Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012: Taloudellinen tulos parani mutta jäi alle vertailujakson

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2012 klo 9.00

      

Jatkuvat toiminnot tammi-maaliskuu 2012 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2011:

·           Liikevaihto oli 405,8 miljoonaa euroa (422,5 milj. euroa).

·           Liikevoitto oli 17,0 miljoonaa euroa (19,5 milj. euroa).

·           Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,4 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa).

·           Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 4,3 (4,7).

·           Tulos ennen veroja oli 12,4 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa).

·           Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,14 euroa).

Tapahtumia tammi-maaliskuussa 2012

·           Ahlstrom lanseerasi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä uusia tuotteita, kuten metalloidun julistepaperin ja kohokuvioiduissa tapeteissa käytettaviä materiaaleja, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota kestävän kehityksen mukaisiin ominaisuuksiin ja entistäkin parempaan laatuun.

Näkymät vuodelle 2012

  • Ahlstrom pitää ennallaan helmikuussa julkaisemansa näkymät vuodelle 2012. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 1 575-1 735 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 60-80 miljoonaa euroa.

Jan Lång, toimitusjohtaja:

- Vuosi alkoi hyvin ja taloudellinen tuloksemme parani selvästi vuoden 2011 loppuun verrattuna. Toimintaympäristö pysyi haastavana päämarkkinoillamme, mutta oli jonkin verran parempi kuin vuoden alussa odotimme. Markkinat Aasiassa eivät kuitenkaan kehittyneet odotustemme mukaisesti.

- Kustannusrakenteen virtaviivaistaminen on alkanut tuottaa tulosta. Olemme toteuttaneet tulosparannustoimia yksiköissä, jotka olivat huomattavasti jääneet tavoitteistaan, ja tehostaneet toimitusketjua. Työsarkaa riittää silti, ja jatkamme määrätietoisesti keskeisten kehittämisohjelmien toteuttamista.

- Strategiamme toteuttamista tukevat viisi prioriteettiohjelmaa: 'Menestys Aasiassa', 'Asiakkaan odotusten tunteminen ja täyttäminen', 'Kasvu erottautumalla', 'Suorituskykyisen kulttuurin toteuttaminen' ja 'Tehokkaan toimitusketjun luominen'. Esimerkiksi tavoitteemme kasvaa erottautumalla merkitsee sitä, että parannamme jatkuvasti teknologista osaamistamme ja esittelemme ainutlaatuisia tuotteita.


Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q1/2012 Q1/2011 Muutos, % 2011
Liikevaihto 405,8 422,5 -3,9 1 607,2
Liikevoitto 17,0 19,5 -12,5 20,1
Liikevoitto, % 4,2 4,6 1,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,4 19,7 -11,8 49,7
Liikevoitto, % 4,3 4,7 3,1
Tulos ennen veroja 12,4 14,3 -12,8 -6,6
Kauden tulos 7,8 8,3 -6,2 -12,2
Osakekohtainen tulos 0,14 0,14 -0,38
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 7,4 9,2 2,0
Investoinnit 13,4 4,8 179,1 66,4
Henkilöstö kauden lopussa 5 093 5 149 -1,1 5 202

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.Toimintaympäristö

Monien tuotteidemme kysyntä jatkui vaimeana vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta katsauskauden lopussa näkyi joitain merkkejä kysynnän piristymisestä. Euroopassa kysyntä oli heikkoa, mutta Pohjois-Amerikassa nähtiin edelleen merkkejä kysynnän elpymisestä. Aasian markkinat, erityisesti Kiina, hidastuivat viime vuoden lopussa ja vuoden 2012 alussa.

Lattiamateriaalien maailmanmarkkinat alkoivat piristyä ensimmäisen neljänneksen lopussa vaisun alkuvuoden jälkeen. Kiinan tapettimateriaalimarkkinat heikkenivät katsauskaudella, mutta Euroopassa kuitukangas- ja paperipohjaisten tapettimateriaalinen kysyntä oli hyvällä tasolla. Tuulivoimateollisuuden käyttämien erikoislujitteiden markkinatilanne pysyi heikkona Ahlstromin päämarkkina-alueilla.

Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinat elpyivät edelleen Pohjois-Amerikassa, mutta Euroopassa kysyntä pysyi vaimeana. Ahlstromin Advanced Filtration -yksikön markkinoiden kasvu jatkui etenkin kaasuturbiinisuodattimien ja vedensuodattimien osalta.

Teippimateriaalien ja elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien markkinat olivat Euroopassa ja Aasiassa heikommat kuin vertailukaudella. Terveydenhuollon materiaalien kysyntä kasvoi.

Label and Processing -liiketoiminta-alueen erikoispaperien kysyntä laski suurelta osin katsauskaudella. Varsinkin joustopakkauspaperien ja irrokepaperien kysyntä heikkeni.

Sellun, synteettisten kuitujen ja muiden Ahlstromin tärkeimpien raaka-aineiden markkinahinnat alkoivat jälleen nousta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Koska hinnat laskivat vuoden 2011 toisella puoliskolla, ne jäivät alkuvuoden noususta huolimatta alle vertailukauden tason lukuunottamatta erikoisselluja, kuten merseroitua sellua. Kemikaalien hintojen lasku jatkui, mutta hinnat pysyivät edelleen korkeina. Ahlstrom käyttää tuotannossaan esimerkiksi lateksia, titaanidioksidia, tärkkelystä ja savea.


Liikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissa

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Q1/2012 Q1/2011 Muutos, % 2011
Building and Energy 68,5 82,0 -16,4 296,2
Filtration 87,5 82,3 6,3 324,5
Food and Medical 89,0 93,4 -4,7 361,9
Label and Processing 168,5 181,7 -7,3 678,1
Muut liiketoiminnat* ja eliminoinnit -7,7 -16,9 -53,5
Liikevaihto yhteensä 405,8 422,5 -3,9 1 607,2

*Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja.

Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2011

Ahlstromin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 405,8 miljoonaa euroa (422,5 milj. euroa). Liikevaihto laski 3,9 prosenttia vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa alentuneista myyntimääristä. Liikevaihtoa paransivat myyntihintojen nousu ja suotuisa valuuttakurssikehitys, joka näkyi pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisena suhteessa euroon.

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen:

Muutos, %
Q1/2011
Hinta ja tuotevalikoima 0,8
Valuutta 1,1
Volyymi -3,3
Sulkemiset, yritysmyynnit ja ostot -2,4
Q1/2012 -3,9

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 5,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku vaikutti myyntimääriin kaikissa liiketoiminnoissa: Building and Energy (-21,0 %), Filtration (-1,1 %), Food and Medical (-11,0 %) ja Label and Processing (-2,7 %). Myyntimäärät ilman ilman yksiköiden sulkemisten vaikutuksia laskivat 2,9 %.


Tulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissa

Taloudellinen tulos liiketoiminta-alueittain Q1/2012 Q1/2011 Muutos, % 2011
Building and Energy
Liikevoitto 2,7 3,1 -14.4 -27,8
Liikevoitto, % 3,9 3,8 -9,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,7 3,1 -14.4 1,2
Liikevoitto, % 3,9 3,8 0,4
Filtration
Liikevoitto 6,1 7,1 -14.3 22,8
Liikevoitto, % 6,9 8,6 7,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,3 8,2 -23,2 22,0
Liikevoitto, % 7,2 10,0 6,8
Food and Medical
Liikevoitto 2,2 3,0 -26,9 12,0
Liikevoitto, % 2,4 3,2 3,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,2 3,0 -26,9 11,7
Liikevoitto, % 2,4 3,2 3,2
Label and Processing
Liikevoitto 5,7 6,2 -7.6 11,6
Liikevoitto, % 3,4 3,4 1,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,8 6,2 -6.6 13,6
Liikevoitto, % 3.4 3,4 2,0
Muut liiketoiminnat* ja eliminoinnit
Liikevoitto 0,4 0,1 1,5
Ahlstrom-konserni
Liikevoitto 17,0 19,5 -12,5 20,1
Liikevoitto, % 4,2 4,6 1,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,4 19,7 -11,8 49,7
Liikevoitto, % 4,3 4,7 3,1

*Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja.

Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2011

Ahlstromin liikevoitto vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä oli 17,0 miljoonaa euroa (19,5 milj. euroa). Luku sisältää -0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-0,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,4 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa).

