Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011: Kysynnän heikkeneminen vaikutti tuloskehitykseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.10.2011 klo 12.00

Jatkuvat toiminnot heinä-syyskuu 2011 verrattuna heinä-syyskuuhun 2010:

 • Liikevaihto oli 389,7 miljoonaa euroa (413,0 milj. euroa). 

 • Liiketappio oli 17,3 miljoonaa euroa (14,1 milj. euron voitto). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,0 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 2,0 (3,3). 

 • Tappio ennen veroja oli 24,4 miljoonaa euroa (5,7 milj. euron voitto).  

 • Osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa (0,00 euroa). 

Tärkeimmät tapahtumat heinä-syyskuussa 2011

 • Ahlstrom allekirjoitti elokuussa sopimuksen Home and Personal -liiketoimintansa myynnistä Suominen Yhtymä Oyj:lle. Kaupan kokonaisarvo on noin 170 miljoonaa euroa. 

Jatkuvat toiminnot tammi-syyskuu 2011 verrattuna tammi-syyskuuhun 2010:

 • Liikevaihto oli 1 235,9 miljoonaa euroa (1 219,6 milj. euroa). 

 • Liikevoitto oli 24,3 miljoonaa euroa (55,5 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 48,0 miljoonaa euroa (54,0 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9 (4,4). 

 • Tulos ennen veroja oli 4,1 miljoonaa euroa (33,2 milj. euroa).  

 • Osakekohtainen tulos oli -0,17 euroa (0,33 euroa).  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: tulosparannusohjelma

 • Ahlstrom ilmoitti 18.10.2011 aloittavansa tulosparannusohjelman yksiköissä, jotka ovat jääneet tavoitteistaan. Ohjelman arvioidaan tuovan noin 15 miljoonan euron vuotuisen tulosparannuksen, ja se voi vaikuttaa noin 400 työntekijän työsuhteeseen. Osana ohjelmaa Karhulassa, Torinossa ja Osnabrückissa ilmoitettiin tehostamistoimista.   

Näkymät vuodelle 2011

 • Ahlstrom päivitti 18.10.2011 tulevaisuuden näkymänsä tälle vuodelle. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 1 565-1 645 miljoonaa euroa ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä 46-56 miljoonaa euroa.  

Jan Lång, toimitusjohtaja

-  Home and Personal -liiketoiminnan myynti Suomiselle oli tärkeä askel strategiamme toteuttamisessa. Samalla se antaa meille mahdollisuuden vahvistaa ja kasvattaa strategisesti tärkeitä liiketoimintojamme. Epävarmuudesta ja epävakaasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta olemme onnistuneet viemään eteenpäin toimintamalliamme vahvistavia kehitysohjelmiamme.

- Päämarkkinamme eivät toipuneet syyskuussa odotetusti. Arvioimme markkinoiden hidastumisen jatkuvan ja tämän vuoksi muutimme vuoden 2011 tulosohjeistustamme aiemmin tässä kuussa.  

- Olemme ryhtyneet määrätietoisiin toimiin yksiköissä, jotka eivät ole yltäneet tavoitteisiinsa. Samalla jatkamme kustannusrakenteemme virtaviivaistamista toimitusketjussa. Tämä johtaa valitettavasti myös henkilöstövähennyksiin, jotka ovat tarpeellisia kilpailukykymme ja kannattavuutemme ylläpitämiseksi.

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. Euroa Q3/2011 Q3/2010 Muutos, % Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 Muutos, %
Liikevaihto 389,7 413,0 -5,6 1 235,9 1 219,6 1,3
Liikevoitto -17,3 14,1 -222,4 24,3 55,5 -56,2
Liikevoitto, % -4,4 3,4 2,0 4,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,0 13,8 -42,3 48,0 54,0 -11,1
Liikevoitto, % 2,0 3,3 3,9 4,4
Voitto / tappio ennen veroja -24,4 5,7 - 4,1 33,2 -87,6
Kauden voitto / tappio -20,2 1,5 - -3,3 19,7 -116,9
Tulos/osake -0,47 0,00 -0,17 0,33
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -8,6 6,0 3,7 8,1
Investoinnit 13,2 15,8 -16,5 30,5 27,0 12,9
Henkilöstö kauden lopussa 5 169 5 383 -4,0 5 169 5 383 -4,0

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Toimintaympäristö

Useiden valmistamiemme tuotteiden kysyntä jatkoi laskuaan kesälomakauden jälkeen. Erikoispaperimateriaalien, kuten joustopakkausten ja irrokepohjapaperien, sekä kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä laski katsauskaudella. Tuulivoimateollisuuden käyttämien erikoislujitteiden markkinatilanne heikkeni edelleen Ahlstromin päämarkkina-alueilla.

Juoma- ja elintarvikepakkausteollisuuden käyttämien materiaalien, kuten teepussien ja leivinpaperien, kysyntä kasvoi. Tapettimateriaalien ja metalloitujen etikettien kysynnän kasvu jatkui katsauskaudella ja lattiamateriaalien kysyntä pysyi vakaana.

Ahlstromin pääraaka-aineiden kustannusinflaatio alkoi laantua katsauskaudella. Monien keskeisten raaka-aineiden hinnat olivat kuitenkin edelleen korkeampia kuin vertailujaksolla. Sellun hinta laski kolmannella neljänneksellä. Synteettisten kuitujen, kuten polyesterin ja polypropeenin, sekä kemikaalien hinnat tasoittuivat saavutettuaan toisella vuosineljänneksellä huippunsa.

Euroopan komissio alensi maaliskuussa polkumyyntitullien tasoa tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuitutuotteiden tuonnissa Euroopan Unionin alueelle. Tämä vaikutti negatiivisesti  Euroopan lasikuituvalmistajiin.  

Liikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissa

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Q3/2011 Q3/2010 Muutos, % Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 Muutos, %
Building and Energy 67,0 66,3 1,0 222,6 196,7 13,2
Filtration 78,7 87,4 -9,9 244,8 254,9 -4,0
Food and Medical 91,5 88,7 3,1 275,8 262,4 5,1
Label and Processing 163,6 182,2 -10,2 528,4 542,4 -2,6
Muut toiminnot* ja eliminoinnit -11,1 -11,6 -35,7 -36,8
Liikevaihto yhteensä 389,7 413,0 -5,6 1 235,9 1 219,6 1,3

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyviä eriä sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja. Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Heinä-syyskuu 2011 verrattuna heinä-syyskuuhun 2010

Ahlstromin vuoden 2011 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 389,7 miljoonaa euroa (413,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 5,6 prosenttia vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Muutos, %
Q3/2010
Hinta ja tuotevalikoima 0,4
Valuutta -2,4
Volyymi -0,7
Yritysmyynnit ja ostot -2,9
Q3/2011 -5,6

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 3,6 prosenttia. Liiketoiminta-alueista myyntimääriään menettivät Filtration (-6,8 %) ja Label and Processing (-6,5 %). Food and Medical (7,5 %) ja Building and Energy (3,7 %) kasvattivat myyntimääriään. Myyntimäärät ilman yritysmyyntien ja ostojen vaikutusta laskivat 1,9 prosenttia.  

Tammi-syyskuu 2011 verrattuna tammi-syyskuuhun 2010

Ahlstromin liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 1 235,9 miljoonaa euroa (1 219,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna.

