Munksjö vahvistaa kestävän kehityksen työtään nimityksellä johtoryhmään

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.9.2015 klo. 8.00 CEST Munksjö vahvistaa kestävän kehityksen työtään nimityksellä johtoryhmään Anders Hildeman on nimitetty tehtävään Senior Vice President Sustainability sekä johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.9.2015 ja toimi aiemmin IKEA:lla tehtävässä Global Forestry Manager. ”Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä ja Andersin kokemuksen avulla voimme vahvistaa johtoryhmässä näiden mahdollisuuksien hyödyntämistä. Käynnissä olevien hankkeiden ja olemassa olevien prosessien tukemisen lisäksi uskomme Andersin tuovan mukanaan uusia vaikutteita, ajatuksia ja ideoita.”, sanoo toimitusjohtaja Jan Åström. Anders Hildeman on työskennellyt koko uransa ajan puu- ja paperialalla. IKEA:lla hän on vastannut siitä, että kaikki yhtiön käyttämä puu on vastannut tuotteilleen asettamia yhtiön tuotteilleen asettamia ympäristövaatimuksia ja sosiaalisia vaatimuksia. Tätä aiemmin hän toimi yli 20 vuoden ajan eri tehtävissä SCA:lla, viimeisimpänä tehtävänimikkeenä Senior Vice President Public Affairs ja vastasi konsernitasolla ympäristöjärjestelmien poliittisten näkökulmien koordinoinnista sekä muista EU:n sisäisistä sääntelyasioista. Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa ja Munksjö aikoo olla kestävään kehitykseen liittyvässä työssään edelläkävijöiden joukossa. Puupohjaisilla tuotteilla on mahdollisuus olla yksi vastuullisimmista vaihtoehdoista. Munksjön tavoitteena on olla mukana johtamassa tätä kehitystä tuotetarjonnan kehityksen, tuotekehityksen, tehokkaiden toimintojen ja korkean tuotteiden laadun kautta. Munksjö Oyj Lisätietoja: Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001 Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy ”Made by Munksjö”. Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.