Ahlstromin hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2008-2012

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2008
 
Ahlstrom Oyj:n hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin johtoryhmän jäsenille osana johtoryhmän palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa.
 
Ohjelman pituus on viisi vuotta alkaen vuodesta 2008 ja se sisältää kolmen kalenterivuoden pituisen ansaintajakson (vuodet 2008, 2009 ja 2010). Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita ja rahaa (rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot), mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettama tavoite osakekohtaiselle tulokselle (EPS) saavutetaan.
 
Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan enintään 500 000 yhtiön osaketta.
 
Hallitus suosittelee, että yhtiön toimitusjohtaja omistaa yhtiön osakkeita nettovuosipalkkansa arvoa vastaavan määrän, ja muut johtoryhmän jäsenet puolet vuotuisesta nettopalkastaan.
 
Samalla hallitus päätti myös vuodet 2008-2010 kattavan pitkän aikavälin rahana maksettavasta kannustinjärjestelmästä Ahlstrom-konsernin muille avainhenkilöille.
 
Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja Ahlstrom Oyj, puh. 010 888 4727
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
 
Ahlstrom lyhyesti
 
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.