Muutos, %
Q1-Q3/2010
Hinta ja tuotevalikoima 4,5
Valuutta -1,6
Volyymi 1,4
Yritysmyynnit ja ostot -3,0
Q1-Q3/2011 1,3

Tulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissa

 
Taloudellinen tulos liiketoiminta-alueittain Q3/2011 Q3/2010 Muutos, % Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 Muutos, %
Building and Energy
Liikevoitto -23,5 0,5 -21,7 0,2
Liikevoitto, % -35,1 0,8 -9,7 0,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,0 0,5 0,8 0,2
Liikevoitto, % -1,5 0,8 0,4 0,1
Filtration
Liikevoitto 4,5 7,0 -36,4 18,2 23,9 -23,8
Liikevoitto, % 5,7 8,1 7,4 9,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,2 6,8 -38,5 18,5 23,6 -21,7
Liikevoitto, % 5,3 7,7 7,5 9,2
Food and Medical
Liikevoitto 4,2 1,6 157,6 10,0 10,9 -8,6
Liikevoitto, % 4,6 1,8 3,6 4,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,3 1,6 164,9 10,1 10,1 -0,4
Liikevoitto, % 4,7 1,8 3,7 3,9
Label and Processing
Liikevoitto -3,7 7,7 -147,3 13,1 27,2 -51,9
Liikevoitto, % -2,2 4,2 2,5 5,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,6 6,2 -110,0 14,4 25,7 -43,9
Liikevoitto, % -0,4 3,4 2,7 4,7
Muut toiminnot* ja eliminoinnit
Liikevoitto 1,2 -2,8 4,8 -6,7
Ahlstrom-konserni
Liikevoitto / tappio -17,3 14,1 -222,4 24,3 55,5 -56,2
Liikevoitto, % -4,4 3,4 2,0 4,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,0 13,8 -42,3 48,0 54,0 -11,1
Liikevoitto, % 2,0 3,3 3,9 4,4

Heinä-syyskuu 2011 verrattuna heinä-syyskuuhun 2010

Ahlstromin liiketappio heinä-syyskuussa 2011 oli 17,3 miljoonaa euroa (14,1 milj. euron voitto). Luku sisältää 25,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (0,3 milj. euron tuotto). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,0 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa). Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat seuraavat:

 • Building and Energy -liiketoiminta kirjasi noin 11 miljoonan euron nettomääräisen kertaluonteisen kulun lasikuidun ja lasikuitumaton tuotannon lopettamispäätöksestä Karhulassa.  

 • Building and Energy -liiketoiminta kirjasi noin 11 miljoonan kertaluonteisen kulun hybriditapettituotantolinjan sulkemisesta Torinossa Italiassa. 

 • Label and Processing -liiketoiminta kirjasi noin 3 miljoonan kertaluonteisen kulun Osnabrückin tehtaalle suunnitelluista tehostamistoimista Saksassa.  

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ei ollut merkittäviä kertaluonteisia eriä.

Liikevoittoa heikensivät pääasiassa pienentyneet myyntimäärät. Tämän lisäksi aiemmin kohonneita raaka-aineiden hintoja ei onnistuttu täysin kattaamaan myyntihintojen korotuksilla. Chirnsiden teepussimateriaalilinjan ja Mundran terveydenhuollon kuitukankaiden tuotantolaitoksen käynnistämiset ja kaupallistamiset heikensivät edelleen kannattavuutta. Chirnside ja Mundra kuuluivat vuosien 2007 ja 2008 investointiohjelmaan. Tuotannon tehostuminen puolestaan paransi kannattavuutta.

Ahlstrom päätti sulkea tappiollisen Torinon hybriditapettilinjan lokakuussa 2011.

Markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus Ahlstromin tuotannosta oli 8,7 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä, eli muuttumaton vertailukaudesta.

Tappio ennen veroja oli 24,4 miljoonaa euroa (5,7 milj. euron voitto).

Laskennalliset verotuotot olivat 4,3 miljoonaa euroa (4,2 milj. euron tuloverot).

Katsauskauden tappio oli 20,2 miljoonaa euroa (1,5 milj. euron voitto). Osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa (0,00 euroa).

Tammi-syyskuu 2011 verrattuna tammi-syyskuuhun 2010

Ahlstromin liikevoitto tammi-syyskuussa 2011 oli 24,3 miljoonaa euroa (55,5 milj. euroa). Luku sisältää 23,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (1,4 milj. euroa tuottoja). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 48,0 miljoonaa euroa (54,0 milj. euroa). Vuoden 2010 lukuun vaikutti positiivisesti noin 4,2 miljoonan euron tulo hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnistä. Tammi-syyskuussa 2011 vastaava tulo oli 0,2 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuun 2011 merkittävimmät kertaluonteiset erät kolmannella neljänneksellä kirjattujen lisäksi olivat seuraavat:

 • Label and Processing -liiketoiminta kirjasi noin 1,9 miljoonan euron tulon Ascolin tehtaan käyttöomaisuuden myynnistä Italiassa. Tehdas suljettiin vuonna 2008. 

 • Filtration-liiketoiminta kirjasi 0,3 miljoonan euron tappion Louveiran tehtaan tulvavahingoista ensimmäisellä neljänneksellä.  

 • Muissa toiminnoissa Ahlstrom kirjasi 1,0 miljoonan euron tuoton Wuxin tehtaan myynnistä Kiinassa.  

Tammi-syyskuussa 2010 ei ollut merkittäviä kertaluonteisia eriä.  

Markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus Ahlstromin tuotannosta oli 6,6 prosenttia tammi-syyskuussa 2011. Vertailukaudella vastaava osuus oli 8,7 prosenttia.

Tulos ennen veroja oli 4,1 miljoonaa euroa (33,2 milj. euroa).

Tuloverot olivat 7,4 miljoonaa euroa (13,5 milj. euroa).

Katsauskauden tappio oli 3,3 miljoonaa euroa (19,7 milj. euron voitto). Osakekohtainen tulos oli -0,17 euroa (0,33 euroa).

Home and Personal -liiketoiminnan myynti

Ahlstrom allekirjoitti 4.8.2011 sopimuksen pyyhkimistuotteita valmistavan Home and Personal -liiketoimintansa myynnistä Suominen Yhtymä Oyj:lle.

Lopetetut toiminnot

Myyntisopimuksen vuoksi Home and Personal -liiketoiminta on luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi ja raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Lopetettujen toimintojen tulos heinä-syyskuussa 2011 oli 1,8 miljoonaa euroa. Vertailukaudella tulos oli 2,6 miljoonaa euroa.

Lopetettujen toimintojen tappio tammi-syyskuussa 2011 oli 14,0 miljoonaa euroa (5,0 milj. euron voitto). Vuoden 2011 luku sisältää liiketoimintojen myyntiin liittyvän arvonalennuksen sekä myyntikuluja yhteensä 18,6 miljoonaa euroa verojen jälkeen.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Katsauskauden tappio sisältäen lopetetut toiminnot heinä-syyskuussa 2011 oli 18,4 miljoonaa euroa (4,1 milj. euron voitto). Osakekohtainen tulos oli -0,43 euroa (0,06 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -11,7 % (2,3 %).

Katsauskauden tappio sisältäen lopetetut toiminnot tammi-syyskuussa 2011 oli 17,4 miljoonaa euroa (24,7 milj. euron voitto). Osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa (0,44 euroa).

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-syyskuussa 2011 oli -17,4 miljoonaa euroa (24,7 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa (0,44 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -3,5 % (4,8 %).

Liiketoiminta-aluekatsaus

Building and Energy

Milj. euroa Q3/2011 Q3/2010 Muutos, % Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 Muutos, %
Liikevaihto 67,0 66,3 1,0 222,6 196,7 13,2
Liikevoitto -23,5 0,5 - -21,7 0,2 -
Liikevoitto, % -35,1 0,8 -9,7 0,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,0 0,5 - 0,8 0,2 -
Liikevoitto, % -1,5 0,8 0,4 0,1
Sijoiteutun pääoman tuotto (RONA), % -70,2 1,4 -21,7 0,1
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 29,9 28,8 3,7 97,6 89,3 9,3

Liikevaihto heinä-syyskuussa 2011 oli 67,0 miljoonaa euroa (66,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tapettimateriaalien myyntimäärien kasvu jatkui ja paransi liikevaihtoa. Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 miljoonaa euroa (0,5 milj. euron voitto). Tulosta rasittivat edelleen hybriditapettituotantolinjan kustannukset Torinossa Italiassa sekä tuulivoimateollisuuden alentuneet myyntimäärät. Euroopan Unionin alentamilla polkumyyntitulleilla Kiinan kansantasavallasta peräisin oleville lasikuitutuotteille oli negatiivinen vaikutus eurooppalaisille lasikuidun tuottajille. Ne heikensivät myös Building and Energy
-liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Liiketappio oli 23,5 miljoonaa euroa (0,5 milj. euron voitto). Vuoden 2011 luku sisältää 22,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen 18.10.2011 ilmoitettuun tulosparannusohjelmaan.

Tammi-syyskuussa 2011 liikevaihto oli 222,6 miljoonaa euroa (196,7 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

Filtration

Milj. euroa Q3/2011 Q3/2010 Muutos, % Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 Muutos, %
Liikevaihto 78,7 87,4 -9,9 244,8 254,9 -4,0
Liikevoitto 4,5 7,0 -36,4 18,2 23,9 -23,8
Liikevoitto, % 5,7 8,1 7,4 9,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,2 6,8 -38,5 18,5 23,6 -21,7
Liikevoitto, % 5,3 7,7 7,5 9,2
Sijoiteutun pääoman tuotto (RONA), % 11,1 14,8 14,8 17,5
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 27,0 28,9 -6,8 84,6 86,6 -2,3


Liikevaihto heinä-syyskuussa 2011 oli 78,7 miljoonaa euroa (87,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 9,9 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna. Alentuneilla myyntimäärillä, epäedullisilla valuuttakursseilla ja liiketoimintojen myynneillä oli suurempi vaikutus liikevaihtoon kuin myyntihintojen korotuksilla. Toisaalta kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien myynti Etelä-Amerikassa vahvisti liikevaihtoa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 4,2 miljoonaan euroon (6,8 milj. euroa) johtuen alentuneista myyntimääristä. Liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2011 liikevaihto oli 244,8 miljoonaa euroa (254,9 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,5 miljoonaa euroa (23,6 milj. euroa).

Food and Medical  

Milj. euroa Q3/2011 Q3/2010 Muutos, % Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 Muutos, %
Liikevaihto 91,5 88,7 3,1 275,8 262,4 5,1
Liikevoitto 4,2 1,6 157,6 10,0 10,9 -8,6
Liikevoitto, % 4,6 1,8 3,6 4,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,3 1,6 164,9 10,1 10,1 -0,4
Liikevoitto, % 4,7 1,8 3,7 3,9
Sijoiteutun pääoman tuotto (RONA), % 8,3 3,0 6,4 7,1
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 32,4 30,1 7,5 99,4 93,3 6,6

Liikevaihto heinä-syyskuussa 2011 oli 91,5 miljoonaa euroa (88,7 milj. euroa). Liikevaihto nousi 3,1 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna elintarvikkeiden pakkausmateriaalien ja teepussimateriaalien myyntimäärien kasvun myötä. Epäedulliset valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 4,3 miljoonaan euroon (1,6 milj. euroa) johtuen parantuneesta tuotevalikoimasta, myyntimäärien kasvusta ja myyntihintojen noususta. Mundran tuotantolaitos Intiassa ja Chirnsiden teepussilinja Isossa-Britanniassa heikensivät edelleen kannattavuutta. Liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2011 liikevaihto oli 275,8 miljoonaa euroa (262,4 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,1 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa).

Label and Processing  

Milj. euroa Q3/2011 Q3/2010 Muutos, % Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 Muutos, %
Liikevaihto 163,6 182,2 -10,2 528,4 542,4 -2,6
Liikevoitto -3,7 7,7 -147,3 13,1 27,2 -51,9
Liikevoitto, % -2,2 4,2 2,5 5,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,6 6,2 -110,0 14,4 25,7 -43,9
Liikevoitto, % -0,4 3,4 2,7 4,7
Sijoiteutun pääoman tuotto (RONA), % -5,6 10,6 6,6 12,2
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 135,1 144,5 -6,5 432,9 457,7 -5,4

Liikevaihto heinä-syyskuussa 2011 oli 163,6 miljoonaa euroa (182,2 milj. euroa). Liikevaihto laski 10,2 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui hiomapaperien, joustopakkausmateriaalien ja irrokepohjapaperien myyntimäärien laskusta, alentuneista myyntihinnoista sekä Altenkirchenin tehtaan myynnistä vuonna 2010. Liikevaihtoa paransivat graafisten ja teollisten paperien sekä metalloitujen etikettipaperien kasvaneet myyntimäärät. Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 0,6 miljoonaa euroa (6,2 milj. euron voitto). Lasku johtui myyntimäärien pienenemisestä ja hintakilpailun kiristymisestä. Liiketappio oli 3,7 miljoonaa euroa (7,7 milj. euron voitto).

Label and Processing julkisti syyskuussa uuden Acti-V nimisen uuden tuoteperheen irrokepaperin silikonointipäällystykseen. Teknologian avulla Ahlstromin asiakkaat voivat alentaa tuotantokustannuksiaan ja samanaikaisesti parantaa tuotteidensa luotettavuutta.

Tammi-syyskuussa 2011 liikevaihto oli 528,4 miljoonaa euroa (542,4 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,4 miljoonaa euroa (25,7 milj. euroa).

Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2011 oli 72,8 miljoonaa euroa (144,7 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 45,4 miljoonaa euroa (104,4 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta heinä-syyskuussa 2011 oli 26,7 miljoonaa euroa (67,5 milj. euroa).

Operatiivinen käyttöpääoma nousi vuoden 2011 tammi-syyskuussa 210,7 miljoonaan euroon, mikä on 16,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Kiertonopeus kasvoi neljällä päivällä ja oli 41 päivää katsauskauden lopussa. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa operatiivinen käyttöpääoma oli 208,3 miljoonaa euroa ja kiertonopeus 39 päivää.

Ahlstromin korolliset nettovelat kasvoivat 3,1 miljoonaa euroa vuoden 2010 lopusta ja olivat 333,2 miljoonaa euroa (31.12.2010: 330,1 milj. euroa). Yhtiön korolliset velat olivat 355,1 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 21 kuukautta, ja pääomilla painotettu keskikorko oli 4,38 prosenttia. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 48 kuukautta.

Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa 2011 olivat 18,1 miljoonaa euroa (21,4 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 13,2 miljoonaa euroa (16,9 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 1,0 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa) ja muita rahoituskuluja 3,8 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).

Nettorahoituskulut heinä-syyskuussa 2011 olivat 6,1 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 5,2 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,2 miljoonaa euroa (0,8 milj. euron tappio) ja muita rahoituskuluja 1,1 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti (mukaan lukien kassa, käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja konsernitililimiitit) oli noin 447 miljoonaa euroa. Ei-sitovat luottolimiitit olivat noin 99 miljoonaa euroa.

Ahlstrom sopi kesäkuussa viisivuotisesta 250 miljoonan euron valmiusluottojärjestelystä. Luotolla jälleenrahoitetaan vuonna 2009 sovittu 200 miljoonan euron valmiusluottojärjestely.

Velkaantumisaste nousi 54,3 prosenttiin (31.12.2010: 46,9 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 41,2 prosenttia (31.12.2010: 45,6 prosenttia).

Investoinnit (sisältäen lopetetut toiminnot)

Ahlstromin investoinnit ilman yritysostoja olivat 34,1 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2011 (28,7 milj. euroa). Heinä-syyskuussa 2011 investoinnit olivat yhteensä 14,0 miljoonaa euroa (16,9 milj. euroa).

Kesäkuussa Ahlstrom ilmoitti 7 miljoonan euron investoinnista Stenayn tehtaaseensa Ranskassa. Investointi mahdollistaa nykyistä kevyemmät neliöpainot, mikä parantaa metalloiduissa etiketeissä ja joustopakkauksissa käytettävien toispuolisesti päällystettyjen paperien laatua. Tehdas kuuluu Label and Processing -liiketoiminta-alueeseen.

Ahlstrom ilmoitti kesäkuussa myös 30 miljoonan euron investoinnista Kiinassa sijaitsevan Binzhoun tehtaansa uuteen kuitukankaan taustamateriaalien tuotantolinjaan. Ahlstrom valmistaa jo Binzhoun tehtaalla suodatinmateriaaleja. Toimitusten uudelta Building and Energy -liiketoiminta-alueen tuotantolinjalta odotetaan alkavan vuoden 2013 alussa.

Toukokuussa yhtiö ilmoitti lisäävänsä tuotantokapasiteettia Brasiliassa sijaitsevalla Louveiran tehtaallaan, joka valmistaa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleja. Investointi toteutetaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Muutokset yhtiön johtoryhmässä

Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja sekä johtoryhmän jäsen Claudio Ermondi erosi Ahlstrom Oyj:n palveluksesta 26.7.2011. Ero astui voimaan välittömästi. Paul Stenson, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, otti Ermondin tehtävät vastuulleen.

Label and Processing -liiketoiminta-alueen johtaja Patrick Jeambar luopui johtoryhmän jäsenyydestään 1.9.2011. Hänen seuraajakseen Label and Processing -liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin irroke- ja etikettipapereista ja toimitusketjuista vastannut johtaja Daniele Borlatto. Borlattosta tuli samalla yhtiön johtoryhmän jäsen, ja hän raportoi toimitusjohtaja Jan Långille.

Uuden toimintamallin toteuttaminen

Ahlstrom aloitti uuden toimintamallinsa soveltamisen viime vuonna toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä. Yhtiön tavoitteena on lisätä asiakaskeskeisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa vahvistamalla ja yhdenmukaistamalla globaaleja prosesseja. Prosessien suunnittelun ja yhdenmukaistamisen tehostamiseen tähtäävät kehittämisohjelmat jatkuivat katsauskaudella.

Tuotannon materiaalihukkaohjelma

Vuonna 2010 käynnistetty tuotannon materiaalihukan vähentämishanke on edennyt suunnitellusti. Ahlstromin tavoitteena on vähentää tuotantohukan määrää 15 prosenttia. Tämä tuo noin 20 miljoonan euron vuosisäästöt vuodesta 2012 alkaen. Syyskuun 2011 loppuun mennessä hanke oli käynnistetty 31 tuotantolaitoksessa. Tarkoituksena on laajentaa hanke kattamaan kaikki tuotantolaitokset vuoden 2011 loppuun mennessä. Yhtiöllä on yhteensä 37 tuotantolaitosta.

Henkilöstö

Ahlstromin palveluksessa oli tammi-syyskuussa 2011 keskimäärin 5 179 työntekijää[1] (5 247). Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 5 169 työntekijää (5 383). Aiemmin mainittujen yksiköiden myynti on laskenut henkilöstömäärää. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa eniten työntekijöitä Ranskassa (23,9 %),Yhdysvalloissa (18,0 %),  Suomessa (11,8 %), Italiassa (11,4 %), Saksassa (7,6 %) ja Brasiliassa (7,3 %).

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 30.3.2011 hallituksen hankkimaan, luovuttamaan ja ottamaan pantiksi yhtiön omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ahlstrom hallitus päätti 15.9.2011 käyttää 30.3.2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 250 000 kappaletta, ja se on noin 0,54 prosenttia Ahlstromin kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeiden hankinta pienentää yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 28 288 omaa osaketta, ja se on noin 0,06 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet ja osakepääoma

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-syyskuussa 2011 vaihdettiin yhteensä 4,92 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 79,8 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 10,60 euroa ja ylin 18,23 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 30.9.2011 hintaan 12,45 euroa. Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 577,0 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita. Ahlcorp on johdon omistusyhtiö.

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 11,48 euroa katsauskauden lopussa (31.12.2010: 13,48 euroa).

Muita katsauskauden tapahtumia

Ahlstromin pyyhintäkankaita valmistavalla Mozzaten tehtaalla Italiassa syttyi syyskuussa tulipalo, jonka seurauksena yksi tuotantolinjoista vahingoittui. Alustavien tutkimusten perusteella tuotanto vahingoittuneella linjalla on pysähdyksissä kolmesta viiteen kuukauteen korjausten vuoksi. Vakuutuksen arvellaan korvaavan tulipalosta aiheutuvat taloudelliset vahingot.

Mozzaten tehdas on osa Ahlstromin pyyhintätuotteita valmistavaa Home and Personal -liiketoiminta-aluetta. Ahlstrom ilmoitti elokuussa myyvänsä Home and Personal -liiketoiminnan Suominen Yhtymä Oyj:lle.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tulosparannusohjelma

Ahlstrom ilmoitti 18.10.2011 aloittavansa tulosparannusohjelman yksiköissä, jotka ovat jääneet tavoitteistaan. Ohjelman arvioidaan tuovan noin 15 miljoonan euron vuotuisen tulosparannuksen vuodesta 2012 alkaen, ja se voi vaikuttaa noin 400 työntekijän työsuhteeseen. Luku sisältää 18.10.2011 ilmoitetut 225 työntekijää koskevat vähennykset. Ohjelmasta kirjattavien kertaluonteisten kulujen yhteisvaikutus on rahavirtaneutraali.

Yhtiö kirjasi yhteensä noin 25 miljoonan euron kertaluonteiset kulut kolmesta alla mainitusta toimenpiteestä tämän vuoden kolmannen neljänneksen tulokseensa. Muita tehostamistoimia harkitaan ja niistä päätetään myöhemmin.

