Ahlstrom Oyj:n yhtiökokous päätti 0,75 euron osingosta

Ahlstrom Oyj:n 13.5.2005 Noormarkussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2004 maksettavan osingon suuruudeksi 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.5.2005 ja osinko maksetaan 25.5.2005.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen. Lisäksi kokouksessa myönnettiin yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2004.

Yhtiökokous vahvisti Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Johan Gullichsen, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Urban Jansson, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler. Uudeksi jäseneksi valittiin Bertel Paulig. Nyt valitun hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Johan Gullichsenin uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Urban Jansson. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Kompensaatiovaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Johan Gullichsen ja jäseniksi Urban Jansson sekä Willem F. Zetteler. Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Peter Seligson ja jäseniksi Jan Inborr sekä Bertel Paulig.

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Lisätietoja antaa hallinto- ja lakiasiainjohtaja Gustav Adlercreutz, puh. 050 550 5747.