
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella
oikaistu *
0,16 0,26 0,30 0,33 0,11
Sisältäen lopetetut toiminnot          
Osakekohtainen tulos, euroa          
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella
oikaistu *
-0,21 0,29 -0,04 0,38 0,26
* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä
             
LAAJA TULOSLASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
             
Tilikauden voitto / tappio -8,6 15,1 1,0 20,6 17,9
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen        
Muuntoerot 0,5 31,8 -16,1 54,8 39,2
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen
nettosijoitusten suojaukset
- -0,8 - -2,8 -2,8
Rahavirran suojaukset -0,4 -0,0 -0,1 -0,4 0,8
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 0,2 31,0 -16,2 51,7 37,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä -8,4 46,0 -15,2 72,2 55,2
Jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille -8,4 46,0 -15,4 72,2 55,2
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,0 - 0,2 - 0,0

 

TASE 30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 548,6 610,5 590,1
Liikearvo 109,9 125,4 114,1
Muut aineettomat hyödykkeet 39,5 46,7 41,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 9,3 11,6 10,7
Muut sijoitukset 2,5 2,5 2,5
Muut saamiset 45,1 35,4 44,4
Laskennalliset verosaamiset 52,8 56,7 54,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 807,7 888,7 857,7
         
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 191,0 176,3 173,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 287,3 308,8 266,9
Tuloverosaamiset 1,7 2,4 2,4
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 26,0 19,8 23,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 506,1 507,3 466,3
         
Myytävänä olevat omaisuuserät 224,2 255,9 234,8
         
Varat yhteensä 1 538,0 1 651,9 1 558,9
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyrityksen omistajille kuuluva
oma pääoma
561,7 645,6 623,0
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,0 - 0,9
Oma pääoma yhteensä 642,8 725,6 703,8
         
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 245,6 202,5 261,7
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 75,0 79,4 75,4
Varaukset 2,8 3,6 3,0
Muut velat 3,4 2,9 4,4
Laskennalliset verovelat 29,2 31,9 27,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 356,1 320,4 371,9
         
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 120,0 185,1 95,0
Ostovelat ja muut velat 343,4 354,1 327,1
Tuloverovelat 5,6 5,6 4,4
Varaukset 7,0 8,3 6,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 476,0 553,1 433,2
Velat yhteensä 832,0 873,4 805,1
         
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat
63,2 52,9 49,9
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 538,0 1 651,9 1 558,9
         

 

 


 

Laskelma oman pääoman muutoksista
 
1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina
11) Oma pääoma yhteensä

 

 

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
   
Oma pääoma 1.1.2010 70,0 209,3 8,3 -0,8 -17,7 - 336,6 605,6 - 80,0 685,6
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 20,6 20,6 - - 20,6
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
                   
    Muuntoerot - - - - 54,8 - - 54,8 - - 54,8
    Ulkomaisiin yksiköihin
    tehtyjen nettosijoitusten
    suojaukset
- - - - -2,8 - - -2,8 - - -2,8
    Rahavirtojen suojaukset - - - -0,4 - - - -0,4 - - -0,4
Osingonjako ja muu - - - - - - -26,0 -26,0 - - -26,0
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden hankinta - - - - - -0,9 - -0,9 - - -0,9
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa - - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,2 0,2 - - 0,2
Oma pääoma 30.6.2010 70,0 209,3 8,3 -1,2 34,3 -0,9 325,8 645,6 - 80,0 725,6
   
Oma pääoma 1.1.2011 70,0 209,3 8,3 0,0 18,8 -6,4 323,0 623,0 0,9 80,0 703,8
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 0,8 0,8 0,2 - 1,0
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
                   
    Muuntoerot - - - - -16,1 - - -16,1 - - -16,1
    Ulkomaisiin yksiköihin
    tehtyjen nettosijoitusten
    suojaukset
- - - - - - - - - - -
    Rahavirtojen suojaukset - - - -0,1 - - - -0,1 - - -0,1
Osingonjako ja muu - - - - - - -41,1 -41,1 - - -41,1
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa - - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - 2,0 -1,1 0,9 - - 0,9
Oma pääoma 30.6.2011 70,0 209,3 8,3 -0,1 2,7 -4,3 275,9 561,7 1,0 80,0 642,8

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA - sisältäen lopetetut toiminnot Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
             
Liiketoiminnan rahavirta          
Tilikauden voitto / tappio -8,6 15,1 1,0 20,6 17,9
Oikaisut yhteensä 48,1 40,8 83,3 74,4 145,2
Nettokäyttöpääoman muutokset -6,9 12,6 -39,4 25,3 69,2
Varausten muutos 0,2 -1,2 -0,1 -3,4 -4,9
Rahoituserät -2,7 -20,5 4,4 -36,7 -53,2
Maksetut / saadut tuloverot -2,4 -1,7 -3,1 -2,9 -6,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 27,6 45,1 46,2 77,2 167,5
             
Investointien rahavirta          
Konserniyritysten hankinta - - - - -11,2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
-14,1 -5,8 -21,6 -13,3 -48,7
Muut investointitoiminnot 3,4 -0,3 5,4 0,3 11,3
Investointien nettorahavirta -10,7 -6,1 -16,2 -13,1 -48,7
             
Rahoituksen rahavirta          
Maksetut osingot ja muut -40,8 -25,6 -41,1 -25,6 -25,9
Omien osakkeiden lunastukset - - - -0,9 -2,0
Johdon osakeomistusohjelman mukaiset
sijoitukset Ahlstrom Oyj:n osakkeisiin
- - - - -3,5
Oman pääoman ehtoisesta lainasta
saadut maksut
- - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - -7,6
Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen
muutokset
25,6 -21,5 13,6 -39,0 -76,9
Rahoituksen nettorahavirta -15,2 -47,1 -27,4 -65,5 -115,8
             
Rahavarojen muutos 1,7 -8,1 2,6 -1,4 2,9
             
Rahavarat tilikauden alussa 24,8 27,2 24,6 19,9 19,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,9 -0,6 1,5 1,7
Rahavarat tilikauden lopussa 26,6 20,0 26,6 20,0 24,6

 


 

TUNNUSLUVUT Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
    2011 2010 2011 2010 2010
             
Jatkuvat toiminnot          
Henkilöstökulut -79,9 -82,8 -158,4 -158,8 -315,3
Poistot -22,2 -22,4 -43,5 -43,7 -88,2
Arvonalentumiset - -0,0 - -0,0 -0,1
             
Liikevoitto, % 5,2 6,6 4,9 5,1 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,2 12,4 9,4 9,0 5,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,16 0,26 0,30 0,33 0,11
Investoinnit, milj. euroa 12,5 4,7 17,3 11,2 47,2
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 201 5 231 5 174 5 233 5 264
             
Sisältäen lopetetut toiminnot          
Henkilöstökulut -88,7 -91,4 -176,1 -175,5 -350,0
Poistot -26,0 -26,6 -51,3 -52,1 -104,8
Arvonalentumiset -13,5 -0,1 -13,5 -0,1 -0,2
             
Liikevoitto, % 0,7 6,1 2,5 4,7 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 1,1 10,9 4,6 8,0 5,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % -5,3 8,6 0,3 5,8 2,6
             
Korolliset nettovelat, milj. euroa 338,4 364,9 338,4 364,9 330,1
Omavaraisuusaste, % 42,2 44,4 42,2 44,4 45,6
Velkaantumisaste, % 52,6 50,3 52,6 50,3 46,9
             
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,21 0,29 -0,04 0,38 0,26
Oma pääoma/osake, euroa 12,12 13,85 12,12 13,85 13,48
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
kauden aikana, 1000 kpl
46 349 46 596 46 299 46 619 46 514
Osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa, 1000 kpl
46 349 46 596 46 349 46 596 46 224
             
Investoinnit, milj. euroa 14,0 5,3 20,0 11,8 51,1
Sijoitettu pääoma kauden
lopussa, milj. euroa
1 007,7 1 110,5 1 007,7 1 110,5 1 058,5
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 774 5 787 5 743 5 789 5 823
* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 
   

 

 


 

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Alla mainituilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna 2011, ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutos) - Liikkeeseenlaskettujen oikeuksien luokittelu
- IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (uudistettu)
- IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (muutos)
- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla

Yritysmyynnit 2011

Ahlstrom allekirjoitti 7.12.2010 sopimuksen, jolla yhtiö myy Wuxin tehtaan Kiinassa ja kolme tuotantolinjaa Bethunessa Yhdysvalloissa Andrew Industriesille. Bethunen tuotantolinjojen kauppa saatiin päätökseen 22.12.2010 ja Wuxin kauppa 31.3.2011. Wuxin kaupan arvo on 1,1 miljoonaa euroa.

 

MYYDYT LIIKETOIMINNAT Myytyjen varojen
Milj. euroa kirjanpitoarvo
     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -
Aineettomat hyödykkeet -
Vaihto-omaisuus 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2
Rahavarat 0,2
Rahoitusvelat -
Ostovelat ja muut velat 0,3
Nettovarat 0,3
     
Kokonaiskauppahinta 1,1
     
Rahana saatu vastike 0,4
Myytyjen liiketoimintojen rahavarat 0,2
Rahavirtavaikutus 0,2

 


 

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
         
Building and Energy 77,0 68,3 155,6 130,3 268,9
Filtration 83,8 88,5 166,1 167,5 339,8
Food and Medical 90,9 91,7 184,3 173,8 354,7
Label and Processing 183,2 188,1 364,8 360,1 724,3
Muut toiminnot 19,7 11,8 35,1 21,3 44,4
Sisäinen myynti -30,9 -23,5 -59,8 -46,4 -95,8
Liikevaihto 423,7 424,9 846,2 806,6 1 636,3
             
Building and Energy 4,3 3,8 8,5 7,4 14,3
Filtration 2,4 1,8 4,5 3,7 7,3
Food and Medical 9,7 6,7 19,3 13,7 34,5
Label and Processing 8,5 7,7 16,1 15,4 30,5
Muut toiminnot 6,0 3,5 11,4 6,2 9,2
Sisäinen myynti 30,9 23,5 59,8 46,4 95,8
             
Building and Energy -0,5 1,4 1,8 -0,4 1,3
Filtration 6,6 9,4 13,7 16,8 3,1
Food and Medical 2,9 5,3 5,8 9,3 13,0
Label and Processing 10,5 14,2 16,7 19,5 32,2
Muut toiminnot 2,5 -1,9 2,7 -3,2 -1,9
Eliminoinnit 0,2 -0,2 0,9 -0,7 -1,3
Liikevoitto / -tappio 22,1 28,2 41,6 41,3 46,5
             
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %          
Building and Energy -1,5 3,5 2,4 -0,5 0,9
Filtration 16,3 20,1 16,7 18,6 1,8
Food and Medical 5,7 9,7 5,7 8,6 6,3
Label and Processing 15,3 18,8 12,1 12,7 10,9
Konserni (ROCE), % 10,2 12,4 9,4 9,0 5,2
             
Building and Energy 148,4 156,3 148,4 156,3 147,7
Filtration 161,8 188,3 161,8 188,3 166,1
Food and Medical 195,4 228,9 195,4 228,9 213,0
Label and Processing 273,9 302,4 273,9 302,4 277,9
Muut toiminnot -2,3 -12,5 -2,3 -12,5 -4,1
Eliminoinnit 3,0 -0,5 3,0 -0,5 -0,5
Nettovarat yhteensä 780,1 863,1 780,1 863,1 800,1
             
Building and Energy 1,9 0,7 3,2 1,1 6,0
Filtration 5,7 1,2 6,5 1,5 6,8
Food and Medical 2,2 0,9 4,0 5,3 13,0
Label and Processing 2,0 1,7 2,1 2,7 19,4
Muut toiminnot 0,8 0,3 1,6 0,5 2,1
Investoinnit yhteensä 12,5 4,7 17,3 11,2 47,2
             
Building and Energy -4,6 -4,6 -9,3 -9,0 -18,1
Filtration -4,1 -4,9 -8,2 -9,6 -19,1
Food and Medical -4,7 -5,2 -9,4 -9,6 -20,2
Label and Processing -7,2 -7,1 -14,3 -14,3 -28,4
Muut toiminnot -1,6 -0,6 -2,2 -1,2 -2,3
Poistot yhteensä -22,2 -22,4 -43,5 -43,7 -88,2
             
Building and Energy - - - - -
Filtration - - - - -
Food and Medical - - - - -
Label and Processing - -0,0 - -0,0 -0,1
Muut toiminnot - - - - -
           
           
Arvonalentumiset yhteensä - -0,0 - -0,0 -0,1
             
Building and Energy - - - - -
Filtration 0,5 - -0,6 - -24,7
Food and Medical - 0,8 - 0,8 -1,0
Label and Processing 1,7 - 1,7 0,0 1,6
Muut toiminnot -0,5 0,0 0,4 0,3 3,8
Kertaluonteiset erät yhteensä 1,8 0,8 1,6 1,1 -20,3

 

 


 

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Tuhatta tonnia 2011 2010 2011 2010 2010
             
