Ahlstrom-Munksjö: ilmoitus joukkovelkakirjalainan haltijoille määräysvallan vaihtumisesta

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2021 klo. 10.10

Tämä ilmoitus koskee 250 miljoonan euron vuonna 2022 erääntyvää etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaa vakuudetonta 1,875 prosentin joukkovelkakirjalainaa (”Joukkovelkakirjalaina” tai ”Joukkovelkakirjat”).

Ahlstrom-Munksjö Oyj (“Ahlstrom-Munksjö”) ilmoittaa täten Joukkovelkakirjojen haltijoille, että on tapahtunut Joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 11 mukainen määräysvallan vaihtuminen.

Spa Holdings 3 Oy ilmoitti 20.1.2021, että, yhdessä tiettyjen muiden osakeostojen kanssa, sen omistusosuus Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä nousee noin 81,0 prosenttiin, kun se toteuttaa vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksensa hankkiakseen kaikki Ahlstrom-Munksjön liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole Ahlstrom-Munksjön tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Ostotarjouksen selvitys on tehty 4.2.2021, ja sen myötä määräysvalta on vaihtunut Joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 11 mukaisesti.

Määräysvallan vaihtumisen seurauksena Joukkovelkakirjojen haltijat voivat vaatia Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaista Joukkovelkakirjojen takaisinmaksua. Ahlstrom-Munksjö maksaa takaisinmaksupäivänä 13.4.2021, joka on 45 pankkipäivän kuluttua tämän ilmoituksen julkistamisesta (”Takaisinmaksupäivä”) Joukkovelkakirjojen nimellismäärän sekä Takaisinmaksupäivään asti (Takaisinmaksupäivää lukuun ottamatta) Joukkovelkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot ilman lisähintaa tai seuraamusta, niille Joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka ovat vaatineet Joukkovelkakirjojensa takaisinmaksua kirjallisella ilmoituksella, joka on toimitettu Ahlstrom-Munksjölle kirjeenä tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
00100 Helsinki
Puhelin: +358 (0)10 888 0

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja
Sähköpostiosoite:
transactions@ahlstrom-munksjo.com

viimeistään 19.3.2021 eli 15 pankkipäivää ennen Takaisinmaksupäivää. Kirjallinen ilmoitus on toimitettava tämän tiedotteen liitteenä olevien englanninkielisten ohjeiden mukaan.

Hallintarekisteröityjen tilien hoitajia pyydetään lähettämään tämä ilmoitus ja siihen liittyvät ohjeet Joukkovelkakirjojen tosiasiallisille edunsaajille.

Jos Takaisinmaksupäivänä on maksettu takaisin yli 75 prosenttia Joukkovelkakirjalainan nimellismääräisestä kokonaispääomasta Joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 11 mukaisesti, Ahlstrom-Munksjöllä on oikeus maksaa takaisin myös jäljelle jääneiden ulkona olevien Joukkovelkakirjojen nimellismääräinen pääoma sekä Joukkovelkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot ilman lisähintaa tai seuraamusta, jos se ilmoittaa aikomuksestaan jäljellä olevien Joukkovelkakirjojen haltijoille 15 pankkipäivän kuluessa Takaisinmaksupäivästä.

Lisätietoja

Reetta Antila, rahoitusjohtaja, +358 50 599 3114
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 10 888 4994


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.