Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009. Toisen neljänneksen liiketulos positiivinen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.7.2009
 
Huhti-kesäkuu 2009 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2008:
 •          Liikevaihto oli 398,9 miljoonaa euroa (465,9).
 •          Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (19,4). Luvussa on mukana -3,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-0,1).
 •          Voitto ennen veroja oli 4,7 miljoonaa euroa (14,2) ja tulos/osake 0,05 euroa (0,22).
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 72,8 miljoonaan euroon (5,4).
 • Tammi-kesäkuu 2009 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2008:
 •          Liikevaihto oli 775,0 miljoonaa euroa (932,2).
 •          Liiketappio oli 1,0 miljoonaa euroa (liikevoitto 38,7). Luku sisältää -3,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (0,8).
 •          Tappio ennen veroja oli 13,9 miljoonaa euroa (voitto ennen veroja 25,4) ja tulos/osake -0,21 euroa (0,37).
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 93,7 miljoonaan euroon (46,1).
 • Tapahtumat huhti-kesäkuussa 2009
 •          29.4.2009 ilmoitettiin uudesta 50 miljoonan euron rakennemuutosohjelmasta. Ohjelman vaikutus näkyy täysimääräisesti vuonna 2010.
 •          Yhtiö aloitti projektin käyttöpääoman vähentämiseksi. Tavoitteena on alentaa käyttöpääomaa 100 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa.
 •          Lainasalkun maturiteettirakennetta pidennettiin sopimalla 55 miljoonan euron uusista keskipitkän aikavälin kahdenvälisistä lainajärjestelyistä. Ahlstrom myös viimeisteli sopimusta vuoden 2009 lopulla erääntyvän 200 miljoonan euron luottolimiitin jälleenrahoituksesta. Uusi 200 miljoonan euron rahoitussopimus allekirjoitettiin katsauskauden päätyttyä 15.7.2009.
 • Näkymät vuodelle 2009
 •          Toimintaympäristö pysyy haasteellisena ja vaikeasti ennakoitavana. Ahlstromin tuotteiden kysyntä elpyi hieman toisella neljänneksellä, mutta jatkuu laimeana.
 • Toimitusjohtaja Jan Lång kommentoi tammi-kesäkuuta 2009:
  -         Haastavana jatkuneessa markkinatilanteessa pystyimme kääntämään huhti-kesäkuun liiketuloksen voitolliseksi sopeuttamalla toimintaamme. Alkuvuonna aloitetut tehostamistoimet ja kulujen karsiminen näkyvät tuloksessa. Lisäksi raaka-aineiden hinnat laskivat ja kauden lopulla markkinakysyntä vahvistui hieman. Olemme myös keskittyneet onnistuneesti rahavirran parantamiseen ja pienentäneet nettovelkaamme lähes 30 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta. Lisäksi olemme vahvistaneet yhtiön rahoituspohjaa avainpankkiryhmämme tukemana. Uusien rahoitusjärjestelyjen ansiosta yhtiön rahoitus on vakaalla pohjalla.
   
  AVAINLUKUJA
   
  Milj. euroa
  4-6/
  2009
  4-6/
  2008
  Muutos,
  %
  1-6/
  2009
  1-6/
  2008
  Muutos,
  %
  Liikevaihto
  398,9
  465,9
  -14,4
  775,0
  932,2
  -16,9
  Liikevoitto/-tappio
  (EBIT)
  9,7
  19,4
  -49,8
  -1,0
  38,7
  -
  Voitto/tappio ennen
  veroja
  4,7
  14,2
  -67,0
  -13,9
  25,4
  -
  Kauden tulos
  2,5
  10,6
  -76,5
  -9,9
  18,4
  -
  Tulos/osake
  0,05
  0,22
  -77,3
  -0,21
  0,37
  -
  Sijoitetun pääoman
  tuotto (ROCE), %

