2014

2017-04-23
Munksjö Oyj: Förändring i Munksjös valberedning

2014-12-10
Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav

2014-12-10
Munksjö Oyj: Förändring i Ahlstrom Abp:s innehav

2014-12-10
Munksjö Oyj: Munksjö planerar en omorganisation av säljorganisationen

2014-12-07
Munksjö Oyj: Handeln med Munksjö Oyj:s aktie inleds måndagen den 8 december 2014 på Nasdaq Stockholm

2014-12-04
Munksjö Oyj: Förändring i Ahlström Capital Ab:s och AC Invest Five B.V.:s innehav i Munksjö

2014-12-04
Munksjö Oyj: Förändring i EQT:s innehav i Munksjö

2014-12-04
Munksjö Oyj: Munksjö har erhållit godkännande för en parallellnotering på Nasdaq Stockholm

2014-11-20
Munksjö Oyj: Lönsamhetsmål i fokus på Munksjös kapitalmarknadsdag

2014-11-19
Munksjö Oyj: Viknum AB:s innehav har överskridit 10 procent och Vimpu Intressenter Ab:s innehav har underskridit 5 procent

2014-10-29
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2014 - Positiv organisk tillväxt och resultatutveckling, synergimålet uppnått

2014-10-08
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2014 onsdagen den 29 oktober

2014-10-02
Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2015

2014-09-22
Förändring i Munksjös Management Team

2014-09-11
Munksjö Oyj har tecknat ett nytt finansieringsavtal för att minska finansieringskostnaderna och förlänga löptiden

2014-07-23
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2014 - Fortsatt positiv lönsamhetstrend

2014-06-27
Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2014-06-26
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2014 onsdagen den 23 juli

2014-05-28
Munksjö Oyj inför ett aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

2014-05-28
Munksjö Oyj: Change in the holdings of Antti Ahlström Perilliset Oy and Ahlström Capital Oy

2014-05-22
Munksjö Oyj: Förändring i Lannebo Fonder AB:s innehav

2014-05-21
Munksjö Oyj: Förändring i EQT:s innehav i Munksjö

2014-05-08
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2014 - Positiv lönsamhetsutveckling

2014-04-24
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2014 torsdagen den 8 maj 2014

2014-04-04
Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap

2014-04-02
Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

2014-03-12
Munksjö Oyj:s årsredovisning för 2013 publicerad

2014-02-28
Munksjö Oyj ingår avtal om likviditetsgaranti för sin aktie

2014-02-25
Munksjö Oyj: Munksjö och Ahlstrom har mottagit ett meddelande om invändningar från Europeiska kommissionen

2014-02-13
Munksjö Oyj:Kallelse till ordinarie bolagsstämma

2014-02-13
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2013: Samgåendet slutfördes och synergierna realiseras tidigare än planerat

2014-02-11
Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap

2014-02-03
Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap

2014-01-31
Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2013 torsdagen den 13 februari 2014

2014-01-20
Munksjö Oyj: Nomineringsorganets förslag till den ordinarie bolagsstämman 2014

2014-01-10
Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 2 kap

2014-01-09
Munksjö Oyj: Förändring i Ahlstrom Abp:s innehav i Munksjö