Munksjö Oyj: Förändring i Munksjös valberedning

Helsingfors, Finland, 2014-12-11 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 11 december 2014 kl. 15.15 CET

Munksjö Oyj: Förändring i Munksjös valberedning

Christian Sinding, som utsågs till Munksjö Oyj:s valberedning av EQT, har
meddelat att han i enlighet med valberedningens arbetsordning avgår. EQT har
från och med den 4 december 2014 inte något innehav i Munksjö. Valberedningen
har i enlighet med arbetsordningen beslutat att valberedningens sammansättning
inte kommer att kompletteras med en ny medlem.

Valberedningen utsågs i juni 2014 och den består efter förändringen av Thomas
Ahlström och Alexander Ehrnrooth. Styrelsens ordförande Peter Seligson
medverkar enligt valberedningens arbetsordning som sakkunnig medlem i
valberedningen och bolagets styrelse har därtill utsett Caspar Callerström att
fungera som den andra sakkunniga medlemmen. Valberedningen valde i juni 2014
bland sina medlemmar Thomas Ahlström till ordförande.

Rätten att utse aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av
alla rösträtter i bolaget per den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på
grundval av bolagets aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab. Valberedningen
framställer förslag till bolagsstämman om medlemmarna i styrelsen samt
ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens
medlemmar.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq
Helsingfors och Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.