Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Vakaa käyttökateprosentti ja parempi kauden tulos

Helsinki, Suomi, 2015-04-29 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 29.4.2015 klo. 7.30 CEST

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Vakaa käyttökateprosentti
ja parempi kauden tulos

Keskeistä ensimmäiseltä neljännekseltä 2015

- Liikevaihto oli 280,2 (287,9) milj. euroa.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 26,5 (27,4) milj. euroa,
joka vastaa 9,5 % (9,5 %) oikaistua käyttökateprosenttia. Valuuttasuojauksesta
ensimmäisellä vuosineljänneksellä aiheutunut 2,4 (0,1) miljoonan euron tappio
on kirjattu raportointisegmenttiin Muut.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,2 (13,7) milj. euroa.
Katsauskaudella ei ollut kertaluonteisia eriä.

- Liiketulos oli 13,2 (12,7) milj. euroa ja kauden tulos 9,7 (4,3) milj. euroa.

- Valuuttasuojauksesta aiheutuneen tappion tulosvaikutus oli pienempi kuin 5,5
(-1,1) milj. euron rahoituserien kurssivoiton positiivinen tulosvaikutus.

- Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,08) euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli -4,6 (-2,6) milj. euroa.

AVAINLUVUT tammi-maalis tammi-joulu
milj. euroa 2015 2014 2014
Liikevaihto 280,2 287,9 1 137,3
Käyttökate (oik.*) 26,5 27,4 105,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 9,5 9,5 9,2
Käyttökate 26,5 26,4 99,4
Käyttökateprosentti, % 9,5 9,2 8,7
Liiketulos (oik.*) 13,2 13,7 51,0
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 4,7 4,8 4,5
Liiketulos 13,2 12,7 45,4
Liiketulosprosentti, % 4,7 4,4 4,0
Kauden tulos 9,7 4,3 7,7
Tulos/osake, EUR 0,19 0,08 0,14
Korollinen nettovelka 241,1 237,6 225,6

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2014 vastaavaa jaksoa, ellei toisin
ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus
julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version
välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

"Vuoden ensimmäinen neljänneksellä kehitys oli vakaata ja käyttökate pysyi
samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Ottaen huomioon,
että viime vuoden ensimmäisen neljänneksen toimitusmäärät olivat suuret, olen
tyytyväinen, että kannattavuutemme säilyi samalla tasolla kuin
vertailukaudella, toimitusmäärien alentumisesta huolimatta.

Ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtuneella valuuttakurssien vaihtelulla ei
ollut havaittavaa vaikutusta liiketoiminta-alueiden yhteenlaskettuun tulokseen.
Kurssivaihtelut vaikuttivat kuitenkin yksittäisten liiketoiminta-alueiden
tuloskehitykseen. Ruotsin toimintojen osalta tämä vaikutus oli positiivinen.
Munksjön Ruotsin liiketoimintoja ovat Aspan sellutehdas, joka kuuluu Release
Liners -liiketoiminta-alueeseen, sekä Billingforsin ja Jönköpingin
tuotantolaitokset, jotka ovat osa Industrial Applications
-liiketoiminta-aluetta. Decor-, Release Liners- ja Graphics and Packaging
-liiketoiminta-alueiden osalta vaikutus oli negatiivinen, johtuen
liiketoiminta-alueiden korkeasta ostetun sellun osuudesta.

USA:n dollarin ja Ruotsin kruunun rahavirtojen 9 kuukauden valuuttasuojausten
negatiivinen tulosvaikutus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 2,4 milj.
euroa. Valuuttatappiot on kirjattu raportointisegmenttiin Muut, eivätkä ne
vaikuta yksittäisten liiketoiminta-alueiden tulokseen.

Aspan sellutehtaan varastoja kasvatettiin palvelutason säilyttämiseksi
huhtikuun lopussa toteutettavan huoltoseisokin takia, minkä johdosta
käyttöpääoma aleni ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimenpiteitä tulostavoitteena olevan 12 prosentin käyttökatteen
saavuttamiseksi vuoden 2016 lopulla jatketaan edelleen suunnitelman
mukaisesti."

Tulevaisuuden näkymät

Erikoispaperien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2015 toisella
neljänneksellä.

Munksjön erikoispapereiden hintojen odotetaan paikallisissa valuutoissa
mitattuna vähitellen nousevan ensimmäisen neljänneksen hintatasosta toisella
neljänneksellä 2015.

Aspan tuotantolaitoksen kunnossapitotöiden aikaväliä on aiemmin tiedotetun
mukaisesti pidennetty kahdestatoista kahdeksaantoista kuukauteen. Seuraava
huoltoseisokki Aspan tuotantolaitoksessa tullaan toteuttamaan vuoden 2015
toisella neljänneksellä, aikaistetun kunnossapitoinvestoinnin vuoksi.
Huoltoseisokin aikavälin muutos tulee voimaan tämän jälkeen. Huoltoseisokin
tulosvaikutukseksi arvioidaan noin -4 milj. euroa.

Toisella ja kolmannella neljänneksellä 2015 toteutettavien vuosittaisten
kunnossapito- ja lomaseisokkien sekä joulukuun 2015 lopussa toteutettavien
sesonkiluonteisten seisokkien odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa
laajuudessa kuin vuonna 2014.

Vuoden 2015 käyttöomaisuusinvestointien kassavirtaan kohdistuvan vaikutuksen
odotetaan vastaavan noin kahta kolmasosaa poistoista.

Munksjö-konserni

tammi-maalis tammi-joulu
milj. euroa 2015 2014 2014
Liikevaihto 280,2 287,9 1 137,3
Käyttökate (oik.*) 26,5 27,4 105,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 9,5 9,5 9,2
Käyttökate 26,5 26,4 99,4
Käyttökateprosentti, % 9,5 9,2 8,7
Liiketulos (oik.*) 13,2 13,7 51,0
Liiketulosprosentti, % (oik*) 4,7 4,8 4,5
Liiketulos 13,2 12,7 45,4
Liiketulosprosentti, % 4,7 4,4 4,0
Kauden tulos 9,7 4,3 7,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 8,9 5,5 35,1
Henkilöstö keskimäärin, FTE 2 755 2 770 2 765

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

Ensimmäinen neljännes 2015

Liikevaihto oli 280,2 (287,9) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate laski 26,5 (27,4) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,5 % (9,5 %). Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä valuuttasuojauksesta aiheutunut 2,4 (0,1) miljoonan euron
tappio ja osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyvä 0,6 (0,0) milj. euron
kustannus on kirjattu raportointisegmenttiin Muut. Katsauskaudella ei ollut
kertaluonteisia eriä.

Liiketulos oli 13,2 (12,7) milj. euroa ja kauden tulos 9,7 (4,3) milj. euroa.

Valuuttasuojauksesta aiheutuneen tappion tulosvaikutus oli pienempi kuin 5,5
(-1,1) milj. euron rahoituserien kurssivoiton positiivinen tulosvaikutus.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) järjestetään julkaisupäivänä 29.4.2015 klo. 11.00 EEST (10.00 CEST)
ravintola Savoyssä, huone Kabinetti 2, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7.
kerros, Helsinki. Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan
Åström.

Tilaisuus on englanninkielinen. Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä
tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata
samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään
soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 952567
Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0429_q1

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029

Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia.
Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö
tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja
toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin
kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja
energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on
Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata
uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo
kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat
kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15
toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa
ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue
lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Liitteet:Munksjö Oyj_osavuosikatsaus_Q1_2015.pdf