Ahlstrom Oyj:n hallitus on allekirjoittanut kaksi jakautumissuunnitelmaa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.9.2012 klo 14.45

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

 

Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n hallitukset ovat 11.9.2012 allekirjoittaneet kaksi jakautumissuunnitelmaa, joiden nojalla kaikki Ahlstrom-konsernin Label and Processing -liiketoimintaan Euroopassa ja Brasiliassa kuuluvat varat ja velat siirretään  tätä tarkoitusta varten Suomessa perustettuun uuteen yhtiöön,  Munksjö Oyj:hin toteuttamalla kaksi osittaisjakautumista. Jakautumissuunnitelmien allekirjoittaminen on osa Ahlstromin ja EQT:n välistä 28.8.2012 julkistettua transaktiota, joka koskee Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjö AB:n yhdistämistä. 

Jakautumissuunnitelmat ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja ne sisältävät tiedot, muun muassa, Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajille annettavasta jakautumisvastikkeesta, jakautumisten täytäntöönpanon arvioidusta ajankohdasta, jakautuvan yhtiön varojen ja velkojen jakamisesta vastaanottavalle yhtiölle ja jakautumisten toteuttamisen ehdoista.

Osittaisjakautumiset edellyttävät Ahlstromin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän. Ahlstrom julkistaa erikseen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään marraskuussa 2012.

Munksjö Oyj julkistaa osittaisjakautumisten vastaanottavana yhtiönä jakautumisia koskevan esitteen arviolta viikko ennen Ahlstromin ylimääräistä yhtiökokousta. Esite sisältää tietoa vastaanottavan yhtiön ja Munksjö AB:n liiketoiminnoista sekä siirtyvästä Label and Processing -liiketoiminnasta Euroopassa ja Brasiliassa, vastaanottavan yhtiön pro forma -taloudellisen informaation, Munksjö AB:n historiallisen taloudellisen informaation ja siirtyvän Euroopassa ja Brasiliassa toimivan Label and Processing -liiketoiminnan osalta Ahlstrom Oyj:n konsernitaseesta johdettuihin lukuihin perustuvan taloudellisen informaation (carve-out) ja muut ehdotettuihin jakautumisiin liittyvät tarkemmat tiedot.

Lisätietoja:

Jan Lång, toimitusjohtaja
Puh. 010 888 4700

Seppo Parvi, talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja liinoissa, tapeteissa, lattiapäällysteissä, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Ahlstromilla on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla se toimii. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelee asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 mrd euroa. Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Munksjö AB lyhyesti
Ruotsalainen Munksjö AB on yksi johtavista erikoispaperien ja erikoissellujen valmistajista Euroopassa. Yhtiö kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia erikoispapereita, kuten laminaatteja, joita käytetään huonekaluissa, keittiöpinnoissa ja lattiamateriaaleissa. Teollisissa sovelluksissa käytettäviä tuotteita ovat hiomapaperit sekä sähkötekniset paperit korkeajännitekapeleihin ja -muuntajiin. Asiakassuhteet, sekä yhtiön korkea tekninen, tuotanto- ja ja tuotekehityskyky ovat Munksjön vahvan markkina-aseman takana. Yhtiöllä on tuotantoa Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Kiinassa. Lisätietoja saatavilla osoitteessa www.munksjo.com.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Nämä tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta myyntitarjousta tai ostokehotusta

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen 2005 ("Määräys") tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.