Building and Energy -liiketoiminta-alueeseen kuuluvilla Karhulan ja Mikkelin tehtailla syyskuun alussa käynnistettyjen yt-neuvottelujen tuloksena yhtiö on päättänyt luopua lasikuidun ja lasikuitumaton valmistuksesta Karhulan tehtaallaan asteittain tämän vuoden loppuun mennessä toiminnan kannattamattomuuden takia. Lasihuovan valmistus jatkuu ennallaan. Päätöksen seurauksena henkilöstömäärä lasikuituliiketoiminnassa pienenee 163 henkilöllä Suomessa lokakuusta lähtien. Yhtiö on käynnistänyt yksikö sisällä ja Kotkan alueella yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa useita merkittäviä uudelleentyöllistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Mikkelin tehtaalla neuvottelut jatkuvat.

Building and Energy -liiketoiminta-alueellaan yhtiö on päättänyt lopettaa lokakuun aikana hybriditapettimateriaalien tuotannon Torinon tehtaalla Italiassa. Vuonna 2009 käynnistettyn hybriditapettilinjan kannattavuus on ollut heikko. Henkilöstön edustajien kanssa on aloitettu neuvottelut tuotantolinjalla työskentelevien 22 henkilön työsuhteista.

Lisäksi Label and Processing -liiketoiminta-alueeseen kuuluvalla Osnabrückin erikoispapereita valmistavalla tehtaalla Saksassa aloitetaan neuvottelut tehostamistoimista, jotka toteutuessaan koskevat enintään 39 henkilön työsuhdetta seuraavan 18 kuukauden aikana.

Tulevaisuuden näkymien muutos

Ahlstrom päivitti 18.10.2011 tulevaisuuden näkymänsä vuodelle 2011 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jatkuvien toimintojen osalta. Yhtiön myyntimäärät ovat kehittyneet heikommin kuin Ahlstrom on aiemmin arvioinut johtuen kysynnän hidastumisesta päämarkkinoillaan.

Home and Personal -liiketoiminnan myynnin toteutuminen

Ahlstrom ja Suominen Yhtymä Oyj ovat 20.10.2011 toteuttaneet Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan myynnin Suomiselle. Liiketoiminta siirtyy Suomiselle 31.10.2011 lukuunottamatta Brasilian liiketoimintaa, jonka odotetaan siirtyvän vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Ahlstromin ja Suomisen välinen sopimus allekirjoitettiin 4.8.2011 ja sen arvo on noin 170 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Ahlstromista tulee Suomisen suurin osakkeenomistaja noin 27.1 %:n omistusosuudella. Ahlstrom on sitoutunut säilyttämään vähintään 20 %:n osakeomistuksen Suomisessa enintään kahden vuoden ajan.

Näkymät vuodelle 2011

Myyntimäärien kehityksen vuoden 2011 toisella puoliskolla odotetaan olevan heikompi kuin aiemmin on arvioitu johtuen Ahlstromin päämarkkinoiden kysynnän hidastumisesta. Arvioitua alhaisempi kysyntä on vaikuttanut epäsuotuisasti liikevaihtoon ja liikevoittoon, erityisesti Label and Processing -liiketoiminta-alueella. Korkeiden raaka-ainekustannusten kattaminen hinnankorotuksilla on ollut entistä haasteellisempaa johtuen markkinoiden hidastumisesta ja raaka-aineiden kustannusinflaation talttumisesta.  

Ahlstrom arvioi liikevaihtonsa jatkuvista toiminnoista olevan 1 565-1 645 miljoonaa euroa vuonna 2011. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 46-56 miljoonaa euroa.

Investointien ilman yritysostoja jatkuvissa toiminnoissa arvioidaan olevan noin 85 miljoonaa euroa vuonna 2011 (47,2 milj. euroa vuonna 2010). Luku sisältää vuosina 2010 ja 2011 ilmoitetut investoinnit, kuten suodatinmateriaalin tuotantokapasiteetin lisäyksen Torinossa ja tapettimateriaalien tuotantolinjan Kiinassa sekä terveydenhuollon papereita ja maalarinteippejä valmistavan yhteisyrityksen perustamisen Kiinaan.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Euroopan ja Pohjois-Amerikan talouskasvu on hidastunut ennakoitua nopeammin valtioiden velkakriisin ja lisääntyneen epävarmuuden takia. Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden kasvu on jatkunut vahvana, toisaalta tähän voi vaikuttaa negatiivisesti kasvun hidastuminen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Velkakriisin mahdollinen laajeneminen lisää talouskasvuun ja Ahlstromin myynnin kehitykseen kohdistuvaa riskiä.

Hidastunut talouskasvu voi johtaa myyntimäärien laskuun ja heikentää kannattavuutta lisäämällä markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää Ahlstromin tehtailla. Maailmantalouden kasvuun liittyvän epävarmuuden lisääntyminen vaikeuttaa kehityksen ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Viimeaikaisesta laskusta huolimatta Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat edelleen korkeita.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, riski myyntihintojen laskusta voi kasvaa ja nykyisen kannattavuustason ylläpitäminen vaarantua.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja hallituksen toimintakertomuksessa, joka sisältyy vuoden 2010 vuosikertomukseen. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

*   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 24.10.2011

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät yhtiön tammi-syyskuun 2011 osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 24.10.2011 klo 14.30. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20, 2. krs). Kokoustila ilmoitetaan sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 24.10.2011 klo 16.30. Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2310 1621 Suomessa tai +44 (0)20 3364 5381 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 6406131.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin kalvoihin.

Esitysmateriaali on saatavilla 24.10.2011 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2011. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2011.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2012

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2012 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Konsernitilinpäätös 2011 Keskiviikko 1.2. 1.1.-1.2.
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Perjantai 27.4. 1.-27.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta Torstai 9.8. 1.7.-9.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Maanantai 22.10. 1.-22.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, kosteuspyyhkeissä, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita 26 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Liite

Konsernitilinpäätös

 Liite: Konsernitilinpäätös

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TULOSLASKELMA Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 389,7 413,0 1 235,9 1 219,6 1 636,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -359,0 -357,8 -1 090,1 -1 046,6 -1 414,0
Bruttokate 30,7 55,2 145,8 173,0 222,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -11,4 -12,1 -36,4 -37,5 -49,2
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,9 -4,8 -13,8 -13,6 -18,6
Hallinnon kulut -23,0 -23,1 -67,5 -71,6 -96,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 0,8 8,1 8,6 16,8
Liiketoiminnan muut kulut -10,2 -1,9 -12,0 -3,4 -28,0
Liikevoitto / -tappio -17,3 14,1 24,3 55,5 46,5
Rahoitustuotot ja -kulut -6,0 -7,7 -17,8 -21,1 -26,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,1 -0,7 -2,4 -1,2 -1,4
Voitto / tappio ennen veroja -24,4 5,7 4,1 33,2 18,8
Tuloverot 4,3 -4,2 -7,4 -13,5 -7,8
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -20,2 1,5 -3,3 19,7 10,9
Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto/tappio 1,9 2,6 4,5 5,0 7,0
Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu
arvonalennus ja myyntikulut
-0,2 - -18,6 - -
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista
toiminnoista
1,8 2,6 -14,0 5,0 7,0
Tilikauden voitto / tappio -18,4 4,1 -17,4 24,7 17,9
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -18,4 4,1 -17,5 24,7 17,9
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Jatkuvat toiminnot
Osakekohtainen tulos, euroa
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella
oikaistu *
-0,47 0,00 -0,17 0,33 0,11
Sisältäen lopetetut toiminnot
Osakekohtainen tulos, euroa
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella
oikaistu *
-0,43 0,06 -0,47 0,44 0,26

