Munksjö förstärker sitt fokus på hållbarhet genom en utnämning i ledningsgruppen

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 1 september 2015 kl. 8:00 CEST Munksjö förstärker sitt fokus på hållbarhet genom en utnämning i ledningsgruppen Anders Hildeman har utnämnts till Senior Vice President Sustainability och medlem av Munksjös ledningsgrupp. Han tillträder den 1 september och kommer närmast från positionen som Global Forestry Manager på IKEA. ”Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft i Munksjös tillväxt. Genom Anders erfarenhet kan vi ytterligare stärka upp dessa möjligheter. Förutom att bidra till pågående arbete och etablerade processer tror vi att Anders kan bidra med nya influenser, tankar och idéer. ”säger Jan Åström, koncernchef och vd på Munksjö. Anders Hildeman har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom skogs- och pappersindustrin. Under sin tid på IKEA har han ansvarat för att säkerställa att allt trä som används i IKEAs produkter uppfyller de sociala och miljömässiga krav som företaget ställer. Dessförinnan har han i över 20 år haft flera olika roller inom SCA, senast som Senior Vice President Public Affairs med ansvar för att koordinera de politiska aspekterna inom SCAs miljöledningssystem på gruppnivå samt andra regulatoriska frågor inom EU. Som en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi avser Munksjö att ligga i framkant med sitt hållbarhetsarbete. Träbaserade produkter har en potential höra till de mest hållbara och det är Munksjös ambition att vara ledande inom denna utveckling genom ett förstärkt produktutbud och produktutvecklingsarbete, effektiv verksamhet och en hög kvalitet på tjänsterna för våra kunder. Munksjö Oyj För mer information: Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.