Building and Energy 33,9 31,2 67,7 60,5 121,1
Filtration 29,2 29,7 57,7 57,7 115,1
Food and Medical 33,3 32,3 67,0 63,2 125,4
Label and Processing 149,7 156,9 297,8 313,1 601,0
Muut toiminnot 2,7 2,2 4,8 3,7 8,2
Eliminoinnit -13,1 -13,1 -25,7 -26,3 -51,4
Myyntitonnit yhteensä 235,7 239,2 469,3 471,9 919,3

 

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

 

 

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN
MUKAAN - sis. lop. toim.
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
             
Eurooppa 267,4 252,9 534,7 494,4 987,3
Pohjois-Amerikka 110,2 118,9 222,2 221,8 455,9
Etelä-Amerikka 54,2 56,6 106,2 104,0 214,1
Aasian ja Tyynenmeren alue 56,4 50,1 107,6 90,1 197,5
Muu maailma 8,7 10,8 17,7 20,1 39,4
Liikevaihto 496,8 489,4 988,4 930,4 1 894,2

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN      
MUUTOKSET - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 704,9 717,6 717,6
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - 12,2
Lisäykset 18,5 11,8 49,9
Vähennykset -0,2 -0,2 -10,2
Poistot ja arvonalentumiset -48,8 -49,2 -99,2
Kurssierot ja muut muutokset -21,4 55,9 34,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 653,0 736,0 704,9

 


 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT - sisältäen
lopetetut toiminnot
Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. Euroa 2011 2010 2010
         
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet
lähipiiritapahtumat
     
Myyntituotot ja korkotuotot 0,3 0,2 0,5
Tavaroiden ja palveluiden ostot -1,4 -1,3 -2,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1 0,1 0,1
Ostovelat ja muut velat - 0,2 0,2
Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.      
         
         
         
MUUT VUOKRASOPIMUKSET - sisältäen
lopetetut toiminnot
30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Lyhytaikainen osa 6,9 6,4 7,1
Pitkäaikainen osa 18,9 19,4 20,3
Yhteensä 25,7 25,8 27,4

 

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -  sisältäen
lopetetut toiminnot
30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Kiinnitykset 73,0 73,0 73,0
Pantit 0,2 0,2 0,2
Vastuut      
Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
puolesta annetut takaukset
20,1 21,2 19,8
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 15,0 1,0 -
Hankintasitoumukset 19,6 8,6 3,6
Muut vastuusitoumukset   2,0 2,7 2,6

 


 

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2011 2011 2010 2010 2010 2010
 
Jatkuvat toiminnot            
 
Liikevaihto 423,7 422,5 416,8 413,0 424,9 381,6
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -366,2 -364,9 -367,5 -357,8 -358,3 -330,4
Bruttokate  57,5 57,6 49,3 55,2 66,6 51,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -11,7 -13,2 -11,7 -12,1 -13,0 -12,4
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,0 -4,9 -5,0 -4,8 -4,6 -4,2
Hallinnon kulut -23,8 -20,7 -25,2 -23,1 -25,9 -22,6
Liiketoiminnan muut tuotot 5,0 1,8 8,3 0,8 5,8 2,0
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -0,9 -24,6 -1,9 -0,6 -0,9
Liikevoitto / -tappio 22,1 19,5 -9,0 14,1 28,2 13,1
Rahoitustuotot ja -kulut -6,6 -5,2 -5,3 -7,7 -6,7 -6,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,3 -0,0 -0,2 -0,7 -0,4 -0,0
Voitto / tappio ennen veroja 14,3 14,3 -14,5 5,7 21,0 6,5
Tuloverot -5,8 -5,9 5,7 -4,2 -7,4 -1,9
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista
toiminnoista
8,5 8,3 -8,8 1,5 13,6 4,6
 
 
Lopetetut toiminnot            
 
Tilikauden voitto/tappio 1,3 1,3 2,0 2,6 1,5 0,9
Varojen käypään arvoon arvostamisesta
kirjattu arvonalennus ja myyntikulut
-18,4 - - - - -
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista
toiminnoista
-17,1 1,3 2,0 2,6 1,5 0,9
 
Tilikauden voitto / tappio -8,6 9,6 -6,8 4,1 15,1 5,5
 
Jakautuminen            
Emoyrityksen omistajille -8,6 9,4 -6,8 4,1 15,1 5,5
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,0 0,2 -0,0 0,0 - -

 


 

SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2011 2011 2010 2010 2010 2010
               