  3,2
  6,3
  -
  -0,1
  6,3
  -
  Omavaraisuusaste, %
  37,9
  41,6
  -
  37,9
  41,6
  -
  Velkaantumisaste, %
  92,0
  76,0
  -
  92,0
  76,0
  -
  Korolliset nettovelat
  569,5
  547,7
  4,0
  569,5
  547,7
  4,0
  Investoinnit (ilman yritysostoja)
  14,6
  33,1
  -56,0
  41,5
  54,1
  -23,2
  Liiketoiminnan nettorahavirta
  72,8
  5,4
  -
  93,7
  46,1
  -
  Henkilöstö keskimäärin
  6 023
  6 538
  -7,9
  6 104
  6 538
  -6,6
  Henkilöstö kauden
  lopussa
  5 992
  6 568
  -8,8
  5 992
  6 568
  -8,8
   
  TOIMINTAYMPÄRISTÖ
   
  Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut erittäin haastava markkinatilanne jatkui vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja useimpien Ahlstromin tuotteiden kysyntä oli heikkoa. Kysynnän heikkeneminen kuitenkin pysähtyi ja katsauskauden loppupuolella joidenkin tuotteiden kysyntä elpyi.
   
  Fiber Composites -segmentissä* Ahlstromin tuotteiden kysyntä auto-, rakennus- vene- ja tuulivoimateollisuudessa jatkui poikkeuksellisen heikkona maailmanlaajuisen taantuman vuoksi. Tuulivoimasovellusten markkinat olivat hiljaiset erityisesti uusien tuulivoimaloiden rahoitusongelmien takia. Filtration-liiketoiminta-aluetta painoi paitsi henkilöautojen ja raskaan kuljetuskaluston huoltotoiminnan, myös uusien autojen tuotannon merkittävä hiljeneminen. Myös pyyhkimistuotteiden kysyntä oli heikkoa. Suodattimien ja pyyhkimistuotteiden kysyntä kuitenkin elpyi hiukan toisella neljänneksellä. Elintarvikepakkaus- ja teepussimateriaalien sekä terveydenhuollon kuitukankaiden markkinakysyntä pysyi lähes 2008 alkuvuoden tasolla.
   
  Specialty Papers -segmentissä* auto- huonekalu- ja tekstiiliteollisuuden sekä irroke- ja etikettipaperien markkinakysyntä kärsi edelleen voimakkaasta taantumasta. Kysyntä kuitenkin elpyi jonkin verran vuoden 2009 toisella neljänneksellä.
   
  Ahlstromin pääraaka-aineiden, luonnonkuitujen ja synteettisten kuitujen sekä kemikaalien, markkinahintojen lasku alkoi tasaantua ja kääntyi osin nousuun katsauskauden lopulla.
   
  LIIKEVAIHDON KEHITYS
   
  Liikevaihto segmenteittäin
  ja liiketoiminta-alueittain
  4-6/
  2009
  4-6/
  2008
  Muutos,
  %
  1-6/
  2009
  1-6/
  2008
  Muutos,
  %
  Fiber Composites
  212,4
  257,0
  -17,4
  421,2
  509,0
  -17,2
      Advanced Nonwovens
  44,3
  46,2
  -4,0
  89,7
  90,8
  -1,3
      Filtration
  69,5
  82,9
  -16,1
  134,5
  162,7
  -17,4
      Glass & Industrial Nonwovens
  42,7
  63,7
  -32,9
  87,2
  128,0
  -31,8
      Home & Personal Nonwovens
  58,0
  67,8
  -14,5
  114,3
  133,6
  -14,4
  Specialty Papers
  188,2
  209,7
  -10,2
  358,3
  426,7
  -16,0
      Release & Label Papers
  70,4
  79,3
  -11,2
  133,7
  160,4
  -16,6
      Technical Papers
  118,3
  130,4
  -9,3
  225,0
  266,3
  -15,5
  Muut toiminnot* ja eliminoinnit
  -1,7
  -0,7
  -
  -4,5
  -3,6
  -
  Liikevaihto yhteensä
  398,9
  465,9
  -14,4
  775,0
  932,2
  -16,9
  * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
  sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.
   
  Liikevaihdon kehitys huhti-kesäkuussa 2009
   
  Useimpien Ahlstromin tuotteiden myynnin heikkeneminen tasaantui toisella neljänneksellä ja joidenkin tuotteiden myynti elpyi. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 398,9 miljoonaa euroa (465,9 milj. euroa). Se laski 14,4 % vuoden 2008 huhti-kesäkuuhun verrattuna, mutta parani ensimmäisestä neljänneksestä 6,1 %.
   
  Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 212,4 miljoonaa euroa (257,0 milj. euroa) eli 53 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto pieneni 17,4 % vuoden 2008 huhti-kesäkuuhun verrattuna. Liikevaihto heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla useimpien tuotteiden myyntimäärien vähentymisen vuoksi. Suurin pudotus koettiin Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueella (-32,9 %), kun taas Advanced Nonwovens -alueen liikevaihto oli lähellä vertailukauden lukemia (-4,0 %). Vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto kuitenkin kasvoi 1,7 % lähinnä Filtration ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueiden kysynnän elpymisen ansiosta.
   
  Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 188,2 miljoonaa euroa (209,7 milj. euroa) eli 47 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto pieneni 10,2 % huhti-kesäkuuhun 2008 verrattuna. Liikevaihto laski sekä Release & Label Papers
  (-11,2 %) että Technical Papers -liiketoiminta-alueella (-9,3 %). Vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tilanne oli kuitenkin parempi. Molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi noin 11 % kysynnän elpymisen ansiosta.
   
  Liikevaihdon kehitys tammi-kesäkuussa 2009
   
  Vuoden 2008 loppupuolella alkanut Ahlstromin useimpien tuotteiden kysynnän heikkeneminen tasaantui toisella neljänneksellä. Heikon ensimmäisen neljänneksen vuoksi konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 775,0 miljoonaa euroa, mikä oli 16,9 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (932,2 milj. euroa).
   
  Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 421,2 miljoonaa euroa (509,0 milj. euroa) eli 54 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto pieneni 17,2 % vuoden 2008 tammi-kesäkuuhun verrattuna. Liikevaihto heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla useimpien tuotteiden myyntimäärien vähentymisen vuoksi. Suurin pudotus koettiin Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueella
  (-31,8 %), joka kärsi rakennus- ja tuulivoima-alojen hiljentymisestä. Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihto pysyi lähes vertailukauden lukemissa
  (-1,3 %).
   
  Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 358,3 miljoonaa euroa (426,7 milj. euroa) eli 46 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto pieneni 16,0 % tammi-kesäkuuhun 2008 verrattuna. Liikevaihto laski sekä Release & Label Papers
  (-16,6 %) että Technical Papers -liiketoiminta-alueilla (-15,5 %).
  TULOS JA KANNATTAVUUS
   
  Taloudellinen tulos
  segmenteittäin
  4-6/
  2009
  4-6/
  2008
  Muutos,
  %
  1-6/
  2009
  1-6/
  2008
  Muutos,
  %
  Fiber Composites
    Liikevoitto/-tappio (EBIT)
  5,3
  16,8
  -68,2
  2,9
  32,3
  -91,2
    Liikevoitto/-tappio (EBIT), %
  2,5
  6,5
  -
  0,7
  6,3
  -
     Sidotun pääoman tuotto, 
      RONA, %       
  2,7
  8,7
  -
  0,7
  8,2
  -
  Specialty Papers
     Liikevoitto/-tappio (EBIT)
  6,8
  4,7
  45,2
  3,4
  10,2
  -66,1
     Liikevoitto/-tappio (EBIT), %
  3,6
  2,2
  -
  1,0
  2,4
  -
     Sidotun pääoman tuotto,
     RONA, %
  6,8
  4,1
  -
  1,7
  4,4
  -
  Muut toiminnot* ja eliminoinnit
   
   
   
   
   
   
     Liikevoitto/-tappio
  -2,4
  -2,0
  -
  -7,3
  -3,8
  -
  Ahlstrom-konserni yhteensä
   
   
   
   
   
   
     Liikevoitto/-tappio (EBIT)
  9,7
  19,4
  -49,8
  -1,0
  38,7
  -102,6
     Liikevoitto/-tappio,  %    
  2,4
  4,2
  -
  -0,1
  4,2
  -
     ROCE, %
  3,2
  6,3
  -
  0,1
  6,3
  -
  * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
  sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.
   
  Tulos ja kannattavuus huhti-kesäkuussa 2009
   
  Ahlstromin tehostamistoimet ja kysynnän elpyminen alkoivat näkyä konsernin kannattavuudessa toisen neljänneksen aikana. Liiketulos oli 9,7 miljoonaan euroon (19,4 milj. euroa), mikä oli parannus verrattuna vuoden ensimmäisen neljänneksen 10,7 miljoonan euron liiketappioon. Luvussa on mukana -3,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-0,1 milj. euroa).
   
  Tulosta paransivat raaka-ainehintojen lasku ja toteutetut tehostamistoimet, mutta sitä heikensivät vertailukautta pienemmät myyntimäärät, myynnin maantieteellisen jakauman muuttuminen sekä maailmanlaajuisesta taantumasta johtuvat kasvaneet hintapaineet.
   
  Fiber Composites -segmentin liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa (16,8 milj. euroa). Luvussa on mukana -2,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät (1,5 milj. euroa).
  Suurin osa tuloksen heikkenemisestä verrattuna huhti-kesäkuuhun 2008 johtui heikentyneestä kysynnästä. Eniten myynti laski Glass & Industrial Nonwovens
  -liiketoiminta-alueella.
   
  Specialty Papers -segmentin liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa), joka oli 2,1 miljoonaa parempi kuin vuotta aiemmin. Luvussa on mukana -0,5 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-1,0 milj. euroa). Kannattavuutta nostivat etenkin Release & Label Papers -liiketoiminta-alueella toteutetut tehostamistoimet ja aiemmat rakennemuutokset.
   
  Tulos ja kannattavuus tammi-kesäkuussa 2009
   
  Konsernin liiketulos jäi niukasti tappiolliseksi ja oli -1,0 miljoonaa euroa (38,7 milj. euron liikevoitto). Tulosta paransivat raaka-ainehintojen lasku ja toteutetut tehostamistoimet. Tulosta heikensivät myyntimäärien yleinen lasku vertailukauteen verrattuna sekä maailmanlaajuisesta taantumasta johtuvat kasvaneet hintapaineet.
   
  Tammi-kesäkuun kertaluonteiset erät olivat yhteensä -3,7 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa), jotka koostuivat pääosin uudelleenjärjestelyistä ja henkilöstön vähennyksistä. Merkittävin oli vuoden toiselle neljännekselle kirjattu Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueen 1,4 miljoonan euron uudelleenjärjestely liittyen Yhdysvalloissa sijaitsevaan Bethunen tehtaaseen.
   
  Fiber Composites -segmentin liikevoitto heikkeni 2,9 miljoonaan euroon (32,3 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat -2,7 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa).
  Tuloksen heikkeneminen johtui pääosin alentuneesta liikevaihdosta. Eniten myynti laski Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueella.
   
  Specialty Papers -segmentin liikevoitto laski 3,4 miljoonaan euroon (10,2 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat -0,5 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa).
  Tulosheikennyksen pääasiallinen syy oli alentunut myynti sekä Release & Label Papers että Technical Papers -liiketoiminta-alueilla.
   
  Ahlstrom sopeutti aktiivisesti tuotantoaan heikkoon kysyntään. Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien osuus tuotannosta tammi-kesäkuussa 2009 oli 22,8 %, kun se vuoden 2008 vastaavana aikana oli 6,5 %. Ahlstrom toteutti lomautuksia ja muita joustavia työaikaratkaisuja eri maissa markkinatilanteen mukaan. Lomautukset ja lyhennetty työaika koskivat noin 2 100 henkilöä maailmanlaajuisesti toisen neljänneksen aikana.
   
  Kiinteät kustannukset vähenivät yhteensä 4,0 % vuoden 2008 tammi-kesäkuusta kustannuskurin ja toteutettujen tehostamistoimien ansiosta.
   
  Nettorahoituskulut olivat 13,0 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2008). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 12,4 miljoonaa euroa (11,6 milj. euroa), kurssivoittoja 0,2 miljoonaa euroa (kurssitappioita 0,2 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 0,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa).
   
  Tappio ennen veroja oli 13,9 miljoonaa euroa (25,4 milj. euron voitto ennen veroja).
   
  Verotuotot olivat 4,0 miljoonaa euroa (7,0 milj. euron verokulut).
   
  Kauden tappio oli 9,9 miljoonaa euroa (18,4 milj. euron voitto) ja tulos/osake heikkeni -0,21 euroon (0,37 euroa).
   
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -0,1 % (6,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -3,2 % (5,0 %).
   
  RAHOITUS
   
  Vuoden 2009 tammi-kesäkuussa liiketoiminnan nettorahavirta oli 93,7 miljoonaa euroa (46,1 milj. euroa vuoden 2008 tammi-kesäkuussa). Rahavirtaa paransi merkittävästi pienentynyt käyttöpääoma, joka on ollut vuoden alusta lähtien erityisen huomion kohteena. Operatiivinen käyttöpääoma laski 50,4 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2008 loppuun.
   
  Korolliset nettovelat vähenivät 29,2 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta 569,5 miljoonaan euroon (31.12.2008: 598,7 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat 30.6.2009 olivat 602,1 miljoonaa euroa. Lainasalkusta noin 12 % oli sidottu kiinteään korkoon korkojohdannaisilla ja lainasalkun duraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 4,9 kuukautta. Lainasalkun keskikorko oli noin 2,4 %.
   
  Velkaantumisaste oli 92,0 % (31.12.2008: 95,3 %) ja omavaraisuusaste 37,9 % (31.12.2008: 36,8 %).
   
  Katsauskauden aikana Ahlstrom pidensi lainasalkkunsa maturiteettirakennetta sopimalla yhteensä 55 miljoonan euron uusista, keskipitkän aikavälin kahdenvälisistä lainajärjestelyistä. Lisäksi yhtiö viimeisteli marraskuussa 2009 erääntyvän 200 miljoonan euron keskipitkän aikavälin luoton jälleenrahoitusta. Uusi kolmivuotinen 200 miljoonan euron rahoitussopimus allekirjoitettiin katsauskauden päättymisen jälkeen 15.7.2009.
   
  HENKILÖSTÖ
   
  Ahlstromin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 6 104 (6 538) ja kesäkuun lopussa 5 992 henkeä (6 568). Henkilöstö väheni sekä tammi- ja huhtikuussa 2009 aloitettujen ohjelmien että vuonna 2008 toteutettujen rakennemuutostoimien, lähinnä Italian Ascolin tehtaan sulkemisen vuoksi. Eniten työntekijöitä kesäkuun lopussa oli Yhdysvalloissa (24 %), Ranskassa (20 %), Italiassa (13 %), Suomessa (11 %) ja Saksassa (9 %).
   
  INVESTOINNIT
   
  Ahlstrom ei tehnyt merkittäviä investointipäätöksiä vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ahlstromin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 41,5 miljoonaa euroa (54,1 milj. euroa ilman yritysostoja tammi-kesäkuussa 2008). Suurin käynnissä oleva hanke on yhteensä 38 miljoonaa euroa maksavan terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavan tehtaan rakentaminen Intian Gujaratin osavaltioon. Tehtaan odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan. Rakennukset ovat valmiita, ja tuotantolaitteiden asennukset on aloitettu.
   
  Torinon tehtaalla Italiassa yhtiö sai päätökseen investointiprojektin, jossa yksi paperikone muutettiin tuottamaan innovatiivisia, tapettimateriaaleissa käytettäviä kuitukankaita. Ensimmäiset koe-erät toimitettiin asiakkaille kesäkuun lopussa. Uusi tuotantolinja käyttää sekä luonnonkuituja että synteettisiä kuituja. Investoinnin ansiosta Ahlstromin tapettimateriaalivalikoima laajenee markkinoiden kattavimmaksi.
  Vuonna 2009 investointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa (vuonna 2008 yhteensä 167,0 milj. euroa ja ilman yritysostoja 128,0 milj. euroa).
   
  TEHOSTAMISOHJELMAT
   
  Rakennemuutosohjelmat
   
  7.1.2009 Ahlstrom ilmoitti maailmanlaajuisista rakennemuutossuunnitelmista, joilla se reagoi kysynnän heikentymiseen. Yhtiö päätti toteuttaa useita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen sopeuttamiseksi haastavassa markkinatilanteessa. Ohjelmaan kuuluvasta 210 henkilön vähennyksestä toteutui kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 122 henkilön vähennykset. Lisäksi tuotantolaitoksissa ja pääkonttorissa lomautettiin henkilöstöä ja tuotantoa leikattiin eri maissa markkinatilanteesta johtuvilla seisokeilla*. Ohjelmaan kuului myös kannattamattomien toimintojen sulkeminen Italiassa, mistä yhtiö tiedotti 6.7.2009.
   
  Ahlstrom ilmoitti 29.4.2009 käynnistävänsä uuden rakennemuutosohjelman (tulosparannusohjelma), jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna 2010. Ohjelman kustannusten arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2009, mistä 50 % on rahaperusteista. Ohjelmaan liittyen yhtiö käy parhaillaan läpi kustannusrakennettaan ja heikosti tuottavia yksiköitään. Uudelleenjärjestelyillä voi olla vaikutusta 400-500 Ahlstromin työntekijään maailmanlaajuisesti.
   
  Huhtikuussa käynnistetty ohjelma etenee suunnitelmien mukaan. Ohjelmaan kuuluvista henkilöstövähennyksistä toteutui kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 138 henkilön vähennykset. Kesäkuussa yhtiö päätti sulkea pysyvästi yhden tuotantolinjan USA:n Bethunessa sijaitsevalta tehtaalta ja siirtää sen tuotannon USA:n Green Bayhin. Tuotantolinja kuului Home & Personal Nonwovens
  -liiketoiminta-alueeseen ja valmisti pyyhkimistuotteita. Sulkemisen aiheuttama henkilöstövähennys on 65 henkeä, josta pääosa toteutuu kolmannen neljänneksen aikana.
   
  Käyttöpääoman optimointi
   
  Alkuvuodesta pilottivaiheella alkanut projekti käyttöpääoman kiertonopeuden parantamiseksi eteni suunnitelman mukaisesti. Projektin tavoitteena on vähentää käyttöpääomaa 100 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa. Toistaiseksi hanke on aloitettu kahdeksassa tehtaassa, ja se ulotetaan lähikuukausina useimpiin tehtaisiin ja toimintoihin. Vuoden 2008 lopusta kesäkuun loppuun operatiivinen käyttöpääoma pieneni 50,4 miljoonaa euroa ja kiertonopeus parani 8 päivää.
   
  Strategiaprosessi
   
  Ahlstrom ilmoitti 29.4.2009 aloittaneensa strategiaprosessin, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön tulevaisuuden suunta ja tavoitteet. Päätöksiä voidaan odottaa vuoden 2009 loppupuolella.
   
  HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
   
  Ahlstrom Oyj:n 25.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 4 500 000 kappaletta. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös luovuttamaan enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
   
  Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   
  OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
   
  Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.
   
  Vuoden 2009 tammi-kesäkuun aikana vaihdettiin kaikkiaan 2,4 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 16,3 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta katsauskaudella oli 6,15 euroa ja ylin 8,48 euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 30.6.2009 hintaan 6,33 euroa. Osakkeiden markkina-arvo 30.6.2009 oli 295,4 miljoonaa euroa.
   
  Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 13,26 euroa (31.12.2008: 13,46 euroa).
   
  Ahlstrom ei käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta.
   
  OSAKEPOHJAISEEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄÄN TEHDYT MUUTOKSET
  Toukokuussa 2009 Ahlstromin hallitus hyväksyi kaksi muutosta konsernin johtoryhmän jäsenten pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, josta ilmoitettiin 1.2.2008.
   
  Alkuperäisen ilmoituksen mukaan ohjelma sisältää kolmen kalenterivuoden pituisen ansaintajakson (2008, 2009 ja 2010). Maailmanlaajuisen taantuman vuoksi hallitus päätti toukokuussa 2009 yhdistää vuosien 2009 ja 2010 ansaintajaksot yhdeksi jaksoksi eli vuodeksi 2010. Näin ollen ohjelman jäljellä olevan ajan tavoiteasetanta koskee vain vuotta 2010. Vuosille 2009 ja 2010 allokoidut osakemäärät yhdistetään vastaavasti.
   
  Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita ja rahaa (rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot), mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettama tavoite saavutetaan. Toukokuussa 2009 arviointikriteeriä muutettiin. Osakekohtaisen tuloksen (EPS) sijasta mitataan sijoitetun pääoman tuottoa (ROCE).
   
  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
  Rakennemuutos Italiassa
   
  Ahlstrom ilmoitti 6.7.2009 saattaneensa päätökseen yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyistä Italiassa. Yhtiö ilmoitti sulkevansa Gallaraten tehtaan sekä yhden tuotantolinjan Cressan tehtaalla heikon markkinakysynnän ja pitkän aikavälin huonon kannattavuuden vuoksi. Toisin kuin 7.1.2009 ilmoitettiin, Carbonaten tehdasta ei suljeta. Sulkemisten aiheuttama henkilöstövähennys on yhteensä 48 henkilöä kaikilla kolmella tehtaalla, Carbonate mukaan lukien. Kaikki kolme tehdasta valmistavat kuitukankaisia pyyhkimistuotteita.
   
  Sulkemiset liittyvät tammikuussa 2009 käynnistettyyn rakennemuutosohjelmaan, joten ne eivät kuulu huhtikuun lopussa julkistetun rakennemuutosohjelman piiriin.
   
  Sulkemisten aiheuttamat kertaluonteiset kustannukset ovat 19 miljoonaa euroa, joista 5,2 miljoonaa euroa on rahavirtavaikutteisia. Nämä erät on kirjattu Ahlstromin vuoden 2008 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen.
   
  Uusi rahoitussopimus
   
  Uusi 200 miljoonan euron keskipitkän aikavälin rahoitussopimus allekirjoitettiin 15.7.2009. Uusi laina korvaa vastaavan, marraskuussa erääntyvän rahoitussopimuksen. Laina käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin sekä olemassa olevan vastaavan lainan takaisinmaksuun.
   
  Sopimuksen ehdot sisältävät markkinakäytännön mukaisia kovenantteja ja lainanottajan sitoumuksia mukaan lukien tiettyjen oman ja vieraan pääoman suhteiden ylläpitäminen. Sopimuksen ehdot sisältävät myös rajoituksia osingonmaksuun ja muuhun varojen jakoon osakkeenomistajille. Näiden rajoitusten seurauksena osingonmaksu ja muu varojen jako ovat ehdollisia riittävälle osakepääoman korotukselle tai muiden IFRS:n mukaan oman pääomanehtoisten arvopaperien tai muiden sovittujen subordinoitujen lainainstrumenttien liikkeeseenlaskulle siten, että Ahlstromin velkaantumisaste (korollisen nettovelan suhde omaan pääomaan) vähenisi noin 20 prosenttiyksikköä laskettuna vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen lopun tasetilanteen perusteella, sekä riittävälle rahavirralle. Rajoituksia ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin (vähemmistöosinko).
   
  Sopimuksen pääjärjestäjinä toimivat Nordea, Pohjola Pankki ja Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Muut järjestäjät ovat DnB NORD, Sampo Pankki ja BNP Paribas.
   
  TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
   
  Vuonna 2009 toimintaympäristön arvioidaan pysyvän haasteellisena ja vaikeasti ennakoitavana. Tästä syystä Ahlstrom muutti tiedotuspolitiikkaansa vuoden 2009 alussa. Erittäin epävarmoina aikoina yhtiö arvioi ainoastaan liiketoiminnan ja markkinaympäristön tulevaa kehitystä. Liikevaihdon kehitystä arvioidaan vasta, kun toimintaympäristön ennustettavuus palautuu aiemmalle tasolle.
   
  Ahlstromin tuotteiden markkinakysyntä elpyi hieman toisen vuosineljänneksen aikana, mutta jatkuu laimeana. Tammi- ja huhtikuussa julkistettujen rakennemuutosohjelmiin liittyvien uudelleenjärjestelyjen lisäksi yhtiö sopeuttaa toimintojaan markkinatilanteeseen tarpeen mukaan.
   
  LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT
   
  Maailmanlaajuisen taantuman jatkuminen aiheuttaa useita epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Ahlstromin liiketoimintaan. Tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen voimakkaammasta laskemisesta kasvaa heikon kysynnän jatkuessa. Vaikeutuvan taloustilanteen vuoksi asiakkaiden luottoriskit ovat kasvaneet ja niitä on vaikeampi suojata luottovakuutuksien avulla.
   
  Lisäksi alkuvuonna laskeneet raaka-ainehinnat ovat osoittaneet ensimmäisiä nousun merkkejä. Useiden Ahlstromin käyttämien raaka-aineiden hinnat alkoivat kohota katsauskauden loppupuolella, ja nousu on jatkunut sen jälkeen.
   
  Haastava markkinatilanne voi myös pitkittyessään pidentää Ahlstromin vuosina 2007 ja 2008 toteuttaman 500 miljoonan euron investointiohjelman takaisinmaksuaikaa.
   
  Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa 2008 sivuilla 24-29 ja internetsivuilla www.ahlstrom.com.
   
  *   *   *
   
  Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
  Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
   
  Helsingissä 24.7.2009
   
  Ahlstrom Oyj
  Hallitus

  LISÄTIETOJA
   
  Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
  Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
   
  Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång kertoo toisen neljänneksen tuloksesta medialle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 24.7.2009 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Scandic Simonkenttä -hotellin Bulsa & Freda -kokoushuoneessa osoitteessa Simonkatu 9. Tila sijaitsee katutasossa. Tervetuloa.
   
  Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi toimitusjohtaja Långin johdolla 24.7.2009 klo 13.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon (09) 2312 9202 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Soitettaessa tulee mainita puhelun nimi "Ahlstrom conference call". Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 31.7.2009 asti numerossa (09) 2314 4681 koodilla 840949.
   
  Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 24.7.2009 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR presentaatiot.
   
  AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2009
   
  Ahlstrom Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta keskiviikkona 28.10.2009 
   
   
  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  www.ahlstrom.com
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
  Ahlstrom lyhyesti
  Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 000 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.
   
   
  LIITE
  Konsernitilinpäätös
   
   

  LIITE
   
  KONSERNITILINPÄÄTÖS
   
   
  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
   
   
   
   

   
   

  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA       
        
  1) Osakepääoma      
  2) Ylikurssirahasto    
  3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
  4) Suojausrahasto    
  5) Muuntoerot         
  6) Kertyneet voittovarat     
  7) Vähemmistöosuus 
  8) Oma pääoma yhteensä   
   
   
   

   
   

   
   

   
  LAATIMISPERIAATTEET
   
  Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.
   
  Muutokset laatimisperiaatteissa
   
  Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2009 alkaen:
   
  - IFRS 8 Toimintasegmentit
  Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Fiber Composites -segmentti ja Specialty Papers -segmentti.
  IFRS 8 -standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta raportoitaviin segmentteihin.
   
  - IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot
  Konserni on jo aiemmin soveltanut tätä laatimisperiaatetta eikä uudistetun standardin käyttöönotolla ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
   
  - IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen
  Uudistettu standardi on muuttanut tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Tuloslaskelma esitetään kahtena laskelmana: tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma. Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää yksityiskohtaisesti vain omistajiin liittyvät oman pääoman muutokset, ja muihin kuin omistajiin liittyvät muutokset esitetään yhdellä rivillä.
   
  Alla mainituilla uusilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.     
   
  - IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin muutos
  - IAS 32 ja IAS 1 -standardien muutokset - Lunastusvelvotteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet
  - IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat

   
   
   
   

   
   

   
   
  Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
   
   
   
   
   
   
   
   

     *Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.
   
  *Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.
   
  ** Markkinatilanteesta johtuva seisokki = markkinasyistä, tilausten puutteesta tai tuotevarastosta aiheutuva seisokkiaika. Muussa tapauksessa tuotantolaitokset olisivat voineet toimia normaalisti ilman muuta seisokkia.
  Markkinatilanteesta johtuva seisokki % = markkinatilanteesta johtuva seisokki / miehitetty aika. Miehitetty aika = käytettävissä oleva aika - miehittämätön aika. Aika, jonka koneet olivat käynnissä vuorojärjestelmänsä mukaisesti.