Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009: Heikko kysyntä vaikutti Ahlstromin taloudelliseen tulokseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2009 klo 8.10
 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009:
Heikko kysyntä vaikutti Ahlstromin taloudelliseen tulokseen
 
Tammi-maaliskuu 2009 lyhyesti:
 •          Heikon kysynnän vuoksi liikevaihto supistui 19,3 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
 •          Liiketappio oli -10,7 miljoonaa euroa (liikevoitto 19,3 milj. euroa).
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta 20,9 miljoonaa euroa kattoi käytännöllisesti katsoen investointien nettorahavirran -21,6 miljoonaa euroa.
 • Näkymät vuodelle 2009
 •          Toimintaympäristö pysyy erittäin haasteellisena vuonna 2009 ja kysynnän näkyvyys hyvin heikkona. Tämänhetkisten arvioiden mukaan Ahlstromin tuotteiden markkinakysyntä jatkuu laimeana.

 • Avainlukuja
  Avainlukuja, milj. euroa
  1-3/2009
   
  1-3/2008
   
  10-12/2008
  2008
  Liikevaihto
  376,1
  466,2
  419,0
   1 802,4
  Liikevoitto/-tappio (EBIT)
  -10,7
  19,3
  -35,4
  14,6
  Voitto/tappio ennen veroja
  -18,6
  11,2
  -49,5
  -20,6
  Tulos/osake, euroa
  -0,26
  0,15
  -0,79
  -0,38
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
  -3,3
  6,4
  -10,8
  1,4
  Liiketoiminnan nettorahavirta
  20,9
  40,7
  31,5
  102,4
  Velkaantumisaste, %
  99,8
  64,4
  95,3
  95,3
   
  Toimitusjohtaja Jan Lång kommentoi tammi-maaliskuuta 2009:
   
  -        Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana Ahlstrom pystyi onnistuneesti ylläpitämään pitkäaikaiset asiakassuhteensa. Maailmanlaajuinen taantuma vaikutti kuitenkin merkittävästi taloudelliseen tulokseemme, ja sopeutimme toimintaamme muuttuneessa tilanteessa käynnistämällä useita hankkeita. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta jatkoimme uusien tuotteiden aktiivista kehittämistä.
   
  -        Heikon kysynnän vuoksi olemme tänään ilmoittaneet käynnistävämme uuden rakennemuutosohjelman, jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Lisäksi toimintamme parantamiseen tähtäävissä ohjelmissa on keskitytty entistä enemmän kustannustehokkuuden lisäämiseen. Korostamme erityisesti käyttöpääoman kiertonopeuden parantamista.
   
   
  TOIMINTAYMPÄRISTÖ
   
  Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Ahlstromin liiketoimintaan vaikuttanut erittäin haastava markkinatilanne jatkui tämän vuoden alussa. Tämän vuoksi useimpien Ahlstromin tuotteiden kysyntä heikkeni edelleen vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
   
  Fiber Composites -toimialalla* auto-, rakennus- ja veneteollisuuteen liittyvät markkinat olivat poikkeuksellisen haasteelliset näiden alojen heikkenemisen vuoksi. Esimerkiksi Filtration-liiketoiminta-alue kärsi autoteollisuuden merkittävästä hiljenemisestä. Sittemmin myös tuulivoimasovelluksissa käytettävien lasikuitumateriaalien kysyntä on vähentynyt. Myönteistä puolestaan on, että elintarvikepakkaus- ja teepussimateriaalien sekä sairaalakuitukankaiden markkinakysyntä oli lähes normaalia.
   
  Specialty Papers -toimialalla* kysyntään vaikutti rakennus-, auto-, huonekalu-, tekstiilialojen sekä irroke- ja etikettipapereiden markkinoiden heikkeneminen.
   
  Ahlstromin pääraaka-aineiden, luonnonkuitujen ja synteettisten kuitujen sekä kemikaalien, markkinahinnat ja energian hinta jatkoivat laskuaan.
   
