Munksjö Oyj: Vimpu Intressenter Ab:s innehav i Munksjö har överskridit 5 procent

Helsingfors, Finland, 2013-11-21 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 21 november 2013 kl. 9.30 CET

Munksjö Oyj har den 21 november 2013 mottaggit en anmälan i enlighet med 9 kap.
5 § i finska värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Vimpu Intressenter Ab:s
innehav i Munksjö den 20 november 2013 överskridit gränsen på 5 procent.

Enligt anmälan har Virala Oy Ab:s (FO-nummer 0147485-7) indirekta innehav
stigit till 1 974 635 aktier, vilket motsvarar 5,09 procent av det totala
antalet aktier och röster i Munksjö. Enligt anmälan är Vimpu Intressenter Ab
ett helägt dotterbolag till Atine Group Oy och Atine Group Oy är ett helägt
dotterbolag till Virala Oy Ab.

Munksjö Oyj:s aktiekapital uppgår till 15 000 000 euro och består av 38 769 590
aktier. Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.