Ahlstromin hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2011-2015

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.12.2010 klo 12.10

Ahlstrom Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osana palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Ohjelma suunnataan yhteensä enintään 50 henkilölle ansaintajaksoa kohden mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut avainhenkilöt.

Ohjelman pituus on viisi vuotta sisältäen kolme ansaintajaksoa 2011-2012, 2012-2014 sekä 2013-2015. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita, sekä rahana maksettavan osuuden kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet sijoitetun pääoman tuotosta ja tulos per osake saavutetaan.

Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan noin 1000 000 yhtiön osaketta.

Ohjelmassa saatujen osakkeiden luovutus on rajoitettu vuodeksi kulloisenkin ansaintajakson jälkeen. Hallitus suosittelee, että yhtiön toimitusjohtaja omistaa yhtiön osakkeita nettovuosipalkkansa arvoa vastaavan määrän ja muut johtoryhmän jäsenet puolet vuotuisesta nettopalkastaan.

Lisätietoja:
Jan Lång
Toimitusjohtaja
Puh. 010 888 4700

Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.