Ahlstrom hakee optio-ohjelmien I (2001) ja II (2001) optioiden listausta Helsingin Pörssiin

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.11.2006 klo 10.00
 
Ahlstrom Oyj:n yhtiökokous päätti 26.9.2001 kahdesta optio-ohjelmasta. Optio-ohjelmien alkuperäisten ehtojen mukaan optio-ohjelman I (2001) mukaisia optioita annetaan enintään 659.448 kappaletta ja optio-ohjelman II (2001) ehtojen mukaisia optio-oikeuksia 1.092.620 kappaletta. Osakemerkintään on käytetty 23.318 optiota. Lisäksi 20.000 option osalta merkintä on kesken. Listalle on tarkoitus hakea 538.699 kpl optio-ohjelman I (2001) optiota ja 520.172 kpl optio-ohjelman II (2001) optiota. Yhtiö on mitätöinyt tytäryhtiöiden hallussa olleet 649.879 optiota.
 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa tällä hetkellä merkitsemään yhden Ahlstrom Oyj:n osakkeen 9,22 euron merkintähintaan. Ahlstrom Oyj:n osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,50 euroa. Osinko- ja muut osakkeisiin liittyvät oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.
 
Osakkeiden merkintäaika on optio-ohjelman I a, b ja c (2001) optio-oikeuksilla 1.5.2002 - 30.4.2007 ja optio-ohjelman II b ja c (2001) optio-oikeuksilla 1.1. - 30.4.2007. Optioilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Ahlstrom Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 1.618.306,50 eurolla ja osakkeiden määrä 1.078.871 uudella osakkeella 46.670.608 osakkeeseen.
 
Optio-ohjelmien I ja II (2001) optioiden merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.
 
Ahlstrom Oyj
 
Jukka Moisio
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, Ahlstrom Oyj, puh. 010 888 4727
Lisätietoja merkinnästä:
Evli Pankki / Erityispalvelut puh. (09) 4766 9931 tai management.options@evli.com
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 mrd euroa vuonna 2005. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Tiedote kokonaisuudessaan mukaanlukien optio-ohjelmien ehdot on luettavissa alla olevan linkin kautta.