Liikevoittoa heikensivät myyntimäärien lasku, siitä aiheutunut tuotantoseisokkien lisääntyminen tehtailla, sekä energian hintojen nousu. Liikevoittoa kohensivat viime vuoden lopussa toteutettu tulosparannusohjelma, parantunut tuotevalikoima, toimitusketjun tehostamistoimet ja raaka-aineiden hintojen lasku. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti positiivisesti myös edelliseen vuoteen liittyvien noin 2,8 miljoonan euron palkkiovarausten purkaminen.

Chirnsidessa biohajoavan teepussimateriaalilinjan ja Mundrassa terveydenhuollon kuitukankaiden tuotannon kaupallistaminen jatkui onnistuneilla koeajoilla. Label and Processing -liiketoiminta-alueeseen kuuluva La Geren tehtaan tulos vaikutti myönteisesti liikevoittoon merkittävän investoinnin haasteellisen käyttöönoton jälkeen.

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneiden tuotantoseisokkien osuus oli 6,0 % tuotannosta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä (5,9 %).

Tulos ennen veroja oli 12,4 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa).

Tuloverot olivat 4,6 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa).

Katsauskauden tulos oli 7,8 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,14 euroa).

Home and Personal -liiketoiminnan myynti

Ahlstromin pyyhkimistuotteiden Home and Personal -liiketoiminta siirrettiin Suominen Yhtymälle 31.10.2011 lukuunottamatta Brasilian liiketoimintoja, joiden osalta siirron odotetaan toteutuvan vuoden 2012 toisella neljänneksellä, kuten 30.3.2012 ilmoitettiin. Ahlstrom oli aikaisemmin arvioinut siirron tapahtuvan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Siirto edellyttää, että ostaja on saanut Brasilian viranomaisilta kaikki tarvittavat luvat toimintojaan varten. Kaupan kokonaisumma oli 170 miljoonaa euroa ja siitä jäljellä oleva 25 miljoonaa euroa maksetaan Ahlstromille kun Brasilian liiketoiminta on siirtynyt.

Lopetetut toiminnot

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa 31.10.2011 saakka. Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian liiketoiminnat raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa, kunnes niiden siirto saadaan päätökseen.

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-maaliskuussa 2012 oli 0,1 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen luku sisältää Home and Personal -liiketoiminnan kokonaisuudessaan, kun taas vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen luku sisältää ainoastaan Brasilian liiketoiminnot.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-maaliskuussa 2012 oli 7,9 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,17 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 5,0 % (5,7 %).

Liiketoiminta-aluekatsaus

Building and Energy

Milj. euroa Q1/2012 Q1/2011 Muutos, % 2011
Liikevaihto 68,5 82,0 -16,4 296,2
Liikevoitto 2,7 3,1 -14,4 -27,8
Liikevoitto, % 3,9 3,8 -9,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,7 3,1 -14,4 1,2
Liikevoitto, % 3,9 3,8 0,4
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 8,1 8,2 -19,8
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 27,4 34,7 -21,0 127,1

Building and Energy -liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 68,5 miljoonaa euroa (82,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 16,4 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui Bishopvillen erikoislujitetehtaan, Karhulan lasiuunien ja Torinon hybriditapettilinjan sulkemisesta viime vuonna. Lisäksi liikevaihtoa laski tapettimateriaalien heikentynyt kysyntä Kiinassa. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa) mikä johtui myyntimäärien laskusta. Toisaalta tulosparannusohjelma ja tuotannon tehostamistoimet paransivat liikevoittoa. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ei kirjattu kertaluonteisia eriä.

Building and Energy esiteli katsauskauden aikana kohokuvioidun tapettimateriaalin, joka tuo tapetteihin kolmiulotteisuutta ja siten lisäävät tapettien kuviointimahdollisuuksia.

Filtration

Milj. euroa Q1/2012 Q1/2011 Muutos, % 2011
Liikevaihto 87,5 82,3 6,3 324,5
Liikevoitto 6,1 7,1 -14,3 22,8
Liikevoitto, % 6,9 8,6 7,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,3 8,2 -23,2 22,0
Liikevoitto, % 7,2 10,0 6,8
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 14,2 -7,2 13,6
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 28,1 28,4 -1,1 110,9

Filtration liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 87,5 miljoonaa euroa (82,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui myyntihintojen noususta ja myönteisestä valuuttakurssivaikutuksesta. Myös kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinoiden elpyminen Pohjois-Amerikassa vaikutti myönteisesti liikevaihtoon. Advanced Filtration -yksikön kaasuturbiini- ja vedensuodattimien myynti kasvoi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 6,3 miljoonaan euroon (8,2 milj. euroa). Lasku johtui energiakustannusten ja erikoissellujen hintojen noususta. Parantunut tuotevalikoima vaikutti myönteisesti liikevoittoon. Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa).

Filtration sai katsauskauden aikana päätökseen suodatinmateriaalien testausvälinekeskuksen merkittävät parannukset Torinossa Italiassa.

Food and Medical

Milj. euroa Q1/2012 Q1/2011 Muutos, % 2011
Liikevaihto 89,0 93,4 -4,7 361,9
Liikevoitto 2,2 3,0 -26,9 12,0
Liikevoitto, % 2,4 3,2 3,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,2 3,0 -26,9 11,7
Liikevoitto, % 2,4 3,2 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 4,1 5,7 5,7
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 30,0 33,7 -11,0 128,7

Food and Medical liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 89,0 miljoonaa euroa (93,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 4,7 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna johtuen teippimateriaalien ja elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien myyntimäärien laskusta. Myyntihintojen nousu ja terveydenhuollon materiaalien kasvanut kysyntä paransivat liikevaihtoa. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Lasku johtui alentuneista myyntimääristä sekä tästä aiheutuneista tuotantoseisokkien lisääntymisestä tehtailla. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ei kirjattu kertaluonteisia eriä.

Label and Processing

Milj. euroa Q1/2012 Q1/2011 Muutos, % 2011
Liikevaihto 168,5 181,7 -7,3 678,1
Liikevoitto 5,7 6,2 -7,6 11,6
Liikevoitto, % 3,4 3,4 1,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,8 6,2 -6,6 13,6
Liikevoitto, % 3,4 3,4 2,0
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 9,2 8,9 4,4
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 144,1 148,2 -2,7 557,5

Label and Processing -liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 168,5 miljoonaa euroa (181,7 milj. euroa). Liikevaihto laski 7,3 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johtui myyntihintojen laskusta sekä myyntimäärien pienenemisestä pääasiassa Euroopassa. Aasiassa liikevaihto kasvoi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,8 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa). Energiakustannusten nousu Brasiliassa heikensi tulosta. Kannattavuutta kohensivat raaka-aineiden hintojen lasku sekä Jacarein tehtaalla Brasiliassa ja Osnabrückin tehtaalla Saksassa toteutetut tehostamistoimet. Liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa).

Label and Processing toi katsauskauden aikana markkinoille ensimmäisen ulkomainostauluihin tarkoitetun metalloidun julistepaperin sekä uuden korkealaatuisissa tarraetiketeissä käytettävän irrokepaperin.

Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2012 oli 14,6 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli -4,6 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa).

Operatiivinen käyttöpääoma tammi-maaliskuussa 2012 oli 179,1 miljoonaa euroa (176,7 milj. euroa vuoden 2011 lopussa). Kiertonopeus laski yhden päivän ja oli 40 päivää katsauskauden lopussa.

Ahlstromin korolliset nettovelat olivat 241,2 miljoonaa euroa (237,8 milj. euroa vuoden 2011 lopussa). Ahlstromin korolliset velat olivat 329,4 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 19 kuukautta, ja pääomilla painotettu keskikorko oli 4,66 prosenttia. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 45 kuukautta.

Nettorahoituskulut tammi-maaliskuussa 2012 olivat 4,6 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 3,4 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 0,2 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) ja muita rahoituskuluja 1,0 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa).

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit oli 390,7 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käyttämättömiä ei-sitovia luottolimiittejä ja konsernitililimiittejä yhteensä 170,8 miljoonaa euroa.

Velkaantumisaste oli 38,3 prosenttia (38,2 prosenttia vuoden 2011 lopussa). Omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (43,6 prosenttia vuoden 2011 lopussa).

Investoinnit

Ahlstromin investoinnit jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja olivat 13,4 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2012 (4,8 milj. euroa). Luku sisältää viime vuonna julkistetut hankkeet, kuten suodatinmateriaalien tuotantokapasiteetin lisäyksen Torinossa Italiassa ja yhteistyöyrityksen kreppipaperien valmistukseen Longkoussa Kiinassa.

Kehittämisohjelmat

Prosessien  yhdenmukaistamiseen ja  tehostamiseen tähtäävät kehittämisohjelmat jatkuivat katsauskaudella aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on lisätä asiakaskeskeisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa vahvistamalla ja yhdenmukaistamalla globaaleja prosesseja.

Tulosparannusohjelma

Ahlstromin tulosparannusohjelma päättyi joulukuussa 2011. Ohjelman tavoitteena on noin 15 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus vuodesta 2012 alkaen, ja se vaikutti 362 työntekijän työsuhteiseen eri tehtailla mukaanlukien Karhula, Bishopville, Yhdysvallat, Torino, Italia, Jacarei, Brasilia ja Osnabrück, Saksa. Yhtiö kirjasi ohjelmasta noin 31,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuonna 2011. Ohjelmasta kirjattavien kertaluonteisten erien yhteisvaikutus on rahavirtaneutraali.

Tuotannon materiaalihukka

Vuonna 2010 käynnistetty tuotannon materiaalihukan vähentämishanke oli onnistuneesti loppusuoralla ja se viedään päätökseen huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Tavoitteena on ollut vähentää materiaalihukkaa 15 prosenttia, mikä vastaa noin 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Ohjelman vaikutuksen odotetaan näkyvän kokonaisuudessaan vuonna 2012.

Henkilöstö

Ahlstromin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa 2012 keskimäärin 5,101 työntekijää* (5 161). Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 5 093 työntekijää (5 149). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa eniten työntekijöitä Ranskassa (24,2 %), Yhdysvalloissa (19,4 %), Italiassa (11,3 %), Suomessa (10,6 %), Saksassa (7,5 %) ja Brasiliassa (6,9 %).

Osakkeet ja osakepääoma

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-maaliskuussa 2012 vaihdettiin yhteensä 0,67 miljoonaa Ahlstromin osaketta. Niiden kokonaisarvo oli 9,6 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 12,52 euroa ja ylin 15,45 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 30.3.2012 hintaan 15,05 euroa. Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 693,9 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita. Ahlcorp on johdon omistusyhtiö.

Maaliskuun 2012 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 269 005 omaa osaketta eli noin 0,58 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 11,63 euroa katsauskauden lopussa (11,50 euroa joulukuun 2011 lopussa).

Tuote- ja teknologiakehitys

Ahlstrom sai päätökseen suodatinmateriaaliensa testausvälinekeskuksen merkittävät parannukset Torinossa Italiassa. Keskuksessa on käytössä erilaisia suodattimien testaus- ja simulointilaitteita, joilla voidaan testata sekä valmiita suodattimia että suodatinmateriaaliarkkeja. Tekninen keskus tarjoaa tutkimus- ja kehityspalveluja kaikkiin kuljetusteollisuuden suodatinsovelluksiin sekä ilmansuodatin- ja nestesuodatinsovelluksiin.

Ahlstrom toi uusia tuotteita markkinoille vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Label and Processing -liiketoiminta-alue toi markkinoille ensimmäisen ulkomainostauluihin tarkoitetun metalloidun julistepaperin sekä uuden korkealaatuisissa tarraetiketeissä käytettävän irrokepaperin. Building and Energy -liiketoiminta-alue lanseerasi kohokuvioituja tapettimateriaaleja.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Varsinainen yhtiökokous

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta 1,30 euroa osakkeelta. Osinko koostuu varsinaisesta osingosta (0,87 euroa) ja ylimääräisestä osingosta (0,43 euroa), joka perustuu Home and Personal -liiketoiminta-alueen myyntiin. Lisäksi yhtiökokous päätti varata 100 000 euroa lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Nathalie Ahlström (s. 1974) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan sekä ottamaan yhtiön omia osakkeita pantiksi yhdessä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti Korhosen.
Hallitus nimitti kolme valiokuntaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Esa Ikäheimonen (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Lori J. Cross. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Carl Ahlström ja Risto Murto. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.
Tulevaisuuden näkymät

Ahlstrom pitää tulosohjauksensa ennallaan helmikuussa julkistetun arvion mukaisesti.

Ahlstrom arvioi liikevaihtonsa jatkuvista toiminnoista olevan 1 575-1 735 miljoonaa euroa vuonna 2012. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 60-80 miljoonaa euroa.

Investointien jatkuvista toiminnoista ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 100 miljoonaa euroa vuonna 2012 (66,4 milj. euroa vuonna 2011). Arvio sisältää vuonna 2011 julkistetut investoinnit, joita ovat tapettimateriaalilinja ja suodatinmateriaalilinjan parannus Binzhoussa Kiinassa, sekä yhteistyöyritys kreppipaperien valmistukseen Longkoussa Kiinassa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Mikäli euroalueen velkakriisi laajenee ja Aasian kasvu hidastuu, talouskasvuun ja Ahlstromin taloudelliseen kehitykseen kohdistuvat riskit lisääntyvät. Hidastunut talouskasvu tai jopa markkinoiden tilapäinen supistuminen voi johtaa myyntimäärien laskuun ja vaikuttaa kannattavuuteen, jos markkinatilanteesta johtuvat seisokit Ahlstromin tehtailla lisääntyvät. Maailmantalouden kasvuun liittyvän epävarmuuden lisääntyminen vaikeuttaa markkinakehityksen ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Viimeaikaisesta laskusta huolimatta joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkeina. Sellun hinta alkoi jälleen nousta katsauskauden lopussa.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, riski myyntihintojen alentumisesta voi kasvaa ja nykyisen kannattavuustason ylläpitäminen vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat laskisivat saman aikaisesti.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja hallituksen toimintakertomuksessa, joka sisältyy vuoden 2011 vuosikertomukseen. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

*   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 27.4.2012

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 27.4.2011 klo 10.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20). Kokoustila ilmoitetaan sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 27.4.2012 klo 13.00. Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2310 1621 Suomessa tai +44 (0)20 7136 2055 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 4156737.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin kalvoihin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 27.4.2012 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2012. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2012.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2012

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2012 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Torstai 9.8. 1.7.-9.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Maanantai 22.10. 1-22.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Liite

Konsernitilinpäätös


Liite: Konsernitilinpäätös

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

TULOSLASKELMA Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2011
     
Jatkuvat toiminnot    
     
Liikevaihto 405,8 422,5 1 607,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -347,3 -364,9 -1 421,9
Bruttokate 58,5 57,6 185,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,3 -13,2 -50,0
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,6 -4,9 -17,9
Hallinnon kulut -23,6 -20,7 -90,1
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 1,8 12,3
Liiketoiminnan muut kulut -0,3 -1,0 -19,6
Liikevoitto / -tappio 17,0 19,5 20,1
Rahoitustuotot ja -kulut -4,6 -5,2 -22,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 -0,0 -4,0
Voitto / tappio ennen veroja 12,4 14,3 -6,6
Tuloverot -4,6 -5,9 -5,6
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista 7,8 8,3 -12,2
     
Lopetetut toiminnot    
     
Tilikauden voitto/tappio 0,2 1,3 3,4
Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu
arvonalennus ja myyntivoitto/-tappio
-0,1 -0,1 -23,4
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista 0,1 1,3 -20,0
     
Tilikauden voitto / tappio 7,9 9,6 -32,2
     
Jakautuminen    
Emoyrityksen omistajille 8,2 9,4 -32,2
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,3 0,2 -0,0
     
Jatkuvat toiminnot    
Osakekohtainen tulos, euroa    
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * 0,14 0,14 -0,38
Sisältäen lopetetut toiminnot    
Osakekohtainen tulos, euroa    
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * 0,15 0,17 -0,81

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot
 veroilla vähennettynä


 

LAAJA TULOSLASKELMA Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2011
     
Tilikauden voitto / tappio 7,9 9,6 -32,2
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen    
Muuntoerot -2,3 -16,6 -11,9
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä - - -
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset - - -
Rahavirran suojaukset - 0,2 -
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -2,3 -16,4 -11,9
Tilikauden laaja tulos yhteensä 5,6 -6,8 -44,1
Jakautuminen    
Emoyrityksen omistajille 5,9 -7,0 -44,0
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,3 0,2 -0,0
     

