Munksjö Oyj: Munksjö och Ahlstrom har mottagit ett meddelande om invändningar från Europeiska kommissionen

Helsingfors, Finland, 2014-02-25 12:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 25 februari 2014 kl. 12.35 CET

Munksjö Oyj: Munksjö och Ahlstrom har mottagit ett meddelande om invändningar
från Europeiska kommissionen

Munksjö Oyj, Munksjö AB och Ahlstrom Abp har idag mottagit ett meddelande om
invändningar (s.k. "Statement of Objections") från Europeiska kommissionen
rörande påstått oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnade i samband med
förvärvsanmälan till Europeiska kommissionen, ingiven den 31 oktober 2012,
avseende samgåendet av Munksjö AB och Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and
Processing. Samgåendet slutfördes i två faser under 2013.

Munksjö Oyj och Ahlstrom Abp håller inte med om Europeiska kommissionens
preliminära ståndpunkt. Munksjö Oyj och Ahlstrom Abp tar undersökningen på
allvar och kommer att avge synpunkter på meddelandet om invändningar i
vederbörlig ordning i syfte att klargöra eventuella missförstånd.

Ett meddelande om invändningar är ett processuellt dokument i vilket Europeiska
kommissionen redogör för sin preliminära ståndpunkt avseende en potentiell
överträdelse av EU-rättsliga konkurrensregler och ger mottagarna av meddelandet
möjlighet att bemöta kommissionens invändningar. Ett meddelande om invändningar
är således inte ett slutligt beslut, utan ett förberedande dokument som inte
föregriper utgången av själva undersökningen.

Ett slutligt beslut av Europeiska kommissionen kan överklagas till EU:s
domstolar. Överträdelser av den legala bestämmelse som Europeiska kommissionen
hänvisar till i artikel 14.1(a) i EU:s koncentrationsförordning kan leda till
böter om högst 1 % av de berörda företagens sammanlagda omsättning.

Europeiska kommissionens pågående undersökning påverkar inte godkännandet av
samgåendet som gavs 2013.

Munksjö Oyj

För mer information:
Gustav Adlercreutz, Senior Vice President and General Counsel, tel. +358 10 234
5001

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.