   
  TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA 2009
   
  Liikevaihto
   
   
  Liikevaihto toimialoittain
  ja liiketoiminta-alueittain
  1-3/2009
   
  1-3/2008
   
  Muutos, 
  %
  2008
  Fiber Composites
  208,8
  252,0
  -17,1
  987,4
      Advanced Nonwovens
  45,3
  44,6
  1,5
  189,2
      Filtration
  65,0
  79,9
  -18,6
  306,5
      Glass & Industrial Nonwovens
  44,5
  64,3
  -30,8
  235,6
      Home & Personal Nonwovens
  56,4
  65,8
  -14,4
  268,5
  Specialty Papers
  170,1
  217,0
  -21,6
  822,4
      Release & Label Papers
  63,4
  81,1
  -21,8
  314,6
      Technical Papers
  106,7
  135,9
  -21,5
  507,9
   
  Vuoden 2008 loppupuolella alkanut Ahlstromin useimpien tuotteiden kysynnän voimakas heikkeneminen jatkui tammi-maaliskuussa. Konsernin liikevaihto oli 376,1 miljoonaa euroa (466,2 milj. euroa) eli 19,3 % pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
   
  Fiber Composites -toimialan liikevaihto oli 208,8 miljoonaa euroa (252,0 milj. euroa) eli 55 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto pieneni 17,1 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihto pieneni useimmilla liiketoiminta-alueilla useimpien tuotteiden myyntimäärien vähentymisen vuoksi. Toisaalta Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi hieman.
   
  Specialty Papers -toimialan liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa (217,0 milj. euroa) eli 45 % konsernin liikevaihdosta. Toimialan liikevaihto pieneni 21,6 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihto laski sekä Release & Label Papers että Technical Papers -liiketoiminta-alueella.
   
  Liikevaihto
  maantieteellisen alueen mukaan
  1-3/2009
   
   
  1-3/2008
   
  Muutos, 
  %
  2008
  Eurooppa
  199,5
  284,7
  -29,9
  1 015,9
  Pohjois-Amerikka
  105,7
  102,6
  3,1
  442,5
  Etelä-Amerikka
  36,8
  42,5
  -13,3
  189,2
  Aasian ja Tyynenmeren alue
  26,8
  27,8
  -3,6
  119,4
  Muu maailma
  7,3
  8,7
  -15,8
  35,5
   
  Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihto pieneni kaikilla alueilla paitsi Pohjois-Amerikassa vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Pohjois-Amerikan hienoisen kasvun syynä oli pääasiassa Yhdysvalloissa tehty West Carrolltonin yrityskauppa, jonka vaikutus on mukana konsernin luvuissa helmikuusta 2008 alkaen. Tavoitteemme mukaisesti Euroopan osuus konsernin liikevaihdosta pieneni edelleen ja oli 53 % (61 %).
   
  Taloudellinen tulos
   
  Taloudellinen tulos toimialoittain
  1-3/2009
  1-3/2008
   
  2008
   
  Fiber Composites
   
   
   
    Liikevoitto/-tappio (EBIT)
  -2,5
  15,5
  15,3
    Liikevoitto/-tappio (EBIT), %
  -1,2
  6,2
  1,5
     Sidotun pääoman tuotto, %
  -1,2
  8,1
  2,0
  Specialty Papers
   
   
   
     Liikevoitto/-tappio (EBIT)
  -3,4
  5,5
  10,2
     Liikevoitto/-tappio (EBIT), %
  -2,0
  2,5
  1,2
     Sidotun pääoman tuotto, %
  -3,3
  4,7
  2,3
   
  Konsernin liiketappio oli ensimmäisellä neljänneksellä -10,7 miljoonaa euroa (liikevoitto 19,3 milj. euroa). Liiketappio oli kuitenkin pienempi kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä (-35,4 milj. euroa ja -13,7 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä).
   
  Konsernin taloudellista tulosta rasitti alhainen liikevaihto. Lisäksi toimintaympäristön yleinen hintapaine vaikutti tulokseen jonkin verran.
   
  Fiber Composites -toimialan liiketappio oli -2,5 miljoonaa euroa (liikevoitto 15,5 milj. euroa). Suurin osa tuloksen heikkoudesta selittyy Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueiden poikkeuksellisen pienellä liikevaihdolla.
   
  Specialty Papers -toimialan liiketappio oli -3,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 5,5 milj. euroa). Heikon tuloksen pääasiallinen syy oli alhainen kysyntä sekä Release & Label Papers että Technical Papers -liiketoiminta-alueilla.
   
  Vuoden 2009 alussa Ahlstrom ilmoitti maailmanlaajuisista rakennemuutossuunnitel-mista, joilla se reagoi kysynnän heikentymiseen. Yhtiö päätti toteuttaa useita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen sopeuttamiseksi haastavassa markkinatilanteessa. Näihin toimiin kuuluivat noin 200 henkilön irtisanominen, lomautukset tuotantolaitoksilla ja pääkonttorissa, tuotannon leikkaaminen maailmanlaajuisesti markkinatilanteesta johtuvilla seisokeilla* ja kannattamattomien toimintojen sulkeminen Italiassa. Kolmasosa ilmoitetuista irtisanomisista toteutettiin katsauskauden aikana.
   
  Ahlstrom sopeutti aktiivisesti tuotantoaan heikentyneeseen kysyntään. Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien osuus tuotannosta oli 24,5 %, kun se vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli 7,7 %. Lomautukset olivat keskeinen osa näitä sopeutustoimia. Ahlstrom toteutti aktiivisesti erilaisia joustavia työaikaratkaisuja eri maissa, esimerkiksi lyhennetyn työajan Kurzarbeit-järjestelmää Saksassa.
   
  Rahavirran kasvattamiseksi käytettiin useita keinoja. Muun muassa investointitaso oli pienempi kuin vuonna 2008 ja käyttöpääoman määrää pienennettiin.
   
  Kiinteät kustannukset vähenivät yhteensä 5 % vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä, mikä ei kuitenkaan täysin kompensoinut liikevaihdon pienentymisen vaikutusta samana aikana.
   
  Nettorahoituskulut pienenivät hieman, 8,2 miljoonaan euroon (8,6 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä).
   
  Tappio ennen veroja kasvoi -18,6 miljoonaan euroon (11,2 milj. euron voitto ennen veroja vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä).
   
  Verotuotot olivat 6,2 miljoonaa euroa (3,4 milj. euron tuloverot vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä).
   
  Kauden tappio oli -12,4 miljoonaa euroa (7,8 milj. euron voitto vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä) ja tulos/osake heikkeni -0,26 euroon (0,15 euroa).
   
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -3,3 % (6,4 % vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä) ja oman pääoman tuotto (ROE) -8,0 % (4,2 %).
   
  RAHOITUS TAMMI-MAALISKUUSSA 2009
   
  Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta pienentyi 19,8 miljoonaa euroa 20,9 miljoonaan euroon (40,7 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä). Yhtiö pystyi vapauttamaan varoja nettokäyttöpääomasta merkittävästi vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Toisaalta katsauskauden tappio heikensi rahavirtaa merkittävästi. Lisäksi rahoituserät olivat -13,3 miljoonaa euroa, kun ne vertailukaudella olivat 12,5 miljoonaa euroa. Ero johtui suojaustoiminnan valuuttakurssivoitoista rahavirrassa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
   
  Korolliset nettovelat kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä 601,9 miljoonaan euroon (31.12.2008: 598,7 milj. euroa).
   
  Velkaantumisaste oli 99,8 % (31.12.2008: 95,3 %) ja omavaraisuusaste 36,4 % (31.12.2008: 36,8 %).
   
  Katsauskauden rahoituskustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna yleisen korkotason laskun vuoksi. Ahlstromin korolliset velat 31.3.2009 olivat 618,6 miljoonaa euroa, joista 490,3 miljoonaa euroa oli lainoja pankeilta ja rahoituslaitoksilta, 114,0 miljoonaa euroa lainoja yhtiön suomalaisesta yritystodistusohjelmasta ja 14,3 miljoonaa euroa rahoitusleasingvelkoja.
   
  Katsauskaudella Ahlstrom viimeisteli vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä erääntyvän 200 miljoonan euron keskipitkän aikavälin luoton jälleenrahoitusta.
   

  INVESTOINNIT TAMMI-MAALISKUUSSA 2009
   
  Ahlstrom ei tehnyt merkittäviä investointipäätöksiä vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lähes kaikki vuoden 2006 listautumisannin jälkeen käynnistetyistä 500 miljoonan euron investoinneista oli saatettu päätökseen vuoden 2008 loppuun mennessä.
   
  Tammi-maaliskuussa 2009 Ahlstromin investoinnit olivat 26,9 miljoonaa euroa (31,9 milj. euroa sisältäen 11,0 milj. euron yritysostot tammi-maaliskuussa 2008) eli 7,2 % (6,8 % vuoden 2008 esinmmäisellä neljänneksellä) konsernin liikevaihdosta. Luku sisälsi esimerkiksi käynnissä olevan investointihankkeen Intian Gujaratin osavaltiossa, missä Ahlstrom rakentaa uutta terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavaa tehdasta. Sen odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pienempiä investointeja oli esimerkiksi Karhulan tehtaan yhden lasiuunin uusiminen Suomessa.
   
  Vuonna 2009 investointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa (167,0 milj. euroa vuonna 2008).
   
  MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
   
  Yhtiön liiketoiminta-alueorganisaatio muuttui vuoden 2008 aikana. Uusi, 1.1.2009 alkaen voimassa oleva organisaatio on seuraava: Fiber Composites -toimiala muodostuu Advanced Nonwovens, Filtration, Glass & Industrial Nonwovens ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -toimiala muodostuu ja Release & Label Papers ja Technical Papers -liiketoiminta-alueista. Uusi liiketoiminta-alueorganisaatio otetaan käyttöön Ahlstromin taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
   

  MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA
   
  Toimitusjohtaja
   
  Jan Lång aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2009 alkaen. Samalla Risto Anttonen siirtyi varatoimitusjohtajaksi ja jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

  Johtoryhmä
   
  Konsernin johtoryhmässä (CET) tapahtui merkittäviä muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Nykyinen johtoryhmä esitellään yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com.
  Seuraavat henkilöt aloittivat uusissa tehtävissään 1.1.2009.
  Tommi Björnman, Filtration-liiketoiminta-alueen johtaja.
  Claudio Ermondi, innovaatio- ja teknologiajohtaja.
  Paul Marold, Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtaja.
  Laura Raitio, Glass and Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtaja.
  Lisäksi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana ilmoitettiin kolmesta nimityksestä.
  Rami Raulas nimitettiin 9.1.2009 myynti- ja markkinointijohtajaksi 1.2.2009 alkaen.
  Paula Aarnio nimitettiin 6.2.2009 Ahlstrom Oyj:n henkilöstöjohtajaksi. Hän aloitti työnsä Ahlstromissa 27.4.2009. 
  Seppo Parvi nimitettiin 6.2.2009 Ahlstrom Oyj:n talousjohtajaksi. Hänen arvioidaan aloittavan tehtävässään viimeistään heinäkuussa 2009. 
  HENKILÖSTÖ
   
  Maaliskuun 2009 lopussa Ahlstromilla oli 6 052 työntekijää (6 552). Tammi-maaliskuussa 2009 henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 6 173 (6 541).
   

  PÄÄASIALLISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
   
  Lyhyellä aikavälillä Ahlstromin liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen voivat vaikuttaa seuraavat epävarmuustekijät:
   
  - yleinen taloudellinen tilanne ja lopputuotteiden kysynnän muutokset
  - myyntihintojen muutokset
  - raaka-aineiden hintamuutokset (esim. sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut)
  - energian hintamuutokset
  - valuuttakurssien vaihtelu.
   
  Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa 2008 sivuilla 24-29 ja internetsivuilla www.ahlstrom.com.
   
  Ahlstrom-konserni tarkastaa säännöllisesti omaisuuseränsä mahdollisten arvonalentumisten varalta kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja Ahlstromin kirjanpitokäytännön mukaisesti. Arvonalentumisia ei kirjattu tammi-maaliskuussa 2009.


  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
   
  Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2009. Seuraavassa on tiivistelmä yhtiökokouksen keskeisistä päätöksistä.
   
  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
   
  Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstromin hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Martin Nüchtern, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Anders Moberg (s. 1950) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
   
  PricewaterhouseCoopers Oy valittiin Ahlstromin tilintarkastajaksi tilintarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. 
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 4 500 000 kappaletta. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös luovuttamaan enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
   
  Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   
  Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Bertel Pauligin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Martin Nüchtern. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Jan Inborr.


  OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
   
  Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.
   
  Vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vaihdettiin kaikkiaan 0,7 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 4,8 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta katsauskaudella oli 6,20 euroa ja ylin 7,69 euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 31.3.2009 hintaan 6,21 euroa. Osakkeiden markkina-arvo oli 290 miljoonaa euroa.
   
  Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 12,93 euroa (31.12.2008: 13,46 euroa).
   
  Ahlstrom ei käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.


  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
  Rakennemuutosohjelma
   
  Ahlstrom on tänään 29.4.2009 ilmoittanut käynnistävänsä uuden rakennemuutosohjelman, jolla pyritään vähentämään konsernin vuotuisia kustannuksia 50 miljoonaa euroa. Kustannusvähennysten arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna 2010.
   
  Yhtiö arvioi heikosti tuottavat yksikkönsä ja kustannusrakenteensa, millä voi olla vaikutusta 400-500 Ahlstromin työntekijään maailmanlaajuisesti. Yksittäisiä toimenpiteitä koskevat päätökset tehdään vuoden 2009 kuluessa ja niistä ilmoitetaan erikseen. Ohjelman kustannusten arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2009, mistä 50 % on rahaperusteista.

