2013

2013-12-17
Uppdatering till fastställandet av anskaffningsutgiften för Munksjös och Ahlstroms aktier i den finska beskattningen

2013-12-04
Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2014

2013-12-02
Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav i Munksjö efter registreringen av nya aktier i samband med Coated Specialties-delningen

2013-12-02
Munksjö Oyj: Förändringar i EQT:s och Ahlstrom Abp:s innehav

2013-12-02
Munksjö: Delningen och Munksjös nya aktier registrerade i handelsregistret

2013-11-29
Munksjö och Ahlstrom har verkställt samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien med Munksjö

2013-11-25
Munksjö och Ahlstrom verkställer samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien med Munksjö

2013-11-21
Munksjö Oyj: Vimpu Intressenter Ab:s innehav i Munksjö har överskridit 5 procent

2013-11-19
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2013 - Integrationsarbetet fortlöper enligt plan

2013-11-04
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2013 tisdagen den 19 november 2013

2013-09-25
Munksjö Oyj - Ändring av den tysta perioden

2013-08-22
Munksjö Oyj - Samgåendets första fas slutförd, stabil utveckling i verksamheten

2013-08-07
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2013 torsdagen den 22 augusti 2013

2013-07-04
Munksjö Oyj - Delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien godkändes

2013-06-28
Munksjö Oyj publicerar prospekt för delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien

2013-06-25
Munksjö Oyj - Styrelsekommittéerna valda och nomineringsorganet utsett

2013-06-24
Fastställande av anskaffningsutgiften för Munksjös och Ahlstroms aktier i den finska beskattningen

2013-06-07
Handeln med Munksjö Oyj:s aktier inleds idag på Helsingforsbörsen

2013-05-27
Munksjö - Delningen och Munksjös nya aktier registrerade i handelsregistret

2013-05-24
Munksjö och Ahlstrom slutför kombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing

2013-05-24
Munksjö - Europeiska kommissionen godkänner kombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing

2013-05-23
BRASILIENS KONKURRENSMYNDIGHET GODKÄNNER KOMBINATIONEN AV MUNKSJÖ AB OCH AHLSTROMS AFFÄRSOMRÅDE LABEL AND PROCESSING

2013-05-17
Munksjö Oyj:s aktieägare godkände delningen av Ahlstroms affärsverksamhet Label and Processing i Brasilien

2013-05-13
Munksjö Oyj har lämnat in ansökan om börsnotering på Helsingforsbörsen