Munksjö suunnittelee jatkotoimenpiteitä kustannusrakenteen uudistamiseksi ja kirjaa kertaluonteisia kustannuksia

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.9.2015 2015 klo. 16.30 CEST Munksjö suunnittelee jatkotoimenpiteitä kustannusrakenteen uudistamiseksi ja kirjaa kertaluonteisia kustannuksia Munksjö suunnittelee jatkavansa toimenpiteitä konsernin kustannusrakenteen uudistamiseksi. Toimenpidesuunnitelma sisältää neuvottelut henkilöstövähennyksistä Torinon lähellä Mathissa, Italiassa sijaitsevalla tehtaalla. Suunnitelman tavoitteena on jatkaa toimenpiteitä Release Liners liiketoiminta-alueen kustannusrakenteen uudistamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi. Munksjö toimii Mathissa samalla tehdasalueella Ahlstrom Oyj:n kanssa. Suunnitelman odotetaan johtavan noin 45 henkilön vähennykseen. Munksjön palveluksessa Italiassa on tällä hetkellä 270 henkilöä. Suunnitelman toteutuminen edellyttää, että neuvottelut ja niiden perusteella tehtävät muutokset hyväksytään ja toteutetaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Suunnitelma mukaisten vuosittaisten kustannussäästöjen odotetaan olevan noin 2,0–2,5 milj. euroa. Kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan vaiheittain vuoden 2016 aikana. Munksjö kirjaa suunnitelmaan, muihin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin ja muihin kustannusrakenteen uudistamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin liittyen yhteensä noin 5 milj. euron kertaluonteiset kustannukset vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä. Munksjön kannattavuustavoite, 12 %:n käyttökateprosentti liiketoimintasyklin aikana, odotetaan marraskuussa 2014 tiedotetun mukaisesti saavutettavan muun muassa seuraavilla toimenpiteillä: jatkuva orgaaninen kasvu, markkinaosuuksien vahvistaminen nykyisissä tuotesegmenteissä, asemien vakiinnuttaminen kasvavilla markkinoilla, lisätoimenpiteet kustannusrakenteen uudistamiseksi sekä toimenpiteet, joilla pyritään tehostamaan tuotantoa ja lisäämään teknisten palvelujen tarjontaa. Tavoitteena on saavuttaa kannattavuustavoite vuoden 2016 lopulla. Munksjö Oyj Lisätietoja: Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001 Daniele Borlatto, EVP and President Release Liners, tel. +39 011 9260 193 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 (0) 72 703 6336 Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy ”Made by Munksjö”. Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.