Ahlstrom suunnittelee palvelukeskuksen perustamista taloushallinto- ja asiakaspalvelutoiminnoille

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 11.2.2014 klo 9.30
 

Ahlstrom suunnittelee palvelukeskuksen perustamista taloushallinto- ja asiakaspalvelutoiminnoille

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, suunnittelee uuden palvelukeskuksen perustamista Vilnaan, Liettuaan, tukemaan liiketoimintaansa Euroopassa. Uuteen palvelukeskukseen suunnitellaan keskitettävän EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) taloushallinto-, kirjanpito- ja asiakaspalvelutoimintoja. Suunnitelman mukaan asiakaspalvelu- ja taloushallintotoiminnot yhdistetään Euroopan useista eri toimipisteestä Vilnaan.

Järjestelyn odotetaan parantavan tehokkuutta ja yhteistyötä sekä tuovan hyötyä prosessien harmonisoinnin ja työn paremman organisoinnin kautta. Saavuttaakseen sopeuttamisohjelmassa määritellyt säästöt yhtiön täytyy parantaa tehokkuuttaan. Ahlstromilla on nykyisin asiakaspalvelutoimintoja Münchenissä, ja nämä toiminnot jatkavat samassa toimipisteessä.

Uudelleenjärjestelystä tavoiteltavat kustannussäästöt sekä siitä kirjattavat kertaluonteiset kulut sisältyvät tammikuussa 2014 ilmoitettuun tavoitteeseen sopeuttaa kustannuksia 50 miljoonalla eurolla vuodessa.

"Asiakaspalvelu- ja taloushallintotoiminnot ovat tällä hetkellä hajautettu ja samoihin toimintoihin kuuluvia työntekijöitä työskentelee pienissä tiimeissä monessa eri toimipisteessä. Keskittämällä asiakaspalvelutoiminnot EMEA:n osalta Vilnaan ja Müncheniin voimme tarjota parempaa asiakaspalvelua. Samoin keskittämällä taloushallinnon palvelut voimme tukea liiketoimintaa entistä yhtenäisemmin ja tehokkaammin. Tämä muutos tukee myös sopeuttamisohjelmaamme", sanoo talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

Suunnitellun palvelukeskuksen odotetaan vaikuttavan noin 60 työpaikkaan Euroopassa. Ahlstrom aloittaa paikallisten lakien mukaiset yhteistoimintaneuvottelut niissä toimipisteissä, joihin muutos vaikuttaa.

Ahlstrom perusti vastaavan asiakaspalvelutoimintojen palvelukeskuksen Pohjois-Amerikkaan viime vuonna ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Vilna valittiin Euroopan palvelukeskuksen sijainniksi sen olemassa olevan palvelukeskusosaamisen ja kustannusrakenteen vuoksi.


Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757
    

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.