Osavuosikatsaus: Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi

Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin liikevoitto parani hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 29,6 milj. euroa (Q1/2005: 28,6 milj. euroa), eli 7,1 % liikevaihdosta (7,4%). Liikevaihto oli 414,6 milj. euroa (384,2 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 12,3 % (12,1 %). Tulos ennen veroja oli 25,1 milj. euroa (27,0 milj. euroa).
 
Tammi-maaliskuu 2006 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 10,6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 414,6 milj. euroa. Myyntimäärät kasvoivat 3,6 %. Luvut on oikaistu yritysmyynnillä (Kauttuan tehtaan paperikone 1).
 
- Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) parani hieman edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 12,3 %. Italiassa sijaitsevan Torinon tehtaan investointiseisokki vaikutti yhtiön kannattavuuteen.
 
- Liiketoiminnan nettorahavirta parani huomattavasti ja oli 26,0 milj. euroa (11,2 milj. euroa).
 
- Maaliskuussa Ahlstrom päätti 38 milj. euron investoinnista uuteen lasihuopatehtaaseen Redkinoon, Tveriin Venäjällä.
 
Avainlukuja
Milj. euroa
Q1/2006
Q1/2005
2005
Liikevaihto
414,6
384,2
1 552,6
Liikevoitto
29,6
28,6
117,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
26,3
27,3
99,0
Tulos ennen veroja
25,1
27,0
100,7
Tilikauden voitto
15,8
18,0
62,6
Liiketoiminnan nettorahavirta
26,0
11,2
126,6
Velkaantumisaste, %
30,0
60,0
57,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),%
12,3
12,1
12,4
Rahavirta/osake, euroa
0,68
0,31
3,48
Tulos/osake, euroa
0,41
0,49
1,71
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1000 kpl
38 326
36 418
36 418
 

Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi ensimmäistä vuosineljännestä:
 
- Ahlstromin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi lähes 11 % ja myyntimäärät 4 %. Liikevoitto parani hieman. Sijoitetun pääoman tuotto pysyi hyvällä tasolla ja oli 12,3 %. Tämä on lähellä konsernin pitkän aikavälin tavoitetta eli vähintään 13 % tuottoa sijoitetulle pääomalle. Osakkuusyhtiöiden heikentynyt tuloskehitys sekä valuuttakurssitappiot heikensivät kuitenkin osakekohtaista tulosta. Raaka-aineiden ja energian hinnat pysyivät edelleen korkeina, ja pyrimme kompensoimaan niiden vaikutusta katteisiimme hintojen korotuksilla ja kustannusleikkauksilla.
 
Pidän ensimmäistä vuosineljännestä kokonaisuutena hyvänä suorituksena. Saimme päätökseen investoinnin, jonka tuloksena irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteettimme kasvoi merkittävästi. Integroimme myös kolme ostettua yritystä osaksi Ahlstromin Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-aluetta ja päätimme investoida uuteen lasihuopatehtaaseen Venäjällä. Onnistunut listautuminen Helsingin pörssiin vei päätökseen Ahlstromin muodonmuutoksen suvun omistamasta monialayhtiöstä kuitumateriaaleihin keskittyneeksi pörssiyhtiöksi.
 
 
Lisätietoja antavat
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
 
Suomenkielinen lehdistötilaisuus ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta järjestetään perjantaina 28.4.2006 klo 10.00 Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 14 (2. krs), 00130 Helsinki.
 
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään perjantaina 28.4.2006 klo 11.30. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0125 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 5.5.2006 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 702863.
 
Presentaatiomateriaali on saatavissa osoitteesta www.ahlstrom.fi > Sijoittajat >
IR-presentaatiot 28.4 klo 9.00.
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä: