Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2013 tisdagen den 19 november 2013

Helsingfors, Finland, 2013-11-04 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 4 november 2013 kl. 12.30 CET

Munksjö Oyj publicerar sin delårsrapport för januari-september 2013 tisdagen
den 19 november kl. 7.30 CET. Delårsrapporten samt tillhörande material finns
tillgängligt på www.munksjo.com/investors efter publiceringen.

I tillägg till det finansiella resultatet för rapporteringsperioden
januari-september 2013, innehåller rapporten i illustrativt syfte finansiell
pro forma-information avseende affärskombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms
affärsområde Label and Processing i Europa och Brasilien.

Pro forma rapporten över totalresultatet i sammandrag för räkenskapsåret per
den 31 december 2012 samt för de nio första månaderna 2013 är sammanställd
förmodat att kombinationen hade slutförts den 1 januari 2012. Pro forma
rapporten över den finansiella ställningen är sammanställd förmodat att den
planerade delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien
hade slutförts den 30 september 2013. Verkställandet av delningen av Label and
Processing i Brasilien förväntas ske innan utgången av 2013.

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen kl. 10.00 CET (11.00 EET) på
restaurang Savoy, rum Salikabinetti (Södra esplanaden 14, sjunde våningen,
Helsingfors). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör
och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Konferensens kod: 937161

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen
börjar.

Länk till webbkonferensen

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026