Ennakkotietoja Ahlstromin tuloksesta tilikaudelta 2006

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.1.2007 klo 9.00
 
Ennakkotietojen mukaan yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan 1,60 miljardia euroa vuonna 2006. Liikevoitto on arviolta noin 96 milj. euroa ja voitto ennen veroja 81 milj. euroa. Tulos/osake on arviolta noin 1,30 euroa.
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on arviolta noin 88 milj. euroa. Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä on arviolta noin 73 milj. euroa. Viimeiselle vuosineljännekselle Ahlstrom on kirjannut yhteensä noin 2 milj. euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyvät omaisuuserien alaskirjaukseen Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueella sekä uudelleenjärjestelykustannuksiin Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alueella.
 
Tuotteiden kysyntä vuonna 2006 vastasi odotuksia, mutta raaka-aineiden ja energian korkeat kustannukset heikensivät Ahlstromin katteita erityisesti Specialty Papers -toimialalla.
 
Ahlstrom Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 2006 aiemmin tiedotetun mukaisesti 2.2.2007.
 
 
Ahlstrom Oyj
 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
 
 
Jakelu:
 
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 mrd euroa vuonna 2005. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.