Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav

Helsingfors, Finland, 2014-12-10 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 10 december 2014 kl. 15.15 CET

Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens
innehav

Munksjö Oyj har idag mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska
värdepappersmarknadslagen från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
(FO-nummer 0107638-1).

Enligt anmälan har Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav
idag överskridit gränsen på 5 procent. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Ilmarinens direkta innehav har idag stigit till 3 055 783 aktier, vilket
motsvarar 5,98 procent av det totala antalet aktier och röster i Munksjö.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.