Munksjö Oyj: Handeln med Munksjö Oyj:s aktie inleds måndagen den 8 december 2014 på Nasdaq Stockholm

Helsinki, Finland, 2014-12-07 20:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 7 december 2014 kl. 20.00 CET

Munksjö Oyj: Handeln med Munksjö Oyj:s aktie inleds måndagen den 8 december
2014 på Nasdaq Stockholm

Handeln med Munksjös aktie inleds måndagen den 8 december på Nasdaq Stockholm
under handelssymbolen MUNK1S. Parallellnoteringen förväntas underlätta handeln
med aktien för såväl nuvarande som blivande aktieägare.

"Det känns mycket bra att Munksjö återigen är noterad på Stockholmsbörsen.
Dialogen med både institutionella och privata investerare i Sverige har varit
aktiv och intresset för en parallellnotering har varit stort. Avsikten är att
på detta sätt främja handeln med Munksjöaktien för både existerande och nya
aktieägare. Vi har sedan noteringen på Nasdaq Helsingfors, levererat enligt
plan på de mål vi satt upp och nu ser jag med tillförsikt fram emot att även få
visa den svenska aktiemarknaden vad smart pappersteknik innebär.", säger Jan
Åström, VD och koncernchef för Munksjö.

Munksjöaktien handlas sedan den 7 juni 2013 på Nasdaq Helsingfors och kommer
att fortsätta göra så även efter parallellnoteringen. Inga nya aktier erbjuds i
samband med parallellnoteringen. Handeln kommer att ske i svenska kronor och
aktien kommer att handlas under samma ISIN (FI4000048418) som på Nasdaq
Helsingfors.

Munksjö har i samband med parallellnoteringen sammanställt en bolagsbeskrivning
i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen (Kapitel 4, 9 §).
Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på svenska på investerarsidorna på
www.munksjo.com.

I samband med parallellnoteringen har Munksjö Oyj och Skandinaviska Enskilda
Banken AB (SEB) ingått ett avtal om likviditetsgaranti förenligt med Nasdaq
Stockholms villkor för likviditetsgaranter. Enligt avtalet kommer SEB att ge
köp- och säljordrar för Munksjös aktie så att den maximala skillnaden mellan
den högsta köp- och lägsta säljkursen är 4 procent beräknat på köpkursen.
Ordervärdet måste minst motsvara en aktiemängd som uppgår till 30 000 svenska
kronor. Likviditetsgarantin i enlighet med avtalet inleds den 8 december 2014.
Avtalet gäller tillsvidare och har en uppsägningstid om två månader.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.