Munksjö Oyj: Förändring i Ahlström Capital Ab:s och AC Invest Five B.V.:s innehav i Munksjö

Helsingfors, Finland, 2014-12-04 16:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 4 december 2014 kl. 16.55 CET

Munksjö Oyj: Förändring i Ahlström Capital Ab:s och AC Invest Five B.V.:s
innehav i Munksjö

Munksjö Oyj har idag mottagit två anmälningar i enlighet med 9 kap. 5 § i
finska värdepappersmarknadslagen. Enligt anmälningarna har idag Ahlström
Capital Ab:s innehav i Munksjö underskridit gränsen på 5 procent och dess
helägda dotterbolag AC Invest Five B.V.:s innehav överskridit gränserna på 5
och 10 procent.

Ahlström Capital Ab har idag sålt 2 587 318 aktier i Munksjö Oyj till AC Invest
Five B.V., vilket motsvarar 5,07 procent av det totala antalet aktier och
röster i Munksjö. AC Invest Five B.V.:s direkta och Ahlström Capital Ab:s
indirekta innehav har idag ökat till 5 637 787 aktier, vilket motsvarar 11,04
procent av det totala antalet aktier och röster i Munksjö.

AC Invest Five B.V. är ett helägt dotterbolag till AC Invest B.V. och AC Invest
B.V. är ett helägt dotterbolag till Ahlström Capital Ab.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.