Munksjö Oyj: Viknum AB:s innehav har överskridit 10 procent och Vimpu Intressenter Ab:s innehav har underskridit 5 procent

Helsingfors, Finland, 2014-11-19 14:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 19 november 2014 kl. 14.20 CET

Munksjö Oyj: Viknum AB:s innehav har överskridit 10 procent och Vimpu
Intressenter Ab:s innehav har underskridit 5 procent

Munksjö Oyj har idag mottaggit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska
värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Viknum AB:s direkta innehav i Munksjö
överskridit gränsen på 10 procent och Vimpu Intressenter Ab:s direkta innehav
underskridit gränsen på 5 procent.

Enligt anmälan har Viknum AB förvärvat hela Vimpu Intressenter Ab:s innehav i
Munksjö. Som ett resultat av detta har Virala Oy Ab:s (FO-nummer 0147485-7)
indirekta innehav stigit till 5 365 000 aktier, vilket motsvarar 10,51 procent
av det totala antalet aktier och röster i Munksjö.

Enligt anmälan är Viknum AB ett helägt dotterbolag till Atine Group AB och
Atine Group AB ett helägt dotterbolag till Atine Group Oy, som är ett helägt
dotterbolag till Virala Oy Ab. Efter förvärvet äger inga andra dotterbolag till
Virala Oy Ab än Viknum AB aktier i Munksjö.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.