Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous vahvisti ylimääräisen osingon

Ahlstrom Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 13.12.2005 hyväksynyt hallituksen esityksen lisäosingon maksamisesta 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta.
 
Ylimääräistä osinkoa jaetaan 0,97 euroa osaketta kohden, yhteensä noin 35,3 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.12.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.12.2005.
 
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat muutokset yhtiön optio-ohjelma I:n (2001) ehtoihin:
 
Optio-ohjelman optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaikaa jatkettiin 30.4.2007 asti. Lisäksi määräaikaa, jonka kuluessa optioiden haltijan on vaadittava yhtiötä lunastamaan optionsa, pidennettiin 31.5.2007 asti. Optioiden haltijalla on oikeus vaatia yhtiötä lunastamaan optionsa, mikäli yhtiö ei ole listautunut pörssiin 31.3.2007 mennessä. Optioiden haltijan on esitettävä lunastusvaatimus kirjallisesti, ja se on toimitettava yhtiöön viimeistään 31.5.2007.
 
Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi seuraavat muutokset optio-ohjelma II:n (2001) ehtoihin:
 
Optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.1.2007 ja päättyy 30.4.2007. Merkintäaika alkaa kuitenkin vasta sen jälkeen, kun yhtiö on listautunut pörssiin. Määräaikaa, jonka kuluessa optioiden haltijan on vaadittava yhtiötä lunastamaan optionsa, pidennettiin 31.5.2007 asti. Optioiden haltijalla on oikeus vaatia yhtiötä lunastamaan optionsa, mikäli yhtiö ei ole listautunut pörssiin 31.3.2007 mennessä. Optioiden haltijan on esitettävä lunastusvaatimus kirjallisesti, ja se on toimitettava yhtiöön viimeistään 31.5.2007.
 
Molempien optio-ohjelmien (I ja II) ehtojen mukaisesti optioiden haltijan on vahvistettava kirjallisesti yhtiölle hyväksyvänsä optio-ohjelman uudet ehdot viimeistään 31.1.2006. Mikäli yhtiö ei ole saanut optioiden haltijalta kirjallista hyväksyntää 31.1.2006 mennessä, hänen optioihinsa sovelletaan optio-ohjelman vanhoja ehtoja.
 
 
Lisätietoja:
 
Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Gustav Adlercreutz, puh. 010 888 4727
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on erikoistunut korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Yhtiöllä on yli 150-vuotinen historia, ja tänä päivänä sen palveluksessa on noin 5 400 työntekijää. Ahlstromilla on tuotantolaitoksia ja myyntitoimistoja yli 20 maassa viidellä mantereella. Ahlstromin liikevaihto vuonna 2004 oli 1,57 miljardia euroa.Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.