Munksjö Oyj ingår avtal om likviditetsgaranti för sin aktie

Helsingfors, Finland, 2014-02-28 07:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 28 februari 2014 kl. 7:45 CET

Munksjö Oyj ingår avtal om likviditetsgaranti för sin aktie

Munksjö Oyj och Nordea Bank Finland Abp har ingått ett avtal om
likviditetsgaranti förenligt med Helsingforsbörsens (NASDAQ OMX Helsinki)
villkor för likviditetsgaranter. Syftet med garantin är att främja aktiens
likviditet och minska dess volatilitet för att genom detta underlätta
aktiehandeln speciellt för privata investerare.

Enligt avtalet kommer Nordea att ge köp- och säljordrar för Munksjös aktie så
att den maximala skillnaden mellan den högsta köp- och lägsta säljkursen är 4
procent beräknat på köpkursen. Ordervärdet måste minst motsvara en aktiemängd
som uppgår till 4 000 euro.

Nordea förbinder sig till att ge köp- och säljordrar för Munksjös aktie i
Helsingforsbörsens handelssystem under varje handelsdag under minst 85 procent
av handelstiden samt under budprocesserna som tillämpas på aktien under en
handelsdag.

Likviditetsgarantin i enlighet med avtalet inleds måndagen den 3 mars 2014.
Efter en första avtalsperiod på sex månader gäller avtalet tillsvidare med en
uppsägningstid om en månad.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.