Ahlstrom liittyi YK:n Global Compact -aloitteeseen

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 16.02.2010 klo 09.00

 

Ahlstrom on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja rekisteröitynyt sen tukijajäseneksi. Aloitetta tukemalla Ahlstrom sitoutuu edistämään vapaaehtoisesti kestävää kehitystä toiminnassaan sidosryhmien kanssa.

 

Tukemalla Global Compact -aloitetta Ahlstrom haluaa myös viestittää läpi koko arvoketjun, että se huomioi ympäristöasiat ja sosiaaliset tekijät sekä toimii aktiivisesti sisällyttääkseen ne strategiaansa ja riskienhallintaansa.

 

Ahlstromin eettinen koodisto ja yritysvastuustrategia ovat hyvin linjassa YK:n Global Compact - aloitteen kanssa. Yhtiö soveltaa ns. kolmen tukijalan lähestymistapaa kestävän kehityksen johtamiseen arvoketjussaan: raaka-aineiden vastuullinen toimitusketju, ekotehokas tuotanto ja tuotteiden kokonaisvaltainen elinkaariajattelu. Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu otetaan huomioon kaikilla näillä arvoketjun kolmella osa-alueella.

 

YK:n Global Compact -aloite on suunnattu yhtiöille, jotka ovat sitoutuneet toiminnassaan ja strategiassaan kymmeneen yleismaailmallisesti hyväksyttyyn periaatteeseen. Nämä periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristön suojelua ja korruption vastustamista.

 

 

Lisätietoja:

 

Anna Maija Wessman

Kestävän kehityksen johtaja

Puh. 010 888 4185

 

 

Jakelu

Media
www.ahlstrom.com

 

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.