  Strategiaprosessi
   
  Ahlstromin liiketoiminta rakentuu maailmanlaajuisesti 18 tuotelinjasta, ja yhtiön strategian ensisijaisena tavoitteena on ollut voimakas kasvu erityisesti BRIC-maissa Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa. Johto on äskettäin käynnistänyt strategiaprosessin, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön tulevaisuuden suunta ja tavoitteet. Päätöksiä voidaan odottaa vuoden 2009 loppupuolella.
   

  TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
   
  Vuonna 2009 toimintaympäristön ennakoidaan pysyvän erittäin haasteellisena, ja Ahlstromin tuotteiden kysynnän näkyvyyden hyvin heikkona. Tästä syystä Ahlstrom päätti muuttaa tiedotuspolitiikkaansa vuoden 2009 alussa. Erittäin epävarmoina aikoina yhtiö arvioi ainoastaan liiketoiminnan ja markkinaympäristön tulevaa kehitystä. Liikevaihdon kehitystä arvioidaan vasta, kun toimintaympäristön ennustettavuus palautuu aiemmalle tasolle.
   
  Tämänhetkisten arvioiden mukaan Ahlstromin tuotteiden markkinakysyntä jatkuu laimeana. Ilmoittamansa rakennemuutosohjelman lisäksi yhtiö sopeuttaa toimintojaan markkinatilanteeseen tarpeen mukaan.
  *   *   *
   
  Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
  Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
   
   
  Helsinki, 29.4.2009
   
  Ahlstrom Oyj
  Hallitus

  LISÄTIETOJA
   
  Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
  Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
   
  Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång kertoo tilinpäätöksestä medialle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 29.4.2009 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Hotel Scandic Simonkentän Espa-kabinetissa, osoite Simonkatu 9, 1. krs, ravintola Simonkadun yhteydessä. Tervetuloa.
   
  Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi 29.4.2009 klo 13.30. Keskustelua johtaa toimitusjohtaja Jan Lång. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon (09) 2313 9201 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Soitettaessa tulee mainita puhelun nimi "Ahlstrom conference call". Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 6.5.2009 asti numerossa (09) 2314 4681 koodilla 833017.
   
  Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 29.4.2009 vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen tuloksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR presentaatiot.


   
  AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2009
   
  Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2009 seuraavasti:
   
  Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: perjantaina 24.7.2009
  Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: keskiviikkona 28.10.2009 
   
   
  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  www.ahlstrom.com
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
  Ahlstrom lyhyesti
  Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 100 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.
   
   
  LIITE
  Konsernitilinpäätös

  LIITE
   
  KONSERNITILINPÄÄTÖS
   
   
  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
   
   
   

   
   

  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

  1) Osakepääoma
  2) Ylikurssirahasto
  3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
  4) Suojausrahasto
  5) Muuntoerot
  6) Kertyneet voittovarat
  7) Vähemmistöosuus
  8) Oma pääoma yhteensä
   
   

   
   
   
   

  LAATIMISPERIAATTEET
   
  Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.


  Muutokset laatimisperiaatteissa

  Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2009 alkaen:

  - IFRS 8 Toimintasegmentit
  Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Fiber Composites -segmentti ja Specialty Papers -segmentti. IFRS 8 -standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta raportoitaviin segmentteihin.

  - IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot
  Konserni on jo aiemmin soveltanut tätä laatimisperiaatetta eikä uudistetun standardin käyttöönotolla ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

  - IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen
  Uudistettu standardi on muuttanut tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Tuloslaskelma esitetään kahtena laskelmana: tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma. Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää yksityiskohtaisesti vain omistajiin liittyvät oman pääoman muutokset, ja muihin kuin omistajiin liittyvät muutokset esitetään yhdellä rivillä.

  Alla mainituilla uusilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

  - IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin muutos

  - IAS 32 ja IAS 1 -standardien muutokset - Lunastusvelvotteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet

  - IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat

   
  Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

   
   
  Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.
   
   

   
   
   

   
   
   

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
    Korolliset nettovelat      Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset

     * Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena toimialana, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -toimiala muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -toimialaan kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.
   
   
  * Markkinatilanteesta johtuva seisokki = markkinasyistä, tilausten puutteesta tai tuotevarastosta aiheutuva seisokkiaika. Muussa tapauksessa tuotantolaitokset olisivat voineet toimia normaalisti ilman muuta seisokkia.
  Markkinatilanteesta johtuva seisokki % = markkinatilanteesta johtuva seisokki / miehitetty aika. Miehitetty aika = käytettävissä oleva aika - miehittämätön aika. Aika, jonka koneet olivat käynnissä vuorojärjestelmänsä mukaisesti.