Munksjö Oyj: Nimitystoimikunta nimetty

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.6.2015 klo. 09.00 CEST Munksjö Oyj: Nimitystoimikunta nimetty Munksjön nimitystoimikunta on nimetty. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Seuraavat kolme henkilöä on nimitetty edustajiksi nimitystoimikuntaan: - Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy ja muut), - Alexander Ehrnrooth (Viknum AB) ja - Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson toimii nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan toisena asiantuntijajäsenenä, minkä lisäksi hallitus on valinnut Fredrik Cappelenin toiseksi asiantuntijajäseneksi. Nimitystoimikunta on valinnut jäsenistään Thomas Ahlströmin toimikunnan puheenjohtajaksi. Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finlandin pitämän yhtiön osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n pitämän osakerekisterin perusteella. Nimitystoimikunta on nimitetty seuraavien kolmen osakkeenomistajan toimesta: alla kuvattu osakkeenomistajien ryhmä, Viknum AB sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Munksjön tietoon on saatettu, että yksi osakkeenomistajien ryhmä on tehnyt kyseisen sopimuksen. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet AC Invest Five B.V. (Ahlström Capital Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö), Kai Nahi, Kasper Kylmälä, Michael Sumelius ja Carl Ahlström. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Munksjö Oyj Lisätietoja: Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026 Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.