Munksjö Oyj - Ändring av den tysta perioden

Helsingfors, Finland, 2013-09-25 18:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 25 september 2013 kl. 18.00 CET

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar Munksjö en 21 dagar lång tyst period
före varje publicering av finansiella resultat. Under den tysta perioden ger
Munksjö inga kommentarer om bolagets ekonomiska ställning, marknad eller
framtidsutsikter och träffar inte analytiker, investerare eller media. Munksjös
nuvarande tysta period börjar vid utgången av ett kvartal och slutar det datum
rapporten publiceras.

Om en händelse under den tysta perioden kräver omedelbar publicering,
publicerar Munksjö informationen omgående i enlighet med bestämmelserna om
informationsskyldigheten och kan då kommentera händelsen i fråga.

Förändringen påverkar inte längden på Munksjös stängda fönster. Det stängda
fönstret, under vilket en insider inte får handla med bolagets värdepapper,
inleds även i fortsättningen vid utgången av en finansiell rapporteringsperiod
och upphör dagen efter publiceringen av finansiella resultat.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026