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä 

LAAJA TULOSLASKELMA Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Tilikauden voitto / tappio -18,4 4,1 -17,4 24,7 17,9
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
Muuntoerot -11,3 -28,5 -27,4 26,3 39,2
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten
suojaukset
- -0,0 - -2,8 -2,8
Rahavirran suojaukset -0,0 -0,0 -0,1 -0,4 0,8
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -11,3 -28,5 -27,5 23,2 37,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä -29,7 -24,4 -44,9 47,8 55,2
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -29,7 -24,4 -45,1 47,8 55,2
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

TASE 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 531,3 594,2 590,1
Liikearvo 107,5 126,1 114,1
Muut aineettomat hyödykkeet 37,6 45,8 41,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 8,2 10,9 10,7
Muut sijoitukset 2,5 2,5 2,5
Muut saamiset 46,5 33,2 44,4
Laskennalliset verosaamiset 60,4 56,3 54,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 794,0 869,0 857,7
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 188,2 171,9 173,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 257,3 271,3 266,9
Tuloverosaamiset 2,0 2,8 2,4
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 21,0 44,1 23,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 468,5 490,1 466,3
Myytävänä olevat omaisuuserät 228,4 236,4 234,8
Varat yhteensä 1 491,0 1 595,5 1 558,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 532,2 618,4 623,0
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,0 0,9 0,9
Oma pääoma yhteensä 613,2 699,3 703,8
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 232,0 203,3 261,7
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 75,7 78,5 75,4
Varaukset 2,8 3,3 3,0
Muut velat 3,8 3,9 4,4
Laskennalliset verovelat 31,1 33,0 27,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 345,5 322,0 371,9
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 112,9 176,9 95,0
Ostovelat ja muut velat 330,5 333,0 327,1
Tuloverovelat 4,8 5,9 4,4
Varaukset 23,1 6,3 6,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 471,3 522,1 433,2
Velat yhteensä 816,8 844,2 805,1
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 60,9 52,0 49,9
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 491,0 1 595,5 1 558,9

Laskelma oman pääoman muutoksista

1) Osakepääoma       
2) Ylikurssirahasto       
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
4) Suojausrahasto       
5) Muuntoerot       
6) Omat osakkeet       
7) Kertyneet voittovarat       
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       
9) Määräysvallattomien omistajien osuus       
10) Oman pääoman ehtoinen laina       
11) Oma pääoma yhteensä

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Oma pääoma 1.1.2010 70,0 209,3 8,3 -0,8 -17,7 - 336,6 605,6 - 80,0 685,6
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 24,7 24,7 - - 24,7
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
    Muuntoerot - - - - 26,3 - - 26,3 - - 26,3
    Ulkomaisiin yksiköihin
   tehtyjen nettosijoitusten
   suojaukset
- - - - -2,8 - - -2,8 - - -2,8
    Rahavirtojen suojaukset - - - -0,4 - - - -0,4 - - -0,4
Osingonjako ja muu - - - - - - -26,0 -26,0 - - -26,0
Oman pääoman
ehtoinen laina
- - - - - - - - - - -
Oman pääoman
ehtoisen lainan korot
- - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden
hankinta
- - - - - -0,9 - -0,9 - - -0,9
Johdon
osakeomistusohjelma
- - - - - -2,8 - -2,8 0,9 - -2,0
Muutos
määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,3 0,3 - - 0,3
Oma pääoma 30.9.2010 70,0 209,3 8,3 -1,2 5,9 -3,7 329,9 618,4 0,9 80,0 699,3
Oma pääoma 1.1.2011 70,0 209,3 8,3 0,0 18,8 -6,4 323,0 623,0 0,9 80,0 703,8
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - -17,5 -17,5 0,1 - -17,4
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
    Muuntoerot - - - - -27,4 - - -27,4 - - -27,4
    Ulkomaisiin yksiköihin
   tehtyjen nettosijoitusten
   suojaukset
- - - - - - - - - - -
    Rahavirtojen suojaukset - - - -0,1 - - - -0,1 - - -0,1
Osingonjako ja muu - - - - - - -41,1 -41,1 - - -41,1
Oman pääoman
ehtoinen laina
- - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
- - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden hankinta - - - - - -0,1 - -0,1 - - -0,1
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - 2,1 -1,0 1,1 - - 1,1
Oma pääoma 30.9.2011 70,0 209,3 8,3 -0,1 -8,6 -4,3 257,7 532,2 1,0 80,0 613,2

RAHAVIRTALASKELMA - sisältäen lopetetut toiminnot Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto / tappio -18,4 4,1 -17,4 24,7 17,9
Oikaisut yhteensä 33,7 39,3 117,0 113,6 145,2
Nettokäyttöpääoman muutokset 10,8 31,3 -28,6 56,7 69,2
Varausten muutos 15,8 -2,3 15,7 -5,7 -4,9
Rahoituserät -13,0 -3,6 -8,6 -40,2 -53,2
Maksetut / saadut tuloverot -2,3 -1,4 -5,4 -4,4 -6,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 26,7 67,5 72,8 144,7 167,5
Investointien rahavirta
Konserniyritysten hankinta 0,3 -11,2 0,3 -11,2 -11,2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
-12,5 -15,8 -34,0 -29,2 -48,7
Muut investointitoiminnot 0,9 -0,2 6,3 0,1 11,3
Investointien nettorahavirta -11,3 -27,3 -27,4 -40,3 -48,7
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot ja muut - - -41,1 -25,6 -25,9
Omien osakkeiden lunastukset -0,1 - -0,1 -0,9 -2,0
Johdon osakeomistusohjelman mukaiset
sijoitukset Ahlstrom Oyj:n osakkeisiin
- -2,0 - -2,0 -3,5
Oman pääoman ehtoisesta lainasta
saadut maksut
- - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - -7,6
Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen
muutokset
-19,4 -13,2 -5,7 -52,2 -76,9
Rahoituksen nettorahavirta -19,4 -15,1 -46,8 -80,7 -115,8
Rahavarojen muutos -4,0 25,1 -1,5 23,7 2,9
Rahavarat tilikauden alussa 26,6 20,0 24,6 19,9 19,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 -0,6 -1,2 0,9 1,7
Rahavarat tilikauden lopussa 21,9 44,5 21,9 44,5 24,6

