Munksjö Oyj: Förändring i Ahlstrom Abp:s innehav

Helsingfors, Finland, 2014-12-10 14:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 10 december 2014 kl. 14.20 CET

Munksjö Oyj: Förändring i Ahlstrom Abp:s innehav

Munksjö Oyj har idag mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska
värdepappersmarknadslagen från Ahlstrom Abp (FO-nummer 1670043-1).

Enligt anmälan har Ahlstrom Abp:s innehav idag underskridit gränsen på 10
procent. Ahlstrom Abp:s direkta innehav har idag minskat till 4 800 981 aktier,
vilket motsvarar 9,40 procent av det totala antalet aktier och röster i
Munksjö.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications,tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq
Helsingfors och Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.