Ahlstrom Oyj:n arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Ahlstrom Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 29.4.2008
 
Ahlstrom Oyj on saanut Vilha Intressenter Ab:lta 28.4.2008 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta.
 
Ilmoituksen mukaan Vilha Intressenter Ab:n omistusosuus on 28.4.2008 noussut yli 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Vilha Intressenter Ab:n omistuksessa on nyt 2 336 312 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,01 %:n osuutta yhtiön koko osakekannasta ja äänioikeuksista.
 
Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni.
 
Ahlstrom Oyj
 
Lisätietoja: 
Jaana Klinga, avustava lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4743
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.