Liikevaihto            
Building and Energy 77,0 78,6 72,2 66,3 68,3 62,1
Filtration 83,8 82,3 84,9 87,4 88,5 79,0
Food and Medical 90,9 93,4 92,3 88,7 91,7 82,0
Label and Processing 183,2 181,7 181,9 182,2 188,1 172,0
Muut toiminnot ja eliminoinnit -11,2 -13,5 -14,6 -11,6 -11,7 -13,4
Konserni yhteensä 423,7 422,5 416,8 413,0 424,9 381,6
               
Liikevoitto / -tappio            
Building and Energy -0,5 2,3 1,2 0,5 1,4 -1,8
Filtration 6,6 7,1 -20,7 7,0 9,4 7,5
Food and Medical 2,9 3,0 2,1 1,6 5,3 4,0
Label and Processing 10,5 6,2 5,0 7,7 14,2 5,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit 2,7 0,9 3,5 -2,8 -2,1 -1,8
Konserni yhteensä 22,1 19,5 -9,0 14,1 28,2 13,1
               
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä            
Building and Energy -0,5 2,3 1,2 0,5 1,4 -1,8
Filtration 6,1 8,2 4,2 6,8 9,4 7,5
Food and Medical 2,9 3,0 3,9 1,6 4,5 4,0
Label and Processing 8,8 6,2 4,9 6,2 14,2 5,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit 3,2 -0,0 -1,5 -1,3 -2,1 -2,1
Konserni yhteensä 20,4 19,7 12,7 13,8 27,4 12,8
               
Myyntitonnit, tuhatta tonnia            
Building and Energy 33,9 33,8 31,8 28,8 31,2 29,3
Filtration 29,2 28,4 28,5 28,9 29,7 28,0
Food and Medical 33,3 33,7 32,1 30,1 32,3 30,9
Label and Processing 149,7 148,2 143,3 144,5 156,9 156,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit -10,4 -10,5 -10,8 -9,9 -10,9 -11,7
Konserni yhteensä 235,7 233,6 224,9 222,5 239,2 232,7
               
TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2011 2011 2010 2010 2010 2010
               
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto 423,7 422,5 416,8 413,0 424,9 381,6
Liikevoitto / -tappio 22,1 19,5 -9,0 14,1 28,2 13,1
Voitto / tappio ennen veroja 14,3 14,3 -14,5 5,7 21,0 6,5
Tilikauden voitto / tappio 8,5 8,3 -8,8 1,5 13,6 4,6
               
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,2 9,2 -3,9 6,0 12,4 5,9
Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,16 0,14 -0,22 0,00 0,26 0,07
               
Sisältäen lopetetut toiminnot            
Liikevaihto 496,8 491,6 481,4 482,4 489,4 441,0
Liikevoitto / -tappio 3,6 20,8 -7,0 16,9 29,8 14,0
Voitto / tappio ennen veroja -4,4 15,5 -12,6 8,3 22,5 7,4
Tilikauden voitto / tappio -8,6 9,6 -6,8 4,1 15,1 5,5
               
Velkaantumisaste, % 52,6 48,4 46,9 47,7 50,3 55,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 1,1 8,2 -2,5 6,0 10,9 5,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,21 0,17 -0,18 0,06 0,29 0,09
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
kauden aikana, 1000 kpl
46 349 46 248 46 305 46 517 46 596 46 642

 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 

 


 

Tunnuslukujen laskenta
   
   
Korolliset nettovelat  
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset  
   
Omavaraisuusaste, %  
Oma pääoma yhteensä/                                 x 100  
Taseen loppusumma - Saadut ennakot  
   
Velkaantumisaste, %  
Korolliset nettovelat/                                       x 100  
Oma pääoma yhteensä  
   
Oman pääoman tuotto (ROE), %  
Tilikauden tulos/                                              x 100  
Oma pääoma yhteensä (vuoden keskiarvo)  
   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %  
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                               x 100  
Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - Korottomat velat (vuoden keskiarvo)  
   
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %  
Liikevoitto (liiketappio)/                                                            x 100  
Käyttöpääoma (vuoden keskiarvo) + Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (vuoden keskiarvo)  
   
Laimentamaton tulos/osake, euroa  
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  
   
Laimennettu tulos/osake, euroa  
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/  
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana  
   
Oma pääoma/osake, euroa  
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  

 

 


[*]Henkilöstöluvut on laskettu henkilötyövuosina mukaan lukien lopetetut toiminnot.