Munksjö Oyj: Förändring i Ahlström Capital Ab:s innehav

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 18 februari 2016 kl. 20.55 CET  Munksjö Oyj: Förändring i Ahlström Capital Ab:s innehav  Munksjö Oyj har idag mottaggit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska värdepappersmarknadslagen från AC Invest Five B.V. som innehåller följande information:  AC Invest Five B.V.:s innehav i Munksjö har idag ökat och Ahlström Capital Ab:s indirekta innehav har samtidigt överstigit gränsen på 15 procent.  AC Invest Five B.V.:s direkta och Ahlström Capital Ab:s indirekta innehav har idag ökat till 7 897 619 aktier, vilket motsvarar 15,47 procent av det totala antalet aktier och röster i Munksjö. AC Invest Five B.V. är ett helägt dotterbolag till Ahlstrom Capital B.V. och Ahlstrom Capital B.V. är ett helägt dotterbolag till Ahlström Capital Ab.  Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier. Alla aktier har lika rösträtt.  Munksjö Oyj  För mer information:  Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 72 703 63 36  Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi  Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munkjsö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.