TUNNUSLUVUT Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
2011 2010 2011 2010 2010
Jatkuvat toiminnot
Henkilöstökulut -84,6 -75,5 -243,1 -234,3 -315,3
Poistot -20,8 -22,0 -64,3 -65,7 -88,2
Arvonalentumiset -9,1 -0,1 -9,1 -0,1 -0,1
Liikevoitto, % -4,4 3,4 2,0 4,5 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -8,6 6,0 3,7 8,1 5,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,47 0,00 -0,17 0,33 0,11
Investoinnit, milj. euroa 13,2 15,8 30,5 27,0 47,2
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 192 5 280 5 179 5 247 5 264
Sisältäen lopetetut toiminnot
Henkilöstökulut -93,6 -84,1 -269,7 -259,6 -350,0
Poistot -20,8 -26,2 -72,1 -78,3 -104,8
Arvonalentumiset -9,1 -0,1 -22,6 -0,1 -0,2
Liikevoitto, % -2,9 3,5 0,7 4,3 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -5,7 6,0 1,3 7,4 5,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % -11,7 2,3 -3,5 4,8 2,6
Korolliset nettovelat, milj. euroa 333,2 333,7 333,2 333,7 330,1
Omavaraisuusaste, % 41,2 44,3 41,2 44,3 45,6
Velkaantumisaste, % 54,3 47,7 54,3 47,7 46,9
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,43 0,06 -0,47 0,44 0,26
Oma pääoma/osake, euroa 11,48 13,33 11,48 13,33 13,48
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000 kpl 46 350 46 517 46 316 46 585 46 514
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 46 346 46 403 46 346 46 403 46 224
Investoinnit, milj. euroa 14,0 16,9 34,1 28,7 51,1
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 968,3 1 077,5 968,3 1 077,5 1 058,5
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 762 5 844 5 748 5 805 5 823

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Alla mainituilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna 2011, ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutos) - Liikkeeseenlaskettujen oikeuksien luokittelu
- IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (uudistettu)
- IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (muutos)
- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla       

Yritysmyynnit 2011

Ahlstrom allekirjoitti 7.12.2010 sopimuksen, jolla yhtiö myy Wuxin tehtaan Kiinassa ja kolme tuotantolinjaa Bethunessa Yhdysvalloissa Andrew Industriesille. Bethunen tuotantolinjojen kauppa saatiin päätökseen 22.12.2010 ja Wuxin kauppa 31.3.2011. Wuxin kaupan arvo on 1,1 miljoonaa euroa.

MYYDYT LIIKETOIMINNAT Myytyjen varojen
Milj. euroa kirjanpitoarvo
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -
Aineettomat hyödykkeet -
Vaihto-omaisuus 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2
Rahavarat 0,2
Rahoitusvelat -
Ostovelat ja muut velat 0,3
Nettovarat 0,3
Kokonaiskauppahinta 1,1
Rahana saatu vastike 0,7
Myytyjen liiketoimintojen rahavarat 0,2
Rahavirtavaikutus 0,5

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Building and Energy 67,0 66,3 222,6 196,7 268,9
Filtration 78,7 87,4 244,8 254,9 339,8
Food and Medical 91,5 88,7 275,8 262,4 354,7
Label and Processing 163,6 182,2 528,4 542,4 724,3
Muut toiminnot 18,4 11,5 53,5 32,8 44,4
Sisäinen myynti -29,4 -23,1 -89,2 -69,6 -95,8
Liikevaihto 389,7 413,0 1 235,9 1 219,6 1 636,3
Building and Energy 4,6 3,8 13,1 11,2 14,3
Filtration 2,0 1,4 6,5 5,1 7,3
Food and Medical 8,5 9,3 27,8 23,0 34,5
Label and Processing 8,7 7,4 24,8 22,8 30,5
Muut toiminnot 5,6 1,1 17,0 7,4 9,2
Sisäinen myynti 29,4 23,1 89,2 69,6 95,8
Building and Energy -23,5 0,5 -21,7 0,2 1,3
Filtration 4,5 7,0 18,2 23,9 3,1
Food and Medical 4,2 1,6 10,0 10,9 13,0
Label and Processing -3,7 7,7 13,1 27,2 32,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit 1,2 -2,8 4,8 -6,7 -3,2
Liikevoitto / -tappio -17,3 14,1 24,3 55,5 46,5
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %
Building and Energy -70,2 1,4 -21,7 0,1 0,9
Filtration 11,1 14,8 14,8 17,5 1,8
Food and Medical 8,3 3,0 6,4 7,1 6,3
Label and Processing -5,6 10,6 6,6 12,2 10,9
Konserni (ROCE), % -8,6 6,0 3,7 8,1 5,2
Building and Energy 119,5 147,6 119,5 147,6 147,7
Filtration 161,3 191,5 161,3 191,5 166,1
Food and Medical 205,7 206,0 205,7 206,0 213,0
Label and Processing 248,9 280,2 248,9 280,2 277,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit -5,9 -16,3 -5,9 -16,3 -4,6
Nettovarat yhteensä 729,5 808,9 729,5 808,9 800,1
Building and Energy 1,5 1,6 4,6 2,7 6,0
Filtration 4,4 1,6 10,8 3,2 6,8
Food and Medical 2,6 4,6 6,5 9,9 13,0
Label and Processing 4,4 7,7 6,5 10,4 19,4
Muut toiminnot 0,4 0,3 2,0 0,9 2,1
Investoinnit yhteensä 13,2 15,8 30,5 27,0 47,2
Building and Energy -4,6 -4,5 -14,0 -13,5 -18,1
Filtration -4,2 -4,7 -12,4 -14,3 -19,1
Food and Medical -4,5 -5,2 -14,0 -14,8 -20,2
Label and Processing -7,0 -7,0 -21,3 -21,3 -28,4
Muut toiminnot -0,5 -0,6 -2,7 -1,8 -2,3
Poistot yhteensä -20,8 -22,0 -64,3 -65,7 -88,2
Building and Energy -9,1 - -9,1 - -
Filtration - - - - -
Food and Medical - - - - -
Label and Processing - -0,1 - -0,1 -0,1
Muut toiminnot - - - - -
Arvonalentumiset yhteensä -9,1 -0,1 -9,1 -0,1 -0,1
Building and Energy -22,5 - -22,5 - -
Filtration 0,3 0,3 -0,3 0,3 -24,7
Food and Medical -0,1 - -0,1 0,8 -1,0
Label and Processing -3,0 1,5 -1,3 1,6 1,6
Muut toiminnot 0,0 -1,5 0,5 -1,2 3,8
Kertaluonteiset erät yhteensä -25,3 0,3 -23,7 1,4 -20,3

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Tuhatta tonnia 2011 2010 2011 2010 2010
Building and Energy 29,9 28,8 97,6 89,3 121,1
Filtration 27,0 28,9 84,6 86,6 115,1
Food and Medical 32,4 30,1 99,4 93,3 125,4
Label and Processing 135,1 144,5 432,9 457,7 601,0
Muut toiminnot ja eliminoinnit -9,9 -9,9 -30,8 -32,5 -43,3
Myyntitonnit yhteensä 214,4 222,5 683,7 694,4 919,3

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN
- sis. lop. toim.
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Eurooppa 242,5 245,6 777,2 740,1 987,3
Pohjois-Amerikka 112,2 105,4 334,4 327,2 455,9
Etelä-Amerikka 55,1 66,7 161,3 170,7 214,1
Aasian ja Tyynenmeren alue 46,1 55,7 153,7 145,8 197,5
Muu maailma 10,3 8,9 28,0 29,0 39,4
Liikevaihto 466,2 482,4 1 454,6 1 412,8 1 894,2

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN
MUUTOKSET - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
Kirjanpitoarvo 1.1. 704,9 717,6 717,6
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - 11,5 12,2
Lisäykset 32,5 28,0 49,9
Vähennykset -0,2 -0,3 -10,2
Poistot ja arvonalentumiset -76,2 -74,0 -99,2
Kurssierot ja muut muutokset -22,1 25,0 34,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 638,7 707,9 704,9

