Munksjö Oyj: Muutos Ahlström Capital Oy:n omistusosuudessa

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 18.2.2016 klo. 20.55 CET  Munksjö Oyj: Muutos Ahlström Capital Oy:n omistusosuudessa  Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen AC Invest Five B.V.:ltä. Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:  AC Invest Five B.V.:n omistusosuus Munksjössä on tänään noussut ja tämän seurauksena Ahlström Capital Oy:n välillinen omistus on ylittänyt 15 prosentin rajan.  AC Invest Five B.V.:n suora ja Ahlström Capital Oy:n välillinen omistus on tänään noussut 7 897 619 osakkeeseen, joka vastaa 15,47 %:n osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä. AC Invest Five B.V. on Ahlstrom Capital B.V:n 100 % omistama tytäryhtiö ja Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.  Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.  Munksjö Oyj  Lisätietoja: Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 72 703 6336  Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa  Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.