Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav i Munksjö efter registreringen av nya aktier i samband med Coated Specialties-delningen

Helsingfors, Finland, 2013-12-02 14:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 2 december 2013 kl. 14.40 CET

Munksjö Oyj har idag mottaggit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska
värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Ilmarinens innehav i Munksjö i samband med registreringen av de nya aktier som
emitterades som delningsvederlag i samband med Coated Specialties-delningen
tidigare idag ökat, men samtidigt underskridit gränsen på 5 procent.

Enligt anmälan har Ilmarinens (FO-nummer 0107638-1) direkta innehav stigit till
2 353 646 aktier, vilket motsvarar 4,61 procent av det totala antalet aktier
och röster i Munksjö efter registreringen av de nya aktierna som emitterades
till Ahlstrom Abp:s aktieägare som delningsvederlag i samband med Coated
Specialties-delningen tidigare idag.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är oförändrat och uppgår till 15 000 000 euro och
består från och med idag av 51 061 581 aktier. Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.