Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2014

Helsingfors, Finland, 2013-12-04 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 4 december 2013 kl. 8.00 CET

Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2013 torsdagen den 13 februari
2014. Årsredovisningen för 2013 publiceras elektroniskt på Munksjös webbplats
www.munksjo.com under vecka 11/2014.

Under 2014 publicerar Munksjö delårsrapporter enligt följande:

januari-mars torsdag 8 maj
januari-juni onsdag 23 juli
januari-september onsdag 29 oktober

Munksjö publicerar alla finansiella resultatrapporter på engelska, finska och
svenska och de finns även tillgängliga på Munksjös webbplats www.munksjo.com
efter publiceringen. Som tidigare kommunicerats, tillämpar Munksjö från och med
den 1 januari 2014 en 21 dagar lång tyst period före varje publicering av
finansiella resultat.

Bolagsstämman kommer att hållas på Finlandiahuset i Helsingfors den 2 april
2013 kl. 13.00 EET. Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett senare datum.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.