Munksjö: Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 26.1.2016 klo. 8:15 CET Munksjö: Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Työjärjestyksensä mukaan nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Finlandia-talossa keskiviikkona 6.4.2016. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin. Munksjön nimitystoimikuntaan nimitettiin 16.6.2015 Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy ja muut), Alexander Ehrnrooth (Viknum AB) ja Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson toimii nimitystoimikunnan toisena asiantuntijajäsenenä, minkä lisäksi hallitus valitsi Fredrik Cappelenin toiseksi asiantuntijajäseneksi. Nimitystoimikunta on valinnut jäsenistään Thomas Ahlströmin toimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunta on tänään pidetyssä kokouksessaan tehnyt vuoden 2016 yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset: Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi Hallituksen jäsenten lukumäärä nousee yhdellä ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter Seligson (s. 1964), Sebastian Bondestam (s. 1962), Elisabet Salander Björklund (s. 1958), Hannele Jakosuo-Jansson (s. 1966) ja Alexander Ehrnrooth (s. 1974) valitaan uudelle toimikaudelle ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Anna Ohlsson-Leijon ja Mats Lindstrand. Hallituksen nykyinen jäsen Fredrik Cappelen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä seuraavan kauden hallituksen jäseniä nimitettäessä. Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander Björklundin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Anna Ohlsson-Leijon, vuonna 1968 syntynyt Ruotsin kansalainen, on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti. Hän on ollut Electrolux AB:n palveluksessa vuodesta 2001 ja toimii tällä hetkellä liiketoiminta-alue Major Appliances, EMEA:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut yhtiössä tehtävissä SVP, Head of Corporate Control & Services ja SVP, Group Treasurer. Hänellä on ollut ja on luottamustehtäviä. Hän on varapuheenjohtaja SEB Investment Management AB:n hallituksessa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Mats Lindstrand, vuonna 1959 syntynyt Ruotsin kansalainen, on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja MBA. Hän on tällä hetkellä BioMass Capital AB:n osakas. Hänellä on useita luottamustehtäviä. Hän on Sensec AB:n and FRISQ AB:n hallitusten puheenjohtaja ja Papyrus AB:n, Sirva Inc.:n and Erik Andersson AB:n hallitusten jäsen. Hän toimii myös vanhempana konsulttina McKinsey&Company:llä ja Triton Advisers Ltd:llä. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Nykyisen hallituksen jäsenten tiedot löytyvät osoitteesta www.munksjo.com. Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta uuden listayhtiöiden hallinnointikoodin johdosta Nimitystoimikunta tulee myös ehdottamaan yhtiökokoukselle muutoksia toimikunnan työjärjestykseen pääasiassa uuden, 1.1.2016 voimaan astuneen, listayhtiöiden hallinnointikoodin johdosta. Muutosehdotukset tulevat sisältymään yhtiökokouskutsuun. Toimikunta tulee myös ehdottamaan joitakin lähinnä teknisluonteisia muutoksia työjärjestykseen. Ehdotus hallituksen jäsenten, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisesta Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan, hallituksen varapuheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 80 000 euroa, varapuheenjohtajan 50 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 40 000 euroa. Hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja muiden palkitsemisvaliokunnan jäsenten 3 000 euroa. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan 6 000 euroa ja toimikunnan muiden jäsenten vuosipalkkioksi 3 000 euroa. Matkakulut ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Munksjö Oyj Lisätietoja: Gustav Adlercreutz, hallituksen ja nimitystoimikunnan sihteeri, puh. 010 234 5001 Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.