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat
Myyntituotot ja korkotuotot 0,4 0,4 0,5
Tavaroiden ja palveluiden ostot -2,3 -2,1 -2,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1 0,1 0,1
Ostovelat ja muut velat 0,2 0,2 0,2
Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

MUUT VUOKRASOPIMUKSET - sisältäen lopetetut toiminnot 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
Lyhytaikainen osa 7,1 5,7 7,1
Pitkäaikainen osa 18,8 19,2 20,3
Yhteensä 25,9 24,9 27,4

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -  sisältäen lopetetut toiminnot 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
Kiinnitykset 73,0 73,0 73,0
Pantit 0,2 0,2 0,2
Vastuut
Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset 20,4 22,9 19,8
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 15,0 - -
Hankintasitoumukset 20,5 7,3 3,6
Muut vastuusitoumukset 2,3 2,1 2,6

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 389,7 423,7 422,5 416,8 413,0 424,9 381,6
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -359,0 -366,2 -364,9 -367,5 -357,8 -358,3 -330,4
Bruttokate  30,7 57,5 57,6 49,3 55,2 66,6 51,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -11,4 -11,7 -13,2 -11,7 -12,1 -13,0 -12,4
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,9 -4,0 -4,9 -5,0 -4,8 -4,6 -4,2
Hallinnon kulut -23,0 -23,8 -20,7 -25,2 -23,1 -25,9 -22,6
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 5,0 1,8 8,3 0,8 5,8 2,0
Liiketoiminnan muut kulut -10,2 -0,8 -0,9 -24,6 -1,9 -0,6 -0,9
Liikevoitto / -tappio -17,3 22,1 19,5 -9,0 14,1 28,2 13,1
Rahoitustuotot ja -kulut -6,0 -6,6 -5,2 -5,3 -7,7 -6,7 -6,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,1 -1,3 -0,0 -0,2 -0,7 -0,4 -0,0
Voitto / tappio ennen veroja -24,4 14,3 14,3 -14,5 5,7 21,0 6,5
Tuloverot 4,3 -5,8 -5,9 5,7 -4,2 -7,4 -1,9
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista
toiminnoista
-20,2 8,5 8,3 -8,8 1,5 13,6 4,6
Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto/tappio 1,9 1,3 1,3 2,0 2,6 1,5 0,9
Varojen käypään arvoon arvostamisesta
kirjattu arvonalennus ja myyntikulut
-0,2 -18,4 - - - - -
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista
toiminnoista
1,8 -17,1 1,3 2,0 2,6 1,5 0,9
Tilikauden voitto / tappio -18,4 -8,6 9,6 -6,8 4,1 15,1 5,5
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -18,4 -8,6 9,4 -6,8 4,1 15,1 5,5
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,0 -0,0 0,2 -0,0 0,0 - -

SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Liikevaihto
Building and Energy 67,0 77,0 78,6 72,2 66,3 68,3 62,1
Filtration 78,7 83,8 82,3 84,9 87,4 88,5 79,0
Food and Medical 91,5 90,9 93,4 92,3 88,7 91,7 82,0
Label and Processing 163,6 183,2 181,7 181,9 182,2 188,1 172,0
Muut toiminnot ja eliminoinnit -11,1 -11,2 -13,5 -14,6 -11,6 -11,7 -13,4
Konserni yhteensä 389,7 423,7 422,5 416,8 413,0 424,9 381,6
Liikevoitto / -tappio
Building and Energy -23,5 -0,5 2,3 1,2 0,5 1,4 -1,8
Filtration 4,5 6,6 7,1 -20,7 7,0 9,4 7,5
Food and Medical 4,2 2,9 3,0 2,1 1,6 5,3 4,0
Label and Processing -3,7 10,5 6,2 5,0 7,7 14,2 5,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit 1,2 2,7 0,9 3,5 -2,8 -2,1 -1,8
Konserni yhteensä -17,3 22,1 19,5 -9,0 14,1 28,2 13,1
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä
Building and Energy -1,0 -0,5 2,3 1,2 0,5 1,4 -1,8
Filtration 4,2 6,1 8,2 4,2 6,8 9,4 7,5
Food and Medical 4,3 2,9 3,0 3,9 1,6 4,5 4,0
Label and Processing -0,6 8,8 6,2 4,9 6,2 14,2 5,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit 1,2 3,2 -0,0 -1,5 -1,3 -2,1 -2,1
Konserni yhteensä 8,0 20,4 19,7 12,7 13,8 27,4 12,8
Myyntitonnit, tuhatta tonnia
Building and Energy 29,9 33,9 33,8 31,8 28,8 31,2 29,3
Filtration 27,0 29,2 28,4 28,5 28,9 29,7 28,0
Food and Medical 32,4 33,3 33,7 32,1 30,1 32,3 30,9
Label and Processing 135,1 149,7 148,2 143,3 144,5 156,9 156,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit -9,9 -10,4 -10,5 -10,8 -9,9 -10,9 -11,7
Konserni yhteensä 214,4 235,7 233,6 224,9 222,5 239,2 232,7

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 389,7 423,7 422,5 416,8 413,0 424,9 381,6
Liikevoitto / -tappio -17,3 22,1 19,5 -9,0 14,1 28,2 13,1
Voitto / tappio ennen veroja -24,4 14,3 14,3 -14,5 5,7 21,0 6,5
Tilikauden voitto / tappio -20,2 8,5 8,3 -8,8 1,5 13,6 4,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -8,6 10,2 9,2 -3,9 6,0 12,4 5,9
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,47 0,16 0,14 -0,22 0,00 0,26 0,07
Sisältäen lopetetut toiminnot
Liikevaihto 466,2 496,8 491,6 481,4 482,4 489,4 441,0
Liikevoitto / -tappio -13,5 3,6 20,8 -7,0 16,9 29,8 14,0
Voitto / tappio ennen veroja -20,7 -4,4 15,5 -12,6 8,3 22,5 7,4
Tilikauden voitto / tappio -18,4 -8,6 9,6 -6,8 4,1 15,1 5,5
Velkaantumisaste, % 54,3 52,6 48,4 46,9 47,7 50,3 55,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -5,7 1,1 8,2 -2,5 6,0 10,9 5,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,43 -0,21 0,17 -0,18 0,06 0,29 0,09
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
kauden aikana, 1000 kpl
46 350 46 349 46 248 46 305 46 517 46 596 46 642

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

Tunnuslukujen laskenta

Korolliset nettovelat
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma yhteensä/                                                        x 100
Taseen loppusumma - Saadut ennakot
Velkaantumisaste, %
Korolliset nettovelat/                             x 100
Oma pääoma yhteensä
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Tilikauden tulos/                                 x 100
Oma pääoma yhteensä (vuoden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                                                    x 100
Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - Korottomat velat (vuoden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %
Liikevoitto (liiketappio)/                                                            x 100
Käyttöpääoma (vuoden keskiarvo) + Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (vuoden keskiarvo)
Laimentamaton tulos/osake, euroa
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana
Laimennettu tulos/osake, euroa
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana
Oma pääoma/osake, euroa
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

[1] Henkilöstöluvut on laskettu henkilötyövuosina jatkuvista toiminnoista.