Munksjö Oyj: Muutos Ahlström Capital Oy:n ja AC Invest Five B.V.:n omistusosuuksissa

Helsinki, Suomi, 2014-12-04 16:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 4.12.2014 klo. 16.55 CET

Munksjö Oyj: Muutos Ahlström Capital Oy:n ja AC Invest Five B.V.:n
omistusosuuksissa

Munksjö Oyj on tänään saanut kaksi arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n
mukaista ilmoitusta. Ilmoitusten mukaan Ahlström Capital Oy:n omistusosuus
Munksjössä on tänään alittanut 5 prosentin rajan ja yhtiön 100 % omistaman
tytäryhtiön AC Invest Five B.V.:n omistusosuus Munksjössä tänään ylittänyt 5 ja
10 prosentin rajat.

Ahlström Capital Oy on tänään myynyt AC Invest Five B.V.:lle 2 587 318 Munksjö
Oyj:n osaketta, joka vastaa 5,07 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja
äänistä. AC Invest Five B.V.:n suora ja Ahlström Capital Oy:n välillinen
omistus on tänään noussut 5 637 787 osakkeeseen, joka vastaa 11,04 osuutta
Munksjön osakkeista ja äänistä.

AC Invest Five B.V. on AC Invest B.V.:n 100 % omistama tytäryhtiö ja AC Invest
B.V. on Ahlström Capital Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta.
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.