Munksjö planerar ytterligare åtgärder för att justera kostnadsbasen och bokar engångskostnader

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 10 september 2015 kl. 16:30 CEST Munksjö planerar ytterligare åtgärder för att justera kostnadsbasen och bokar engångskostnader Munksjö planerar ytterligare åtgärder för att justera kostnadsbasen. Planen inkluderar omstruktureringsåtgärder som innebär förhandlingar om personalneddragningar vid produktionsanläggningen i Mathi, nära Turin i Italien. Den planerade omstruktureringen förväntas ytterligare justera kostnadsbasen och öka den operationella effektiviteten för affärsområdet Release Liners. Produktionsanläggningen i Mathi delas med Ahlstrom Abp. Den planerade personalneddragningen berör cirka 45 anställda. Munksjö har idag cirka 270 anställda i Italien. Omstruktureringen är föremål för konsultation och godkännandeprocesser i enlighet med lokal lagstiftning. De förväntade årliga besparingarna från omstruktureringsåtgärderna är cirka 2,0–2,5 miljoner euro. Besparingarna förväntas i sin helhet realiseras stegvis under 2016. På grund av omstruktureringen, övriga omstruktureringsåtgärder och andra åtgärder för att justera kostnadsbasen kommer Munksjö i det tredje kvartalet 2015 att boka engångskostnader om totalt cirka 5 miljoner euro. Som kommunicerat i november 2014, planeras målet för Munksjös EBITDA-marginal om 12 procent över en affärscykel uppnås genom insatser och åtgärder, inklusive; fortsatt organisk tillväxt, stärkta marknadsandelar i befintliga produktsegment, förstärkning av positionerna på tillväxtmarknaderna, fortsatta justeringar av kostnadsstrukturen och fortsatta åtgärder för att driva produktionseffektiviteten samt vidareutveckla det tekniska tjänsteutbudet. Ambitionen är att lönsamhetsmålet nås i slutet av 2016. Munksjö Oyj För mer information, kontakta: Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001 Daniele Borlatto, EVP and President Release Liners, tel. +39 011 9260 193 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 (0) 72 703 6336 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munkjsö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.