Ahlstrom Oyj:n arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.9.2010 klo 10.40

Ahlstrom Oyj on saanut Vilha Intressenter Ab:ltä 30.9.2010 päivätyn ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta.

Ilmoituksen mukaan Vilha Intressenterin omistusosuus on 29.9.2010 laskenut alle 5 prosentin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Vilha Intressenterin omistuksessa on nyt 2 333 249 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa 4,999 %:n osuutta yhtiön koko osakekannasta ja äänioikeuksista.

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni.

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.