Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007: Kasvustrategian toteuttaminen hyvässä vauhdissa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2007
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 23,3 milj. euroa (29,6 milj. euroa) eli 5,6 % liikevaihdosta (7,1 %). Voitto ennen veroja oli 20,3 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 10,0 % (12,3 %). Liikevaihto oli 416,5 milj. euroa (414,6 milj. euroa) ja tulos/osake (EPS) 0,29 euroa (0,41 euroa).
 
Ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 19,6 milj. euroa (26,3 milj. euroa), eli 4,7 % liikevaihdosta (6,3 %). Voitto ennen veroja oli 16,5 milj. euroa (21,8 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,4 % (11,0 %), molemmat ilman kertaluonteisia eriä.
 
Tammi-maaliskuu 2007 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 3,4 % vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssien vaikutusta).
 
- Liikevoitto parani 39 % vuoden 2006 viimeisestä vuosineljänneksestä myyntimäärien kasvun ja kiinteiden kulujen alenemisen ansiosta.
 
- Ahlstrom julkisti neljä yritysostoa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 300 milj. euroa.
 
- Isossa-Britanniassa käytössä olleesta etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä luovuttiin, ja siihen liittyvää kertynyttä eläkevastuuta katettiin 21 milj. eurolla, mikä heikensi Ahlstromin rahavirtaa.
 
Avainlukuja
 
Milj. euroa
Q1/2007
Q1/2006
2006
Liikevaihto
416,5
414,6
1 599,1
Liikevoitto
23,3
29,6
96,1
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
19,6
26,3
87,3
Voitto ennen veroja
20,3
25,1
81,2
Voitto ennen veroja pl. kertaluonteiset erät
16,5
21,8
72,5
Tilikauden voitto
13,4
15,8
57,6
Liiketoiminnan nettorahavirta
-12,0
26,0
119,2
Velkaantumisaste, %
24,3
30,0
20,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),%
10,0
12,3
10,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),% pl. kertaluonteiset erät
8,4
11,0
9,5
Rahavirta/osake, euroa
-0,26
0,68
2,72
Tulos/osake, euroa
0,29
0,41
1,31
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1000 kpl
45 918
38 326
43 802
 
 
Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi yhtiön ensimmäistä vuosineljännestä:
 
- FiberComposites-toimialalla tekemiemme yritysostojen ansiosta Ahlstromista tulee maailman kolmanneksi suurin kuitukankaiden valmistaja. Brasiliassa valmisteluvaiheessa oleva, erikoispapereita valmistava yhteisyritys lisää kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuutta ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia nopeasti kasvavilla markkinoilla. Seuraava vaihe kasvustrategiamme toteutuksessa on yritysostojen integrointi ja orgaanisten kasvuinvestointien käynnistäminen. Kasvuhankkeiden vaikutus taloudelliseen kehitykseemme alkaa näkyä asteittain tulevien vuosineljännesten kuluessa. Olen tyytyväinen näihin hankkeisiin, sillä ne tuovat Ahlstromille ja sen tiimille paitsi paljon työtä, myös uusia mielenkiintoisia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia.
 
- Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 3 % viime vuoden vastaavasta neljänneksestä, ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttimme oli 10. Liikevoittoprosenttimme parantui vuoden 2006 lopun alhaiselta tasolta. Sijoitetun pääoman tuottomme jäi kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteestamme, sillä raaka-aineiden hintojen nousu painoi yhä katteitamme. Jatkoimme työtämme myyntimäärien kasvattamiseksi ja myyntihintojen nostamiseksi sekä alensimme kiinteitä kustannuksiamme.
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2007
 
Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2007 seuraavasti:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
keskiviikkona 25.7.2007
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta
perjantai 26.10.2007
 
 
 
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
 
 
Helsingissä 26.4.2007
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus

 
 
Lisätietoja antavat:
 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Anna Ahlberg, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4718
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään perjantaina 27.4.2007 klo 13.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0125 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 4.5.2007 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 747430.
 
Suomenkielinen presentaatiomateriaali on saatavilla 27.4.2007 osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR Presentaatiot  osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet jaetaan tilaajille sähköpostitse.
 
Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.