Munksjö Oyj: Munksjö har erhållit godkännande för en parallellnotering på Nasdaq Stockholm

Helsingfors, Finland, 2014-12-04 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 4 december 2014 kl. 8.15 CET

Munksjö Oyj: Munksjö har erhållit godkännande för en parallellnotering på
Nasdaq Stockholm

Som tidigare kommunicerats, har Munksjö Oyj undersökt möjligheten att notera
Munksjöaktien även på Nasdaq Stockholm. Munksjö erhöll den 3 december 2014
godkännande från Nasdaq OMX Stockholm AB för en parallellnotering.

Munksjöaktien handlas för närvarande på Nasdaq Helsingfors och kommer att
fortsätta göra så även efter det att parallellnoteringen på Nasdaq Stockholm
genomförts. Parallellnoteringen förväntas underlätta handeln med aktien för
såväl nuvarande som blivande aktieägare.

Inga nya aktier erbjuds i samband med parallellnoteringen. EQT har sålt 6 136
644 aktier i Munksjö, vilket motsvarar 12,0 procent av det totala antalet
aktier och röster i Munksjö, främst till institutionella investerare.
Avvecklingen av försäljningen av aktierna förväntas ske i Euroclear Sweden
måndagen den 8 december 2014. Parallellnoteringen förutsätter att avvecklingen
av EQTs försäljning av aktier sker.

Handeln med Munksjös aktie förväntas inledas på Nasdaq Stockholm måndagen den 8
december 2014 under handelssymbolen MUNK1S. Handeln kommer att ske i svenska
kronor och aktien kommer att handlas under samma ISIN (FI4000048418) som på
Nasdaq Helsingfors.

Munksjö har i samband med parallellnoteringen sammanställt en bolagsbeskrivning
i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen (Kapitel 4, 9 §).
Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på svenska på investerarsidorna på
www.munksjo.com.

Munksjö Oyj

För mer information:
Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tel. +46 10 250 1015

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.