Ahlstrom Q1: Ahlstromin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos parani

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin tammi-maaliskuun tulos parani viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (7,6 milj. euroa) eli 7,4 % liikevaihdosta (1,9 %). Katsauskauden liikevaihto oli yhteensä 384,2 milj. euroa (397,4 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 12,3 % (4,0 %).
 
Tammi-maaliskuu 2005 lyhyesti
 
- Vertailukelpoiset myyntimäärät (poislukien myydyt liiketoiminnot) kasvoivat 4,3 %
- Ahlstromin kannattavuus parani toiminnan tehostumisen ja kiinteiden kulujen alenemisen vuoksi
- Ahlstrom ilmoitti investoivansa 18 milj. euroa irrokepohjapapereiden valmistuskapasiteetin 
  laajennukseen Italiassa
- Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haasteellisena
 
Avainlukuja
 
Milj. euroa
Q1/2005
Q1/2004
2004
Liikevaihto
384,2
397,4
1 567,8
Liikevoitto
28,6
7,6*
63,7
Tulos ennen veroja
27,0
4,8
49,6
Tilikauden voitto
17,9
2,4
34,3
Liiketoiminnan nettorahavirta
11,2
20,8
128,0
Velkaantumisaste, %
59,6
52,2
61,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
12,3
4,0
7,2
Rahavirta / osake, euroa
0,31
0,57
3,52
Osakekohtainen tulos, euroa
0,49
0,07
0,94

*IFRS-standardien käyttöönoton vuoksi vertailujakson liikevoittoon sisältyy 11,6 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja. Aikaisemmin käytössä olleen suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisessa raportoinnissa nämä kulut sisältyivät jo vuoden 2003 liikevoittoon. Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä on 19,2 milj. euroa.
 
"Ahlstromin taloudellinen tulos parani edelleen vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka markkinatilanne oli haastava ja kysyntä vaatimatonta useilla liiketoiminta-alueilla. Operatiivisen toimintamme tehostuminen ja kustannusten karsiminen nostivat ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen lähelle sijoitetun pääoman tuotolle asettamaamme 13 prosentin tavoitetta. Positiivinen kehitys vahvistaa uskoamme, että keskittyminen kuitupohjaisten materiaalien tuotantoon parantaa edelleen Ahlstromin mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan ja saavuttaa taloudelliset tavoitteensa", sanoo Ahlstromin toimitusjohtaja Jukka Moisio
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2005
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta                28.7.2005
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta               31.10.2005
 
 
Helsingissä 27.4.2005
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä: