Ahlstrom Oyj: Kasvuinvestoinnit ja rakennemuutos luovat vahvan pohjan vuodelle 2005

Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin tulos vuodelta 2004 parani hieman edellisvuodesta. Liikevoitto tilikaudelta 2004 oli 51,0 milj. euroa (48,5 milj. euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 34,8 milj. euroa (33,7 milj. euroa). Vuoden 2004 liikevaihto oli 1 567,8 milj. euroa (1 556,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,61 euroa).

Vuosi 2004 lyhyesti

 • Ahlstrom sai päätökseen rakennemuutoksen, jonka seurauksena yhtiö keskittyy kokonaan kuitupohjaisten materiaalien valmistukseen.
 •  
 • Yhtiön toimintaympäristö oli edelleen haastava, ja tuotteiden kysyntä jatkui heikkona Euroopassa.
 •  
 • Specialties-divisioonan tulos parani merkittävästi.
 •  
 • Hyvä liiketoiminnan kassavirta.
 •  
  Avainlukuja
   
  Milj. euroa
  2004
  2003
  Q4/2004
  Q4/2003
  Liikevaihto
  1 567,8
  1 556,4
  371,8
  365,9
  Liikevoitto/tappio
   
  51,0
   
  48,5
   
  3,6
   
  -11,0
  Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja
  34,8
  33,7
  -2,7
  -14,5
  Tilikauden voitto/tappio
  17,5
  22,4
  -3,7
  -4,6
  Liiketoiminnan nettokassavirta
  128,0
  202,0
  48,9
  56,7
  Velkaantumisaste, %
  53,9
  42,3
  53,9
  42,3
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
   
  5,3
   
  4,6
   
  1,0
   
  -4,4
  Osakekohtainen tulos (euroa)
  0,48
  0,61
  -0,10
  -0,14
   
  "Toiminnallinen tuloksemme parani vuoden 2004 loppua kohti, mutta jäi silti selvästi sijoitetun pääoman tuotolle asettamastamme 13 %:n tavoitteesta. Tilikauden ilonaiheisiin lukeutuu Specialties-divisioona, joka teki merkittävän tulosparannuksen ja saavutti 10,8 milj. euron liikevoiton. Konsernin kannattavuuden parantamiseksi yhtiössä on tehty useita toimenpiteitä kustannusrakenteen keventämiseksi. Niiden arvioidaan vähentävän Ahlstromin kiinteitä kuluja  noin 30 miljoonalla eurolla vuodessa. Jäljellä olleiden joustopakkauksia valmistavien yksiköiden myynnin ja Sonoco-Alcore-yhteisyrityksen perustamisen jälkeen Ahlstrom keskittyy nyt strategiansa mukaisesti kuitupohjaisten materiaalien valmistamiseen. Edellä mainittujen toimenpiteiden ansiosta Ahlstrom pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja parantamaan kannattavuuttaan vuonna 2005", toteaa Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio.
   
  Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 2004
   
  Ahlstromin loka-joulukuun liikevaihto oli 371,8 milj. euroa (365,9 milj. euroa). Konsernin tulos parani loka-joulukuussa 2004 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui pääasiassa Specialties-divisioonan tulosparannuksesta. Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 3,6 milj. euroa (liiketappio 11,0 milj. euroa) ja katsauskauden tappio oli 3,7 milj. euroa (tappio 4,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,14 euroa).
   
  Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen tulokseen sisältyy 18,8 milj. euron kertaluonteiset  kulut, jotka liittyvät ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen (joustopakkausyksiköt Tecno Jolly ja Kuban) myyntiin sekä useissa yksiköissä toteutettuihin henkilöstön vähennyksiin ja alaskirjauksiin. Tulos sisältää myös 4,3 milj. euron myyntivoiton omaisuuserien myynnistä (hylsy- ja hylsykartonkituotanto). Tilikausien 2003 ja 2004 tulokset on esitetty vuosineljänneksittäin tiedotteen liitteessä.
   
  Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2005
   
  Ahlstrom Oyj julkistaa tilikauden 2004 vuosikertomuksen viikolla 11. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkistetaan 27.4.2005.
   
  Helsingissä 7.2.2005
   
  Ahlstrom Oyj
  Hallitus
   
  Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä: