Ahlstrom investoi 23 miljoonaa euroa kuitukankaiden tuotantoon Brasiliassa ja Ranskassa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2006 klo 11.00
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom investoi noin 17 miljoonaa euroa uuteen pyyhkimistuotteita valmistavaan tuotantolinjaan Louveirassa, Brasiliassa. Lisäksi Ahlstrom investoi noin 6 miljoonaa euroa uuteen teollisia kuitukankaita valmistavaan tuotantolinjaan Brignoud'ssa, Ranskassa. Investoinnit tukevat Ahlstromin kansainvälistä kasvustrategiaa.
 
Brasilian uusi tuotantolinja valmistaa vesineulaustekniikan avulla pyyhkimistuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttötarpeisiin lähinnä Etelä-Amerikan markkinoille. Pyyhkimistuotemarkkinoiden arvioidaan kasvavan Etelä-Amerikassa vuosittain 10-20 prosenttia. Investointi käsittää tehdasrakennuksen sekä koneet, ja uuden tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän alkuvuodesta 2008. Louveirassa sijaitsee jo entuudestaan Ahlstromin suodatinmateriaaleja valmistava tehdas.
 
Ranskan uusi tuotantolinja valmistaa teollisia kuitukankaita neulaustekniikan avulla, ja se sekä laajentaa että monipuolistaa Ahlstromin asemaa teollisten kuitukankaiden tarjoajana. Tehdas keskittyy palvelemaan pääosin Ahlstromin nykyisiä asiakkaita rakennus-, auto- ja sisustustuoteteollisuuden sekä pyyhkimis- ja hygieniatuotteiden sektoreilla. Neulaustekniikalla valmistettujen tuotteiden markkinoiden arvioidaan kasvavan 7 prosentin vuosivauhtia globaalisti. Investointi käsittää koneet, jotka asennetaan Brignoud'ssa entuudestaan sijaitsevalle Ahlstromin tehtaalle. Uuden tuotantolinjan arvioidaan valmistuvan vuoden 2007 lopulla.
 
"Brasilian investointi tekee Ahlstromista ensimmäisen pyyhkimistuotteita päätuotteenaan valmistavan toimittajan Brasiliassa. Se vahvistaa Ahlstromin asemaa Etelä-Amerikan markkinoilla ja tuo uusia innovatiivisia tuotteita alueen nopeasti kasvaville pyyhkimistuotemarkkinoille. Ranskan investointi puolestaan avaa Ahlstromille uusia mahdollisuuksia kuitukangasmarkkinoilla", kertoo Kuitukankaat-liiketoiminnan johtaja Claudio Ermondi.
 
"Orgaaniset investoinnit nopeasti kasvavilla tuotealueilla ovat keskeisiä tekijöitä Ahlstromin kasvustrategiassa. Uusien tuotantolinjojen rakentaminen jo olemassa oleville tehtaille tai niiden läheisyyteen mahdollistaa synergiaetujen hyödyntämisen konsernin sisällä", Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio toteaa.
 
 
Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, Ahlstrom Oyj, puh. 010 888 4700
Claudio Ermondi, johtaja, Kuitukankaat-liiketoiminta, puh. +39 011 9260 232
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 mrd euroa vuonna 2005. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.