 


 

TASE 31.3. 31.3. 31.12.
Milj. euroa 2012 2011 2011
     
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 547,5 559,5 553,4
Liikearvo 112,2 109,9 113,8
Muut aineettomat hyödykkeet 46,1 39,3 47,6
Osuudet osakkuusyrityksissä 36,6 10,6 36,6
Muut sijoitukset 0,4 2,5 0,4
Muut saamiset 51,4 45,2 51,9
Laskennalliset verosaamiset 59,7 55,3 61,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 853,9 822,4 865,0
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 185,7 182,6 185,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 265,3 289,2 241,4
Tuloverosaamiset 1,4 1,8 2,4
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 87,8 24,4 94,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 540,2 498,0 523,6
     
Myytävänä olevat omaisuuserät 29,0 233,5 42,3
     
Varat yhteensä 1 423,2 1 553,9 1 430,8
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 536,0 570,2 530,1
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 12,9 1,0 12,6
Oma pääoma yhteensä 628,9 651,2 622,7
     
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 234,5 251,9 274,2
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 75,0 74,9 73,3
Varaukset 4,3 2,9 4,5
Muut velat 5,1 2,8 4,8
Laskennalliset verovelat 29,1 28,1 28,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 348,0 360,5 385,5
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 94,9 89,7 58,1
Ostovelat ja muut velat 326,0 385,8 328,8
Tuloverovelat 5,4 5,9 5,6
Varaukset 17,7 6,5 20,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 444,1 487,8 412,8
Velat yhteensä 792,0 848,3 798,3
     
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 2,3 54,3 9,8
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 423,2 1 553,9 1 430,8

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot      
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina
11) Oma pääoma yhteensä            

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Oma pääoma 1.1.2011 70,0 209,3 8,3 0,0 18,8 -6,4 323,0 623,0 0,9 80,0 703,8
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 9,4 9,4 0,2 - 9,6
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
           
    Muuntoerot - - - - -16,6 - - -16,6 - - -16,6
    Osuus osakkuusyhtiöiden
     muista laajan tuloksen eristä
- - - - - - - - - - -
    Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen
    nettosijoitusten suojaukset
- - - - - - - - - - -
    Rahavirtojen suojaukset - - - 0,2 - - - 0,2 - - 0,2
Osingonjako ja muu - - - - - - -41,1 -41,1 - - -41,1
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -
Oman pääoman
ehtoisen lainan korot
- - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - 2,0 -1,1 1,0 - - 1,0
Oma pääoma 31.3.2011 70,0 209,3 8,3 0,2 2,2 -4,3 284,6 570,2 1,0 80,0 651,2
Oma pääoma 1.1.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 6,9 -7,4 243,0 530,1 12,6 80,0 622,7
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 8,2 8,2 -0,3 - 7,9
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen            
    Muuntoerot - - - - -2,3 - - -2,3 -0,4 - -2,7
    Osuus osakkuusyhtiöiden muista
    laajan tuloksen eristä
- - - - - - - - - - -
    Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen
     nettosijoitusten suojaukset
- - - - - - - - - - -
    Rahavirtojen suojaukset - - - - - - - - - - -
Osingonjako ja muu - - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - - - - - - - -
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - 1,0 - 1,0
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,1 0,1 - - 0,1
Oma pääoma 31.3.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 4,6 -7,4 251,3 536,0 12,9 80,0 628,9
             

 


Tunnuslukujen laskenta

Korolliset nettovelat                                                                            
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset                                                                         
                                                                               
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma yhteensä/                                                        x 100
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Velkaantumisaste, %
Korolliset nettovelat/                             x 100
Oma pääoma yhteensä

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Tilikauden tulos/                                 x 100
Oma pääoma yhteensä (vuoden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %               
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                                                    x 100   
Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - Korottomat velat (vuoden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %              
Liikevoitto (liiketappio)/                                                            x 100 
Käyttöpääoma (vuoden keskiarvo) + Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (vuoden keskiarvo)

Laimentamaton tulos/osake, euroa 
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/   
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Laimennettu tulos/osake, euroa
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana           

Oma pääoma/osake, euroa
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa             


* Henkilöstöluvut perustuvat jatkuviin toimintoihin, ja ne on laskettu henkilötyövuosina.