Ahlstromin päivitetty strategia: Kannattavaan kasvuun kahden eri liiketoimintamallin avulla

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2009
 
Ahlstrom Oyj, maailman johtava erikoispaperien ja kuitukankaiden valmistaja, on saanut valmiiksi huhtikuussa aloittamansa strategiaprosessin johtopäätökset. Prosessin tavoitteena oli vahvistaa yhtiön tulevaisuuden suunta ja tavoitteet. Liiketoiminnan kehitys pohjautuu jatkossa kannattavaan kasvuun, jonka painopiste on erityisesti Aasiassa. Samalla yhtiö pyrkii tasapainottamaan tasettaan ja pienentämään velkaantumisastetta.
 
Päivitetyn strategian mukaan Ahlstromin toiminta perustuu jatkossa kahteen selkeästi erilaiseen liiketoimintamalliin, koska eri toimintojen kilpailutilanne, markkinoiden kasvupotentiaali ja erilaistumismahdollisuudet poikkeavat toisistaan. Toinen malli perustuu lisäarvon tuottamiseen asiakkaille (value-added business) ja toinen toiminnan tehokkuuteen (operational excellence business).
 
Lisäarvoa tuottava liiketoiminta muodostaa yhtiön kasvumoottorin. Se kasvaa orgaanisesti ja mahdollisesti täydentävin yritysostoin. Menestystekijänä ovat uudet innovatiiviset tuotteet, jotka tukevat yhtiön asiakkaiden kilpailukykyä. Ryhmään kuuluvat Fiber Composites -segmentistä Advanced Nonwovens ja Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueet sekä nestesuodatinmateriaalit ja kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalit Filtration-liiketoiminta-alueelta. Siihen kuuluvat myös krepatut paperit ja pergamenttipaperit Specialty Papers -segmentin Technical Papers -liiketoiminta-alueelta.
 
Toiminnan tehokkuuteen perustuvan liiketoiminnan tavoitteena on tukea yhtiön kasvua.  Painopisteenä on asiakkaiden tarpeita vastaavien kustannustehokkaiden tuotteiden kehittäminen esimerkiksi vaihtoehtoisten raaka-aineiden tai uusien teknologiaratkaisujen avulla. Ryhmään kuuluvat Specialty Papers -segmentin Release & Label Papers ja pääosa Technical Papers -liiketoiminta-alueesta. Fiber Composites -segmentistä siihen kuuluvat Home & Personal Nonwovens sekä ilmansuodatinmateriaalit Filtration-liiketoiminta-alueelta.
 
Strategian pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa Ahlstromin kilpailukykyä ja saavuttaa taloudellisten tavoitteiden mukaisia tuottoja. Yksi tärkeimmistä mittareista on sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), jonka tulisi nousta tavoitetasoonsa 13 prosenttiin. Tammi-syyskuussa ROCE oli 1,5 % ja heinä-syyskuussa 4,8 %. Tavoitetason alapuolelle jäävien tuotelinjojen ja yksiköiden osalta jatketaan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
 
 
Ahlstrom Oyj
Jan Lång
Toimitusjohtaja
Puh. +358 (0)10 888 4700
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 000 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.