Ahlstrom allekirjoitti uuden 200 miljoonan euron keskipitkän aikavälin rahoitussopimuksen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.7.2009
 
Ahlstrom Oyj, maailman johtava erikoispaperien ja kuitukankaiden valmistaja, on tänään solminut 200 miljoonan euron rahoitussopimuksen (multicurrency revolving credit facility agreement) kuuden pankin kanssa. Uusi laina korvaa vastaavan, marraskuussa erääntyvän rahoitussopimuksen. Laina käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin sekä olemassa olevan vastaavan lainan takaisinmaksuun.
 
Rahoitussopimus erääntyy kolmessa vuodessa. Sopimuksen ehdot sisältävät markkinakäytännön mukaisia kovenantteja ja lainanottajan sitoumuksia mukaan lukien tiettyjen oman ja vieraan pääoman suhteiden ylläpitäminen. Sopimuksen ehdot sisältävät myös rajoituksia osingonmaksuun ja muuhun varojen jakoon osakkeenomistajille. Näiden rajoitusten seurauksena osingonmaksu ja muu varojen jako ovat ehdollisia riittävälle osakepääoman korotukselle tai muiden IFRS:n mukaan oman pääomanehtoisten arvopaperien tai muiden sovittujen subordinoitujen lainainstrumenttien liikkeeseenlaskulle siten, että Ahlstromin velkaantumisaste (korollisen nettovelan suhde omaan pääomaan) vähenisi noin 20 prosenttiyksikköä laskettuna vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen lopun tasetilanteen perusteella, sekä riittävälle rahavirralle. Rajoituksia ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin (vähemmistöosinko).
 
Sopimuksen pääjärjestäjinä toimivat Nordea, Pohjola Pankki ja Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Muut järjestäjät ovat DnB NORD, Sampo Pankki ja BNP Paribas. Nordea toimi rahoitusjärjestelyn koordinaattorina ja SEB dokumentaatioagenttina. Pohjola Pankki toimii fasiliteettiagenttina.
 
Lisäksi Ahlstrom on nostanut uutta keskipitkää luottoa yhteensä 55 miljoonan euron arvosta vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhdessä uuden rahoitusjärjestelyn kanssa tämä parantaa Ahlstromin lainasalkun maturiteettirakennetta.

Ahlstrom Oyj
Jan Lång
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Seppo Parvi
CFO
Puh. +358 (0)10 888 4768

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 100 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.